วิธีแก้ปัญหากับผู้คน

วิธีแก้ปัญหากับผู้คน

267
0
แบ่งปัน

*** “วิธีแก้ปัญหากับผู้คน” ***

เพื่อนเอ๋ย..ทุกคนต่างมีปัญหาชีวิตกันทั้งนั้น
เป็นเพียงแต่ขนาดของปัญหามันมีไม่เท่ากัน

ขนาดของปัญหานี่ เล็กใหญ่อยู่ที่กำลังใจ

คนมีกำลังใจใหญ่ ปัญหาอะไรใดๆ มันก็ไม่ค่อยจะยี่หระเท่าไหร่

เรื่องใหญ่ๆ มันเป็นปัญหาเล็กนิดเดียว แก้ได้สบายๆ สำหรับคนมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่

บางคนเรื่องเล็กน้อย..แต่ปัญหาใหญ่เหลือเกิน แก้ยาก ยุ่งยาก

ปัญหาใหญ่ของคนเราที่ทำให้แก้ปัญหาต่างๆไม่ค่อยได้ มันมีเหตุมาจาก อัตตาน่ะ..

อัตตาเป็นตัวสำคัญแห่งการแก้ไขปัญหา

ผู้มีอัตตาจัด ปัญหาจะพอกพูนแก้ยาก มากเรื่อง มากความ แม้เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ

อัตตานี่ก็คือ ความยึดมั่นถือมั่นในตน มันเป็นอุปาทานไม่ค่อยวาง

มีความเชื่อความศรัทธา ปัญญา สมาธิ วิริยะ และสติ กำลังแรงแห่งอัตตา อาศัยสิ่งเหล่านี้

ขาดความสมดุลจากสิ่งเหล่านี้ ที่มีคือโต่งไปกับสิ่งเหล่านี้

อัตตาก็เลยจัดเพราะสิ่งเหล่านี้มาเป็นกำลังสนับสนุนให้

ผู้มีอัตตาจัด ย่อมไม่ฟังใคร ในสิ่งที่ตนเชื่อ ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมา เพราะความเชื่อแห่งตนเป็นเหตุ

ชีวิตคู่ เมื่อมั่นใจว่าความเห็นของตนถูก

ความร้าวรานเริ่มมีเสียงลั่นขึ้นมาเป็นดนตรีแล้ว

การคบหาเพื่อน เมื่อมั่นใจว่าความเห็นของตนถูก

ความร้าวรานมันลั่นไปไกลแล้วกว่าจะรู้ตัว

บางอย่างนั้นมันแค่ถูกเรา แต่ผู้อื่นผิดถนัด เราพึงระวัง

พ่อ..หวังดี อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้

ลูก..เบื่อแสนเบื่อที่ชีวิตกุต้องทำตามใจพ่อทุกวัน แต่ต้องฝืนทำ

ทุกคนหวังดี..อยากให้เราได้อย่างนั้นได้อย่างนี้

โอ๊ว.ว..กุละเซ็ง อย่ามายุ่งกะกุได้ไหม..!!

ชีวิตนั้นทุกคนอยากอิสระ.

รู้ไหม..การที่จะอิสระได้ แกต้องลดอัตตาลง

อย่าเอาแต่ความคิดตน ความเห็นตน และตัวตน ว่าทุกสิ่งที่กระทำ คิด พูดนั้น มันถูก.

อะไรที่คิดว่าตนถูก มันจะทำให้แกเป็นคนราคาถูกในสายตาของทุกคน

สินค้าที่ราคาถูก ย่อมเป็นสินค้าที่น่าหวงแหนและเป็นของเลิศกับทุกคนไม่ได้

อย่าทำตนให้เป็นคนราคาถูกด้วยอัตตาตน

ลองหัดฟังผู้คน และหัดทำตัวเข้าหาผู้อื่นบ้าง อย่าเอาแต่ความคิดความเห็นตนมากนัก

เรา..จะเห็นช่องทางแห่งความเป็นอิสระที่กว้างขวางขึ้น
เราจะอยู่บนโลกใบนี้สบายขึ้น

ชีวิตที่เหลืออยู่ มีโอกาสโผบินได้ไกลขึ้นเท่าที่กำลังจะมี

เป็นกำลังใจให้กับการแก้ปัญหาทุกๆอย่าง ด้วยการหัดลดอัตตาตนลงมาให้ติดดิน

ขอเป็นกำลังใจให้แก่อริยะบุคคลทุกคน ที่สลายอัตตา

พระธรรมเทศนาวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

โดยพระอาจารย์ ธรรมกะ บุญญพลัง