อย่ายอมโง่ให้อากาศมันฉกกัดเอา

อย่ายอมโง่ให้อากาศมันฉกกัดเอา

619
0
แบ่งปัน

ชีวิต มันเริ่มต้นตลอดเวลา เราอย่าไปทำลายค่า ห้วงเวลาที่ผ่านมาด้วยความผิดพลาดกันเลย

ผ่านไปแล้วก็คือ ” อดีต ” เราฝังอดีตและเริ่มต้นใหม่ได้

มีอดีตที่ไหนที่มันจะมาทำร้ายทำลายใจของเรา นอกจากตัวเรา ที่ไปหลงยึดในอดีต ที่มันไม่มีแล้วในตอนนี้ นี่..ว่ากันตามความเป็นจริง

อดีตเป็นแค่อากาศ มันไม่ได้แหลมคมเป็นเสี้ยนหนามมาบาดใจอะไรใครได้

มีแต่ใจที่จัญไรดวงนี้ ไปคว้าไปยึดเอาอดีตที่เลวร้าย มาเป็นกรดทำลายใจ ให้มันเศร้าหมอง

อยู่กับความเป็นจริงเป็นไหม..!!!

ความจริงตอนนี้ที่รู้ว่า ความเศร้าหมองของอดีต…มันเป็นแค่เพียงอากาศ

อากาศดีๆที่มันส่งกลิ่นหอมมันก็มี อากาศที่อัปปรีย์มันเป็นอากาศพิษอย่าหวลไปสูดดม

เรา..เป็นผู้เลือกเดินบนเส้นทาง

เลือกเดินบนความเป็นจริง ตามกฏธรรมดา ใจย่อมไม่เดือดร้อน

แต่หากเลือกเดินบนเส้นทาง ตามใจตนเองไม่ยอมเข้าใจเส้นทางที่แสนธรรมดาของทางเดิน

ผลเหมือนกัน แต่จุดหมายอันเป็นผล ย่อมได้รับแตกต่างกัน

อนาคตก็ยังมาไม่ถึง เอาเอามาเป็นไฟเผาใจตนเองเชียว

หนักหน่วงแค่ไหน หากชีพสลายตอนนี้ ความหนักหน่วงใจอย่างวายร้าย มันก็แค่อากาศที่ไร้พิษสง

เรา..โดนอากาศมันกัดใจเอา เรา…พึงมีสติเลือกเดินบนเส้นทางแห่งปัจจุบันด้วยกัน

ข้า..ขอเป็นกำลังใจ จูงมือน้องๆข้ามสะพานไป พ้นเสียจากห้วงทุกข์…!!!