วาทะธรรมท่านธรรมกะ

วาทะธรรมท่านธรรมกะ

281
0
แบ่งปัน

*** “วาทะธรรมท่านธรรมกะ” ***

“ ถ้าเราพูดดีๆ กะใครไม่เป็น

เราก็อย่าเอาคำพูดร้ายๆ ของเรา

ไปทำลายผู้คน ที่เขาพูดกันดีๆ “

หวัดดียามเช้า….ณ.ขุนน้ำนางนอน

“ ท้องฟ้ามองดูสวยงาม

เอาตาคว้าความสวยงามซิ

อย่าโง่เอามือเข้าไปไขว่คว้า “

“ มือที่กำหินแล้วบีบแรงๆ มือย่อมเจ็บปวด
ใจที่แกร่งดังหิน ใครขืนมาบีบเข้า เขาย่อมเจ็บปวดใจ ใช่เราทุรนทุราย ”

“การให้อภัย เหมือนดั่งสายใยแห่งฝนที่กระจาย ชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งฟ้า
การเครียดแค้นอาฆาต เหมือนน้ำป่าขุ่นคลักถาโถม ไม่มีประโยชน์ต่อตนและสิ่งใดๆ ”

” รู้ตัวว่าตนนั้นแก่ ย่อมดีกว่าแก่ แต่ไม่รู้ตัว ”

” กิเลส..ดับไม่ได้ แต่เราเข้าใจมันได้ และอยู่ร่วมกับมันได้”

” ทุกข์…ไม่ได้มีไว้แก้ เราแค่สาวผลไปหาเหตุ และเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติปัจจัยของมันเช่นนี้ ”

” สมุทัย ไม่ใช่ตัวทุกข์ แต่เป็นหนทางที่จะทำให้เกิดทุกข์ หากเดินผิดทาง”

” ตัณหาที่ผุดขึ้นมาไม่รู้จบ เป็นเหตุแห่งมรรคและสมุทัย ”

” โรงเรียนชั้นดี คือการได้เผชิญทุกข์ และใช้กำลังปัญญา หาทางออกไปจากมัน

การออกไปจากมันระดับเกียรตินิยมคือ ยอมรับไปกับมัน ว่าเรา..ออกจากทุกข์ไม่ได้ ตราบใดที่ยังมีตัณหา

ตัณหาก็ออกไปจากมันไม่ได้ ตราบใดที่ยังมีเวทนา

เวทนาก็ออกไปจากมันไม่ได้ ตราบใดที่ยังมีผัสสะ

ผัสสะก็ออกไปจากมันไม่ได้ ตราบใดที่ยังมี ตา หู ลิ้น จมูก กาย ใจ

เรา..หัดเรียนรู้และยอมรับมันก่อน ว่ามันมีเหตุปัจจัย

อย่าเที่ยวไปตะโกนตัดสินใจ สอนใครว่าตนนั้นพ้นทุกข์ ”

พระธรรมเทศนา วันที่ 27 สิงหาคม 2562

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง