ใจที่นึกถึงก็คือรูป ที่ไม่ได้แตกต่างจากรูปที่เป็นวัตถุทางตาเห็น

ใจที่นึกถึงก็คือรูป ที่ไม่ได้แตกต่างจากรูปที่เป็นวัตถุทางตาเห็น

302
0
แบ่งปัน

**** “ใจที่นึกถึงก็คือรูป ที่ไม่ได้แตกต่างจากรูปที่เป็นวัตถุทางตาเห็น” ****

หวัดดียามเช้า

เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าตนเองถูก ความผิดก็จะเกิดจากคุณล่ะ

เมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจ ว่าถูกผิดเป็นเพียงอัตตา

เราก็จะไม่ทะเลาะกัน แค่เรื่องถูกผิด

พุทธนั้น เป็นเรื่องของปัญญา

แต่ที่งมงายกันนั้น เป็นเพราะขาดผู้รู้ชี้แนะ

เราเอากระดาษมาแทนค่าสิ่งแลกเปลี่ยน กำหนดตัวเลข กำหนดสีลักษณะขึ้นมา

เราไม่ได้ให้ค่าเพราะความเป็นเนื้อกระดาษเปื้อนสีหรอกนะท่าน

แต่สิ่งที่มีค่า คือสมมุติในมูลค่าที่กำหนดขึ้น และให้ค่าในสมมุตินั้น

เรายึดสมมุติที่สร้างขึ้นมาเพื่อแทนค่าในสรรพสิ่ง

มนุษย์นั้น จะมีความศรัทธาในศาสนาไหนใดๆก็ตาม

ผู้คนในศาสนานั้น ก็ย่อมต้องสมมุติบางสิ่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการยึด

เราอย่าปฏิเสธด้วยตรรกะแห่งเราเลย

ว่าเราไม่ยึดสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเพื่อใช้แทนค่า สิ่งที่เราศรัทธา

ตราบใดที่มีความศรัทธา

มนุษย์นั้นต้องสร้างสิ่งที่แทนค่า

และสร้างสิ่งสมมุติขึ้นมา เพื่อแทนค่าในสิ่งที่ไม่มีตัวตนทั้งสิ้น

เราเห็นรอยย่ำในพื้นทรายที่เคยเหยียบย่ำร่วมกันไหม

แม้มันจะสลายจางคลายหายไป เพราะลมและน้ำที่สาดซัดให้เลือนหาย

แต่ที่ตรงนั้น มันยังจำฝังรอยเท้าไว้ในความทรงจำแห่งรอยยักในสมองอยู่เสมอ

แม้รอยเท้าจะเลือนมลายหายไป

แต่ความทรงจำยังตรึงใจมิรู้ลืม

ความทรงจำนั่น ก็เกิดจากเหตุแห่งรอยเท้านั้นแหละ

มันยังปรากฏอยู่ในใจ แม้ความจริงไร้รอยลบเลือนไปแล้ว

สิ่งที่ปรากฏกลางใจแม้รอยเท้าจะลบเลือนไปแล้วนั่นแหละ

คือรูป ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากครั้งหนึ่ง มันเคยมีรูปที่ตาเคยเห็น

พระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้กล่าวถึงการสร้างรูปเคารพ

แต่พระองค์ท่านก็ให้สร้างเจดีย์ เป็นตัวแทน เป็นสัญญลักษณ์แห่งความดี

ว่าที่ตรงนี้เป็นที่สถิตย์กระดูกของพระอรหันต์

ท่านเองก็ไม่ได้ให้กราบอิฐกราบปูนนี่

ท่านให้กราบคุณงามความดีแห่งพระผู้บริสุทธิ์ ด้วยการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นสมมุติตัวแทน

พระพุทธรูปก็เช่นกัน ชนรุ่นหลัง ท่านสร้างขึ้นมาแทนเพื่อสมมุติแทนตัวพระพุทธองค์

เป็นสัญญลักษณ์ ไม่ได้แตกต่างจากพระเจดีย์

เพราะความมีคุณต่อแผ่นดิน ชนรุ่นหลังจึงได้สร้างรูปสมมุติขึ้นมาเป็นตัวแทนกราบไหว้

มันจะมีบ้างไหม ที่ผู้ชนคนทั้งหลาย จะสร้างไอ้มหาวายร้าย

โจรป่าชั่วช้าขึ้นมาเป็นรูปสมมุติ แล้วให้ผู้คนพากันกราบไหว้

สัญญลักษณ์นั้น เป็นตัวแทนสมมุติแห่งความดีงามทั้งสิ้น

เราจึงไม่ควรเอาตรรกะแห่งเรา นัดเยียดลวไป

ด้วยข้ออ้างว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติบ้าง เป็นแค่อิฐแค่ปูนบ้าง เป็นเรื่องของคนโง่บ้าง

นั่นแหละๆ เรากำลังแสดงโง่ประจานความคิดอันห่วยแตกแห่งตนเพื่อทำลายศรัทธา

นี่..แค่จะบอกว่า

แม้สิ่งนั่นจะไม่มี จับต้องไม่ได้

ไม่มีวัตถุมาแสดงแทนสิ่งนั้น

แต่มันก็คือวัตถุที่เป็นรูปทางใจ แทนใจที่ใช้ระลึกถึง

เราจึงไม่ควรปฏิเสธ รูปที่ท่านเห็นทางตาเช่นกัน

เพราะมันก็คือ รูปเหมือนกัน ว่ามันเป็นแค่รูปไม่มีความสำคัญ

มันแตกต่างกันแค่ช่องต่อในการดู ที่เรียกกันว่า อายตนะ

แต่ตรรกะเหล่านี้ พูดไปก็เสียเวลา

คนทั้งหลายย่อมไม่เข้าใจ

จะว่าไปใยคนที่เป็นผู้อยู่นอกศาสนา

ลองให้เวลาแก่ชีวิต อุทิศทั้งชีวิตแล้วไขว่คว้าหาความจริง

เรา..อาจมีปัญญาได้ยลโฉมความเป็นจริงแห่งโลกที่เรายืน

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 13 เมษายน 2561

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

ณ พุทธอุทยานบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี