รักกันก็พึงรักษาความรู้สึกดีๆกันไว้

รักกันก็พึงรักษาความรู้สึกดีๆกันไว้

293
0
แบ่งปัน

*** “รักกันก็พึงรักษาความรู้สึกดีๆกันไว้” ***

หากเรารักใครซักคน
เราพึงรักษาความรักความรู้สึกนั้นไว้เถิด

อย่าไปทำลายด้วยอคติแห่งเรา
ทุกคนผิดพลาดได้เสมอจากการตัดสินใจ

หากเราให้อภัยเขาได้
อย่างน้อยความเป็นอคติ
ก็เจือจางลงจากเขาและเราไปกว่าครึ่ง

วันที่ต่างคนต่างผ่านเลยกาลเวลา
กาลเวลานั้นจะหันหน้าให้เรา
หันไปมองกาลที่ผ่านมา

ในจอหนังแห่งกาลเวลานั้น
มันมีเรื่องราวต่างๆ มากมาย

เราจำเพลงที่เรานั่งร้อง
ประสานเสียงร่วมกันได้ไหม

จำไข่และปลาที่ไหม้เกรียมจานนั้นได้ไหม
แม้มันไหม้เกรียม

แต่มันก็เกิดจากแรงใจ
ที่อยากให้ใครคนนั้นที่เรารักได้กิน
อยากทำให้คนที่เรารักด้วยความภูมิใจ

แม้ปลาจะดำไหม้เกรียมก็ไม่เป็นไร
เราคนทอดไม่ได้กินด้วย
เราไปกินอาหารที่ภัตตาคารข้างๆ แทน

วันที่เคยทุกข์และสุข
มันเคยมีอยู่ร่วมกัน
จอหนังแห่งกาลเวลามันปรากฏอยู่
เราหันไปมองมันบ้างได้ไหม

อคติเกิดขึ้นได้เสมอ
และมันจะไปทำลายมิตรภาพที่ดีๆ
แห่งแต้มสะสมที่เราหยอดกระปุกไว้

วันนี้เรายังมีลมหายใจ
อย่าอยู่แบบมากเรื่องมากความอะไรนักเลย

บางครั้ง.อาจไม่ถูกใจเรา
มองเข้าไปเราก็จะเห็นความถูกใจมันซ่อนอยู่ภายใน

เราอย่าพึงเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งแล้วทำลายมิตรภาพใครเขาไปด้วยอคติเรา

ทุกคนย่อมมีเหตุผลและเหตุปัจจัยของตัวเขาเองแม้แต่เราก็ตาม

แต่นั้นแหละ
เพราะเหตุแห่งเรายึดมากไป
จนลืมความเป็นธรรมชาติของแต่ละคนไป

เราอยากให้ใครเข้าใจธรรมชาติของเรา
เราก็พึงทำความเข้าใจธรรมชาติใครๆ เขาด้วย

นั่นแหละ
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรม
แห่งความเป็นธรรมชาติ

แต่หากเอาแต่ธรรมชาติของเราที่สร้างสมขึ้นมาเองด้วยความเป็นธรรมชาติเราออกไปตัดสินใคร
นั่นมันไม่ใช่ธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติแล้วล่ะ

มันเป็นอัตตาธรรมชาติ
ที่เรากอรปขึ้นมาจากตัวตนน่ะ

เราพึงอยู่และมีชีวิตอย่างรู้จักมันด้วย
อย่าให้ความโกรธ อาฆาต มาครองใจเรา
จนเรากลายเป็นอสูรกายแบบธรรมชาติไป

เราเป็นผู้ออกแบบชีวิตเรา
เราก็พึงออกแบบให้มันสวยงามตามใจเรา
เราจะได้สมภูมิที่มีชีวิตอยู่ไม่นานก็จากไป
คิดไว้เนืองๆ..เราต้องจากไป
แน่นอน..!!

ด้วยรัก❤❤❤❤❤ จึงส่งสารมา
หวัดดียามเช้า
_____________________❤__

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563