ปาฏิหาริย์..นำพาชีวิตรึ

ปาฏิหาริย์..นำพาชีวิตรึ

572
0
แบ่งปัน

*** “ปาฏิหาริย์..นำพาชีวิตรึ” ***

แทบทุกคนชอบเรื่องปาฏิหาริย์ ข้าเจอผู้คนมามากมาย ที่ทำตัวเก่งๆทั้งหลาย ชอบปาฏิหาริย์กันทั้งนั้น

อะไรคือปาฏิหาริย์..

อะไรก็ตามที่มันบิดมันเบี้ยวไปจากสัญญาของมนุษย์เรา ที่ใช้ตาเห็น หูฟัง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายสัมผัสร้อนอ่อนแข็ง ที่ผิดปกติออกไป เรียกว่าปาฏิหาริย์ทั้งนั้น

การทำให้น้ำมันแข็งตัว นี่ก็ปาฏิหาริย์ ทีฆวยแข็งตัวเสือกไม่ปาฏิหาริย์

การทำให้วัตถุเปลี่ยนไป นี่เป็นปาฏิหาริย์ ทีอารมณ์ตนเปลี่ยนไปไม่ยึดถือว่าปาฏิหาริย์

ผิดคาดจากสิ่งที่เคยเห็นและเคยจำ ล้วนแต่ปาฏิหาริย์ ทีตน โลภ โกรธ หลง ไม่เห็นว่าปาฏิหาริย์

คนที่จมกับปาฏิหาริย์ ก็จะงมงาย และหาสิ่งที่ปาฏิหาริย์มาประกอบเหตุผลตน เพื่อให้ใครๆเขาเชื่อ ชีวิตดิ้นรนอยู่แค่นั้น

พวกพระต่างๆชอบสร้างปาฏิหาริย์ เพื่อหาความศรัทธามาสู่ตน คนหลงก็จะเดินตามกันเพียบ เป็นที่มาของลาภสักการะ อาศัยปาฏิหาริย์หากิน

นักมายากล มีวิธีแปลกประหลาด สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ชม จนดูเหนือธรรมชาติ เราดันไม่เรียกว่าปาฏิหาริย์

แต่ถ้าพวกนักพรตนักบวช ฤษีชีไพรทำขึ้นมาบ้าง ล้วนกลายเป็นปาฏิหาริย์ และหลงงมงายกับมัน

นักมายากลดีดนิ้วเพียงครั้งเดียว ภาพผีเสื้อแตกออกมาจากผนังแล้วบินไปทั่วห้อง เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจ แต่มันก็คือมายากลเราคิดกันแค่นั้น

พระเราเอาไม้เหลาเป็นรูปฆวย ขยับได้สั่นได้ นี่คือปาฏิหาริย์ ต้องน้อมกราบแทบหว่างขา

ข้าได้ยินได้ฟังเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆมามากมาย เผชิญก็มามากมาย จริงๆแล้ว มันก็เป็นของมันเช่นนั้นแหละ มันอาศัยเหตุปัจจัยทำให้มีและทำให้เกิด

แม้ปาฏิหาริย์นั้นจะเป็นจริง พิสูจน์ได้จริง มันก็ไม่ได้ช่วยให้ใครได้พ้นทุกข์ ทุกคนก็ยังทุกข์ และตกเป็นทาสของความเชื่อปาฏิหาริย์นั้นๆอย่างบ้าคลั่ง

วิถีพุทธชี้ให้เห็นและให้อยู่กับความเป็นจริง อะไรคือความเป็นจริง

ความเป็นจริงก็คือ สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตรงหน้า ให้หัดพิจารณาและเลือกให้ได้ว่า เราจะอยู่อย่างไรกับมันเพื่อให้เราทุกข์น้อยที่สุดในสิ่งที่ต้องเผชิญ

มันเป็นหลักเหตุหลักผล ในหนทางที่เราต้องเผชิญ เพื่อหาทางเอาตัวให้รอดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่

ปาฏิหาริย์ไม่ได้ช่วยอะไรให้เรามีชีวิตดีขึ้น แม้ว่าปาฏิหาริย์นั้น กำลังแสดงศักดิ์ดาอยู่เบื้องหน้าก็ตามที

เราอาจเห็นคนลอยมาหา มีสี่หัวสี่แขน แปลงกายเป็นนั่น นู่ นี่ ผิดปกติจากที่เราเห็นๆและเป็นอยู่

เราจึงจำนนและหมอบกราบในสิ่งที่พบเห็นเพราะมันผิดปกติไปจากสัญญาที่เราเคยเผชิญ

มองตามความเป็นจริงซิ หากทุกคนเห็นและเป็นเช่นนั้นจนชินทุกๆวัน สิ่งที่เห็นและดูว่าปาฏิหาริย์ มันก็คือสิ่งธรรมดา ที่ใครๆเขาก็ไม่ให้ค่าและใส่ใจสนใจในความแปลกประหลาดนั่น

ปาฏิหาริย์ไม่ใช่สิ่งที่เราพึ่งพาได้ สิ่งที่เราจะพึ่งพาได้คือปัญญาอันได้อบรมถูกต้องอย่างดีมาแล้ว

การอยู่อย่างเข้าใจโลก เข้าใจธรรม ด้วยการได้รับการอบรมที่ดี เราก็จะหลุดพ้นไปจากการจมแช่ในสิ่งที่เห็นเป็นปาฏิหาริย์เหล่านี้

เราไม่สามารถทำให้ใครเลิกเชื่อในเรื่องปาฏิหาริย์ทั้งหลายเหล่านี้

แต่เรานี้เชื่อว่า ปาฏิหาริย์ทั้งหลายเหล่านี้ มันไม่มีจริงมันเป็นสิ่งที่แค่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดมาตามธรรมดา ก็แค่นั้นเอง เป็นแต่เราเองเสือกไม่รู้ที่มาของมัน…

หนุ่มมองหน้าเมียสาวสวย คิดในใจว่า กรุเป็นหมันแท้ๆ แต่เมียกรุเสือกท้องขึ้นมาได้ นี่ต้องเป็นปาฏิหาริย์แน่ๆ

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง