ใครทุกข์ หาให้เจอ

ใครทุกข์ หาให้เจอ

126
0
แบ่งปัน

*** “ใครทุกข์ หาให้เจอ” ***

ตราบใดที่มีทะเล เกลียวคลื่นก็ย่อมก่อเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัย

เราห้ามคลื่นไม่ให้มีไม่ได้หรอก..เข้าใจไหม
เพราะเหตุปัจจัยและทะเลมันมี

ทะเล..ไม่เคยสงบ ที่ดูสงบในบางครั้งเกิดจากเหตุปัจจัยไม่รุนแรง

บางครั้ง.คลื่นถาโถมดูบ้าคลั่ง
บางครั้ง.คลื่นเรียวยาวขาวน่าชื่นชม
บางครั้ง.ดูสงบคลื่นเบาๆละอองตา

ทั้งหมดเกิดจากเหตุปัจจัย ไม่ใช่ทะเลมันเป็น
ทะเล..ไม่รู้จักคลื่น มีแต่เรานี่แหละรู้จักและกล่าวขานถึงมัน

เราเป็นผู้ให้นิยามต่างๆแก่มัน
ทะเล..ไม่รู้เรื่องต่อสิ่งใดๆ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไร้เจ้าของในสิ่งที่เราเห็นและให้วลีแห่งนิยาม

จิตคนเราก็เหมือนทะเล..

บางครั้งบ้าคลั่ง
บางครั้งอ่อนโยน
บางครั้งดูเหมือนเงียบสงบ

เราไปเป็นเจ้าของมันเอง
เหมือนเป็นเจ้าของว่า
ทะเลมันบ้าคลั่ง
ทะเลมันโหดร้าย
ทะเลมันสงบ
ทะเลมันสวยงาม..ฯ

เรา..จึงไหลไปตามทิฏฐิแห่งอัตตาตน
แก้ไม่ได้ เพราะเราหลงไปตามกระแสด้วยการเป็นเจ้าของว่าเราเป็น ทุกๆเรื่อง

ความทุกข์อันเกิดจากความชอบใจไม่ชอบใจ ถูกใจไม่ถูกใจ มันจึงติดตามเราตลอดไปเป็นเงา

เรา..สบัดเงาความทุกข์ ออกไปไม่ได้เลย…

ที่สลัดออกไปไม่ได้
นั่นเป็นเพราะเรา..ขาดการพิจารณาที่จะรู้จักมันตามความเป็นจริง

ชีวิตที่ทุกข์ มีเพียงแค่นี้ ทุกข์ไม่รู้จักว่าทุกข์จริงๆมันก็ไม่มี

ที่มี..มึงเสือกไปเป็นเจ้าของมันเอง ..!!

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

28 กุมภาพันธ์ 2563