ทำแท้ง….ท่อน 3

ทำแท้ง….ท่อน 3

1129
0
แบ่งปัน

…หวัดดี ขอซดโอวัลตินก่อน เอ้า…เริ่มๆๆๆๆ การทำแท้งนี้ ถือว่า เป็นบาปอย่างมหันต์ มันเป็นการ ปัดความรับผิดชอบ ที่คนสองคนร่วมก่อกันมา ผู้ใดที่ได้ทำแท้งซักครั้งหนึ่ง วิบาก จะทำให้ตัดสินใจ ทำต่อไปเรื่อยๆ ยิ่งในอัตภาพ ทำมากเท่าไหร่ ความเจริญ จะมลายหายไปตลอดชีวิต

ทำแท้ง....ท่อน 3และเมื่อ กายแตกไป วิบากแห่งอกุศลจะท่วมท้นจิตใจ จนยากที่จะฉีกหนีออกไปจากอบาย ในกรณีที่ต้องไปชดใช้ในนรก เด็กๆ ที่เราได้ฆ่าเขา เราจะหมดกรรมต่อกัน เพราะวิบากในนรก มันยาวนาน กว่าอายุขัยของดวงวิญญาณ วิญญาณเด็กก็จะไปเกาะกับผู้สมรู้ร่วมคิดแทน

ผู้สมรู้ร่วมคิด แม้ไม่ได้ลงนรก แต่หากการเกิดยังดำเนินต่อไป วิญญาณเด็กก็จะตามเกาะดวงจิตไป จนกว่าเขาจะหมด อายุขัย  กรรมตัวนี้เป็นวิบาก ที่สืบทอดต่อเนื่องกันทุกๆ ชาติ แก้ยาก หากไม่มีผู้ทรงคุณเข้ามาช่วยชี้

บางคน ไปเจอผู้ได้ฌานได้ฤทธิ์ ท่านมองเห็นวิญญาณ เด็กตาม ก็เลยพากันทำพิธี ขับไล่ นี่..เพราะความไม่รู้ของอาจารย์เป็นเหตุ จะบอกให้นะ ว่า ยิ่งไล่ ยิ่งทำพิธี หรือวิธีการใด เจ้าของที่วิญญาณเด็กตาม ยิ่งซวย เชื่อข้าเลย อย่าไปทำ เพราะวิบากนี้ มันไม่มีใครไปฝืนได้ มันเป็นวิบากแห่งสายใย ที่ตัดกันไม่ขาด

การไล่ ผีเด็กแค่ตามอยู่ห่างๆ แต่การเสวยผลที่เราต้องมีรูป รับแทนเด็ก ที่เราทำลายรูปเขา เรายังคงรับอยู่เช่นนั้น คนเรา เกิดมา ย่อมมีวิบากติดตัวกันมา ต่างคนต่างก็รับกันไป

ทุกคนมีรูปอันเป็นผัสสะแห่งการรับผลแห่งวิบากกรรม กันอยู่แล้ว แต่เมื่อมีผู้ไปทำลายรูป วิญญาณที่ไม่มีรูปอาศัย เขาก็ต้อง ยึดรูปที่ทำลายรูปเขา เป็นเครื่องอยู่เนื่องเพราะเขายังไม่หมด อายุขัยแห่งวิบาก

คราวนี้ กรรมทั้งหลายที่เด็กเคยก่อไว้ และเขาจึงต้องรับวิบากนั้น ผู้ที่ฆ่า ที่ร่วม ที่เป็นใจ ก็จำต้องรับวิบากกรรม อันเป็นผลที่เขาจะต้อง รับด้วย วิบากนี้ เราเลี่ยงไม่ได้ หากวิญญาณเด็ก ทำกรรมด้านปาณาติบาตมา โรคภัยไข้เจ็บ หรือความมีอายุสั้น นี่คือผล

ผู้ที่ทำแท้ง ก็ต้องรับผลอันนี้ด้วย คือ อายุสั้น และเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หากเป็นกรรมเกิดจากการลักทรัพย์ ผู้ทำแท้ง ก็ไม่สามารถ รักษาเงินรักษาทองอะไรให้ยืนยาวได้ มีเท่าไหร่ก็หมด อยู่อย่างลำเค็ญฝืดเคือง นี่ ยกตัวอย่างมาพอสังเขป เพื่อให้รู้ว่า เราจะต้องเผชิญอะไร กับผลแห่งวิบาก ของเด็กที่เราทำแท้งไป

นี่ไม่เกี่ยวกับผลของเรา และ กุศลของเราที่ต้องชดใช้ให้กับเด็กนะ ฉะนั้น หากมีกุศลได้อ่านข้อความนี้แล้ว โปรดอย่าคิดไปทำแท้งเชียว ทนเลี้ยงดูมันไป ยังไงก็เป็นลูกเรา ลำบากยากจนกับการเลี้ยงดู ดีกว่ารับกรรมอันมหันต์อย่างยาวนาน

แต่บางคน ได้กระทำไปแล้ว และอยากจะทำอีก หากเสือกท้องอีก ไม่ต้องเสียใจ ที่แล้วก็แล้วไป ท้องใหม่ อย่าไปทำ

 

วิธีแก้ ให้ทำกุศลที่เป็นทาน ขอให้เป็นทาน ที่ใช้กำลังใจ ในสมมุติอันยิ่งใหญ่ หากพุทธเรา ก็คือการ ได้ร่วมสร้างองค์พระ เจดีย์ หรือกุศลที่เรามีความปลาบปลื้มในใจ ที่ได้ทำ เอามาเป็นที่ตั้งแห่งใจ และจุดธูป ปวารณาตนต่อฟ้าดิน หรือองค์พระประธาน ขอประกาศแจ้งให้ทั่วโลกธาตุทราบว่า

ทุกบุญ ที่เราได้มีส่วนร่วม ในบุญใหญ่ๆ ทั้งหลาย ขอบุญนี้ ที่จักเกิดกับเรา พึงสำเร็จแก่เด็กๆ ลูกๆ และญาติทั้งหลาย ที่เราได้ พรากชีวิตพวกเขามา ทั้งเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี มีส่วนร่วมก็ดี ทำเองก็ดี หรือรู้เห็นเป็นใจก็ดี ขอผลบุญนี้ ที่เราได้กระทำ จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด

และนับจากนี้เป็นต้นไป ขึ้นชื่อว่าชั่ว อย่าไปทำ ทำแต่ความดี และรักษาความดีนี้ไว้ ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดเวลา ที่ยังครองธาตุขันธ์ หมั่นทำทาน อยู่เนืองๆ และหมั่นระลึกถึงพวกเขาอยู่เนืองๆ หากเป็นบุญใหญ่ และมีกำลังสูง ได้กระทำกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญ ผลบุญนั้น จะส่งให้พวกเขาเหล่านั้น ไปเสวยทิพย์ อยู่ในที่อันควรได้

 

โดยไม่มาเกาะเกี่ยวกับจิตและรูปของเรา หากเป็นกุศลที่แรงจัด แค่ได้รับการโมทนาครั้งเดียว เขาเหล่านั้น อาจได้ไปเกิดใหม่ทันที ความสืบเชื้อแห่งวิบากกรรม ก็จะตัดรอนเป็นอโหสิกรรมไป ระหว่างเขากับเรา จะไม่มี แต่กรรมอันเกิดจากทำลายรูปเขานั้น เราต้องยอมรับ

วิบากนั้น จะทำให้เรา เป็นโรคภัยเบียดเบียน และจะมีอายุสั้น เกิดชาติใหม่ จะไร้คู่ครอง และไร้การมีบุตร วิบากนี้ กว่าจะเจือจาง มันก็ขึ้นกับเหตุและปัจจัยหลายอย่างประกอบ แต่เราต้องเสวย มากชาติแน่ๆ แม้จะได้รับการอโหสิกรรมแล้วก็ตาม

แต่ก็ยังดีกว่า การต้องไปรับ วิบากของเด็กและการแบ่งกุศลที่ได้กระทำมาแก่เด็กไป วิสัยนั้น จะทำให้เรา หากินไม่เกิด ทำอะไรก็ไม่เกิดผลสำเร็จ วิบากมันน่ากลัว เมื่อเราได้กระทำกรรมอันเป็นอกุศลไปแล้ว ในชาตินี้ ให้เราจัดพระพุทธรูป 1 องค์ ผ้าไตร จีวร 1 ชุด อาหาร หวานคาว ไปถวายทำเป็นสังฆทาน และเอ่ยนามเจาะจงต่อเด็กที่เราทำแท้งไปเลย

อย่างนี้ หากกำลังใจเราดี และปราถนาให้เขามีความสุข เรากระทำเพื่อขอขมากรรมต่อกัน ด้วยใจที่สำนึกแท้ วิธีนี้ ก็ได้ผล และจะทำให้ อโหสิกรรมกันได้เช่นกัน นี่เอากันในภพปัจจุบันนะ คืนนี้ แมลงมากหลาย ขอโมทนาบุญทุกบุญ มอบให้กับเหล่าดวงวิญญาณเด็กๆ ที่ตามมาที่นี่ ทุกๆ ดวง

ขอให้กุศลแห่งข้าพเจ้าที่กระทำ สำเร็จต่อดวงวิญญาณทุกดวง นับจากบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด ขอให้เป็นสุขๆๆ ข้าได้ประกาศให้แล้วเด้อ เด็กๆ ทั้งหลาย ขอหวัดดี

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง