รู้เพื่อเกิดปัญญา ไม่ใช่รู้เพื่อเอาตัวเข้าไปเป็น

รู้เพื่อเกิดปัญญา ไม่ใช่รู้เพื่อเอาตัวเข้าไปเป็น

293
0
แบ่งปัน

**** “รู้เพื่อเกิดปัญญา ไม่ใช่รู้เพื่อเอาตัวเข้าไปเป็น” ****

ขอสาธุคุณให้มีแต่ความสุขความเจริญ

ปัญหาของนักปฏิบัติ คือมักแช่ในอาการที่เป็น

พอเป็นแล้ว ก็เป็นอุปาทาน ถอดถอนความรู้นั้นไม่ได้

ปัญหาเช่นนี้ เป็นกันทุกคน

ผู้ที่จะผ่านพ้นไปได้ ก็คือ

รู้ว่ามันผ่านพ้นไปไม่ได้ และอยู่ยอมรับมันอย่างมีปัญญาเข้าใจในสิ่งที่มันมีตามเหตุปัจจัย

ธรรมนั้น ไม่มีอะไรตายตัวในผลที่ปรากฏ

มันมีเหตุมีผลที่ละเอียดและฉีกแยกออกไปจากที่เรารู้เสมอ

ผู้ที่แช่กับความรู้ ว่าสิ่งที่รู้มันเป็นความจริง

ความจริงเช่นนั้น เป็นการจมอยู่กับอดีต ไม่ใช่ความเป็นจริงแห่งปัจจุบัน

ที่สำคัญ มันขัดกับหลัก อิทัปปัจจยตา

คือ..เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้มันจึงมี..!!

เราจึงพึงควรรู้ธรรมอย่างผู้มีปัญญา

จึงได้รับชื่อว่า เป็นชาวพุทธที่สมภูมิแห่งพุทธศาสนา

ไม่ใช่แค่ตราตั้งในทะเบียนบ้านว่าเป็นพุทธ

พุทธในกระดาษ มันว่างเปล่า และหาค่าการมีปัญญาอะไรไม่ได้เลย

พระธรรมเทศนา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง