สมาธิแห่งพุทธดำเนินไปด้วยปัญญา

สมาธิแห่งพุทธดำเนินไปด้วยปัญญา

216
0
แบ่งปัน

***** “สมาธิแห่งพุทธดำเนินไปด้วยปัญญา” *****

การอธิบายบทธรรม อย่างเช่นเรื่องสมาธินี้

ข้าอธิบายด้วยประสบการณ์และความรู้แจ้งเข้าถึงความเป็นจริงที่ใจมันยืนยัน

เป็นคำอธิบายสมภูมิแห่งผู้ปฏิบัติ ที่ผ่านประสพการณ์มายาวนาน

บุรุษผู้เข้าใจมีภาชนะในวิถีจิตปฏิบัติ

ย่อมเข้าใจและลูบคลำได้ง่าย ด้วยภูมิปัญญาตน

ส่วนผู้ที่ได้แต่เฝ้ามโนตามตรรกะแห่งตน

ชาตินี้ไม่มีวันเข้าใจสมาธิอันเป็นหนทางแห่งสัมมา

อีกไม่นานข้าก็ต้องตายลาจากโลกนี้ไป

การชี้ร่องทางแห่งความจริงไว้ให้รุ่นหลังได้เห็นช่องทาง

พวกเขาย่อมคิดเองและยืนยันได้เมื่อเกิดการปฏิบัติ ตรงตามที่ชี้

เราจะได้ไม่งมงายกับการปรุงแต่งแห่งสังขารจิต ที่เข้าใจว่าเป็นเรา

ถ้าไม่เข้าใจเรื่องจิต อย่าคิดไปอธิบายธรรมให้แก่ผู้อื่น

มันจะเป็นบาปและวิบากส่งให้ใจดวงนี้เข้าไปสู่ความมืดมิดด้วยความหลงรู้

ทำเท่าที่กำลังมี

เกิดมาทั้งทีอย่าให้เสียชาติเกิดเมื่อกายต้องแตกดับไป

ยุคนี้จะหาผู้ใดออกมาอธิบายเรื่องสภาวะจิตให้กระจ่างแจ้งได้

ที่อธิบาย ล้วนนำออกมาจากตำราทั้งสิ้น เอาตนเองเข้าไปตรึกร่วม

บางคนก็ทั้งดุ้น บางคนก็เอาความเห็นตนเข้าไปให้ความเห็น

ผู้รู้จริงนั้นก็มี แต่หากขาดปัจจัยทางปฏิภาณ การอธิบายก็จะให้ความหมายแห่งสมมุติไม่ตรงตามความเป็นจริง

พวกเรานั้น หลายท่านเปรียบเหมือนบัวพ้นน้ำ

แค่รอแสงสว่างแห่งความจริงสาดส่ง

บัวก็พร้อมที่จะบานเจริญเติบโตอย่างสวยงาม

ขอให้เป็นบัวพ้นน้ำกันทุกคน

อย่าเป็นบัวใต้น้ำที่เป็นอาหารของเต่าปลา ที่อวดตัวว่า ตนเป็นผู้เข้าถึงความพ้นน้ำ

และกัดทึ้งดอกบัวเรา ให้จมหายไปในกระเพาะมัน ด้วยความเป็นเหยื่อมัน


ผู้แสดงความคิดเห็น 1 >>>

” เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าอาศัยวิหารธรรม3-7วัน
พระองค์ท่านอยู่ในฌานรึเปล่าค่ะ
ถ้าเป็นๆฌานอะไรค่ะ ”

พระอาจารย์ตอบ <<< เป็นอาการเสวยวิมุตติญาณ

ผู้เข้าถึงรายละเอียดโครงสร้างแห่งการเข้าถึงวิมุตติญาณ

จึงจะเข้าใจในวิถีแห่งจิตที่ทำไมจึงอยู่ในสภาวะนั้น

สภาวะนั้น จริงๆไม่ใช่ฌาน แต่เรียกว่าญาณ

ญาณคือความรู้แจ้งที่สว่างโพลนขึ้นมาทำลายความมืดมิดในอวิชา

ที่การดำเนินและก่อเกิด เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะ รู้เห็นแจ้งขึ้นมาด้วยความเป็นจริง

เรียกว่าญาณ ไม่ใช่ฌาน

ฌานนั่นคือความเคยชินอันเป็นปกติวิสัยภูมิ

ผู้แสดงความคิดเห็น 2 >>>

” นั่งพับเพียบ ยกมือประนมเหนืออก ทั้งตั้งใจอ่าน ทั้งตั้งใจฟัง ด้วยอาการที่สงบ ที่เห็นชัดไปตามตัวอักษร แห่งพระอาจารย์บรรยายมา

แต่ก็ยังเป็นผู้ไม่มีบุญตามที่พระอาจารย์กล่าว เพราะหากเป็นผู้มีบุญกระผมคงดับกิเลสได้หมดสิ้น

แต่พยายามจะทำให้เป็นผู้มีบุญให้ได้ในชาตินี้ คุกเข่า ก้มกราบ กราบ กราบ ด้วยใจที่อ่อนน้อมเคารพบูชาเป็นที่ยิ่ง

พระอาจารย์ตอบ <<< พึงมีปัญญารู้แจ้งเถิด ว่ากิเลส เป็นธรรมชาติของเครื่องอยู่จิต ไม่มีใครดับมันได้

กิเลสนี่คือตัณหาผุดขึ้นมาไม่รู้จบ

ท่านชี้ให้ใช้ปัญญาด้วยหนทางแห่งมรรค ไม่ได้ชี้ให้ไปดับตัณหาตามที่เราเข้าใจ

ตัณหาเราดับมันไม่ได้ เพราะเป็นธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่สังขารจิตมันปรุง

ผู้แสดงความคิดเห็น 3 >>>

” การฟุ้งของจิตเป็นปิติอย่างหนึ่งหรือครับท่าน

พระอาจารย์ตอบ <<< เป็นปิติทางวิถีจิต

เมื่อไปเป็นเจ้าของ มันก็จะเป็นอาการของนิวรณ์จิต

สมาธิแห่งปฐมฌาน มันก็จะไม่เกิด

สัมมาสมาธิ ก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิไป เพราะอัตตาเป็นเหตุ

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ พุทธอุทยานบุญญพลัง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี