วัตถุมงคลมีผลต่อจิตใจของผู้ศรัทธา

วัตถุมงคลมีผลต่อจิตใจของผู้ศรัทธา

387
0
แบ่งปัน

***** “วัตถุมงคลมีผลต่อจิตใจของผู้ศรัทธา” *****

เรามาว่าเรื่องวัตถุมงคลกัน

เรื่องวัตถุมงคลนี่ หลายคนฟังว่าเป็นเรื่องไสยยะ ที่จริงมันก็ไสยยะนั่นแหละ มีไว้เพื่อยึด

การจะทำวัตถุมงคลนี่ จะให้วัตถุมงคลเข้มขลังตามที่สำนักต่างๆเขาเชื่อกัน
อย่างสำนักเขาอ้อ หรือวัดประดู่เป็นต้น

เขาจะต้องฝึกตะบะ ฝึกฌานให้เกิด
การเกิดฌานทางจิตนี่ ต้องฝึกอารมณ์อย่างแก่กล้า
วัตถุมงคลนั้นจึงจะเข้มขลัง

จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจิต มันก็มีความเข้มขลังอยู่นะ
จิตที่ถ่ายลงไปมันมีอำนาจแห่งพลังเจตนาอยู่ เป็นเพียงแต่ว่า

มันเป็นจิตของเจ้าของที่ฝึกฝนกันมา มันเป็นโลกิยะ
ตรงนี้ การปลุกเสกวัตถุมงคลจึงดูเป็นเรื่องของไสยะ

ดูเป็นความงมงาย ของพวกที่อ่านตำราแล้วเข้าใจเอา
ดูว่าเป็นการปลุกเสกสิ่งของ เป็นเดรัจฉานวิชา
นี่มองมุมเดียว

ข้านี่เรื่องจิต หายห่วง คนอยู่ใกล้ข้า รู้เห็นได้
เพราะข้าเองก็ชอบแกล้งคน

จิตนะมันบังคับยาก มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน
แต่กำลังแห่งจิตน่ะ มันก็มีกำลังของมัน

การฝึกจิตให้เกิดตะบะแข็งแรงแก่กล้า มันต้องประกอบด้วยข้อห้ามอันมากมาย

แต่รวมๆหลักใหญ่ๆก็คือ การเป็นคนดี

ทางวิถีพุทธเอง ท่านก็ใช้พลังอำนาจแห่งจิตเหมือนกัน
เป็นแต่ใช้มาทางด้านปัญญาไม่ได้ใช้มาทางด้านความงมงาย
ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้

การจะปลุกเสกอะไรต่อให้เป็นพระเป็นเณรก็ตามเถอะ

เมื่อฝึกกำลังแห่งฌานจนตั้งมั่นดีแล้วให้น้อมถึงพระพุทธเจ้า แค่น้อมถึงพระพุทธเจ้าสถิตย์ลงมาเหนือเศียรเกล้า

พลังงานต่างๆจะลงมาทันที

สำคัญ เราต้องมีความบริสุทธิ์
ถ้าบริสุทธิ์ไม่พอ มันก็เป็นไปด้วยอำนาจจิตเราเอง
ซึ่งก็ไม่ต่างจากพวกไสยศาสตร์ที่เขาทำกัน

ข้านี่ จะน้อมต่อองค์พระสัมมาทุกครั้ง และกระแสท่านก็ลงมาทุกครั้ง
ตรงนี้ อาจเป็นการปรุงแต่งจิตเอง

ข้าน้อมกระแสพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
สถิตย์ใส่ลงไปในวัตถุมงคลทุกชิ้น

แม้กระทั้งรอยสักที่เป็นรูปพระสัญลักษณ์

วันมุทิตาจิตนี่ ข้าก็น้อมกระแสลงให้ พลังจะกระจายไปทั่วตัว จนคนสักมา ย่อมรับรู้ได้

ฝ่ามือเปลือยๆไร้ความแข็งสามารถทำให้กรอบพลาสติกเลี่ยมหนาๆมาอย่างดีแตกกระจาย

นี่เป็นพลังแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณไม่ใช่พลังข้า มันเป็นอำนาจแห่งจิต

วัตถุมงคลก็เหมือนกัน เมื่ออาราธนากระแสแห่งคุณลงมา
วัตถุมงคลนั้นก็จะมีพลังแฝง

พลังเหล่านี้มันช่วยอะไรเราได้บ้าง

จริงๆมันก็เป็นเรื่องงมงาย มันเป็นเรื่องเกาะยึดของจิตใจ

มันดึงพลังแห่งภายในของเราออกมา หากเรามีความศรัทธา

พลังเหล่านี้ ช่วยให้ใจที่ศรัทธาและเป็นกุศล พ้นภัยวิบาก

ต้องยอมรับก่อนเหอะ ว่าพวกเรากำลังใจและปัญญามันยังอ่อน ยังเป็นเด็กน้อย
มันจำเป็นต้องมีเครื่องเกาะเครื่องยึด

หากเรามีกำลังมีปัญญา สิ่งเหล่านี้ มันไม่จำเป็น มันเป็นแค่ตุ๊กตา

มันเป็นแค่สิ่งแทนค่าจิตใจ มันเป็นแค่ของที่ระลึก ไม่มีพุทธคุณส่งผลอะไรต่อวิบากใดๆอะไรกับใครที่มีปัญญา

แต่เพราะความที่เรายังด้อยปัญญา กำลังบารมีไม่ถึง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องเกาะจิต

สำหรับผู้มีศรัทธา ข้ารับรองว่ามีพลัง เราอาจคาดไม่ถึงว่า

วัตถุมงคลต่างๆ ที่หนาแน่นไปด้วยศรัทธา มันจะมีพลังงานและกำลังส่งผลให้เจ้าของ สำเร็จอธิฐาน

ข้านี้มีบารมีมาทางด้าน ปัญญา ลาภสักการะ และมหาเสน่ห์
สามตัวนี้ มันเด่นขึ้นมาเป็นมหาบารมี

กระแสที่อธิฐานจิต ด้วยอำนาจแห่งสัจจะบริสุทธิ์
ทำให้วัตถุมงคลที่ข้าได้แสดงเจตนา

มันมีกระแสจิตแห่งจักรวาลพร้อมบารมีที่สร้างสมมา
สะสมอยู่ในวัตถุนั้นๆ

และข้าเองไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเจตนาหาเงินจากใคร

ข้าทำขึ้นมาก็เนื่องด้วยเหตุปัจจัยของแผ่นดินทั้งนั้น
จำนวนจึงมีน้อย และเพราะความมีน้อย ต่อไปก็จะจับหามาครอบครองไม่ได้

ผลแห่งบารมีมันแสดงตัวของมันอยู่ สำหรับผู้มีศรัทธา

วัตถุทุกชิ้นมีเจตนาที่ดี ใครเป็นเจ้าของ จะเป็นที่รับแห่งลาภสักการะ มหานิยม และปัญญาญานที่จะเป็นกระแส สถิตย์กับเราตลอดไป

นี่..เด็กน้อยย่อมต้องการตุ๊กตานอนกอดไว้ในอ้อมแขน เพื่อการนอนหลับฝันดีสุขใจที่ได้มีตุ๊กตา

รักษาไว้ให้ดี มีแล้วอย่าให้หลุดลอย หลุดลอยเมื่อไหร่
วัตถุทุกชิ้นจะไม่หวลคืน

โอเคๆๆ หวัดดี

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 26 มกราคม 2559 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง ณ พุทธอุทยานบุญญพลัง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี