อานิสงส์….แห่งการร่วม

อานิสงส์….แห่งการร่วม

665
0
แบ่งปัน

…หวัดดีทุกคนจ้า วันนี้อยากฟังเรื่องอะไรดี รู้สึกว่า ไม่ได้ค้างอะไรใครนะ พรุ่งนี้ พวกเราจะมาช่วยกันรื้อเศียรองค์พระ ที่ล้มลงมา อานิสงส์....แห่งการร่วม

การได้มาช่วยรื้อ มีอานิสงส์ เทียบเท่าการสร้างองค์พระ อานิสงส์นี้ จะคงตรึงอยู่ในจิต จนตราบเท่าเข้าสู่นิพพาน นี่..อานิสงส์นี้.. แรง

การสร้าง เราได้ร่วมแรงร่วมใจ กันด้วยความนอบน้อม เพื่อให้เศียรองค์ท่าน เสร็จ ออกมาให้ชาวโลกได้ร่วมกันโมทนา

ที่ผ่านมา เราได้สมโภชไปแล้ว กำลังจะทำต่อในส่วนที่จะดำเนินการ แต่เศียรองค์ท่าน กลับล้มเอียงลงมา ด้วยแรงแห่งพายุ ฤดูร้อน

พรุ่งนี้ เรามารื้อ เพื่อนำโครงสร้างเหล็กไปสร้างใหม่ ฉะนั้น ผู้ที่ได้มีส่วนเข้ามารื้อถอน เป็นผู้มีกุศลมากหลาย ผู้มาไม่ได้ก็แค่ส่งใจ และโมทนาบุญมา ก็ได้เป็นกุศล อานิสงส์ เท่าเทียมกับที่เราสร้างเช่นเดียวกัน

สมัยหนึ่ง นายจุนทะ ได้ถวายอาหารแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาหารมื้อนั้น เป็นพิษ เพราะ เป็นช่วงเดือนหก ที่เป็นพิษ เพราะอาหารมื้อนั้น เป็นเห็ด

มีเห็ดบางชนิด ที่พอโดนฝน แล้วเกิดเป็นพิษขึ้นมา พระพุทธองค์เจ้า ทรงห้ามไม่ให้ผู้อื่นรับประทาน แต่พระพุทธองค์เจ้าทรงรับ การถวายอาหารมื้อนั้น ด้วยการเสวยเพียงพระองค์เดียว

ยังผลให้ เกิดอาพาธ ในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้ พระพุทธองค์ทรงเห็นชัดว่า หากไม่ได้ทำการอธิบายแก่นายจุนทะ นายจุนทะก็จะสำคัญว่า ตนเองได้เป็นผู้ทำลายองค์ศาสดาได้

ความทุกข์ใจไม่สบายใจและเกิดผลแห่งบาป ก็จะเกิดแก่นายจุนทะได้ จึงรับสั่งให้พระอานนท์ ไปอธิบายให้แก่นายจุนทะฟัง

พระอานนท์ได้ไปอธิบายความให้กับนายจุนทะว่า..

จุนทะ เธออย่าได้เสียใจไปเลย อาหารมื้อนี้ของเธอ ไม่ได้ทำให้ตถาคต อาพาธ จนเข้าสู่นิพพานหรอก

อาหารมื้อนี้ มีอานิสงส์มาก เทียบได้กับ อาหารมื้อแรก ของนางสุชาดา ที่ได้นำมาถวาย และได้ทรงตรัสรู้ อาหารมื้อนี้ ของ ท่านจุนทะ ก็เป็นอาหาร มื้อสุดท้าย ก่อนที่ตถาคต จะเข้าสู่ ปรินิพพาน

อานิสงส์ ของอาหารทั้งสองมื้อ ทั้งมื้อแรก และมื้อหลัง ต่างมีอานิสงส์ เท่าเทียมกัน ที่ได้มีส่วนส่งเสริม ให้ตถาคต.. เข้าสู่วิมุติ

นี่…ตรงนี้ก็เช่นกัน เราได้ร่วมกันสร้าง เมื่อได้รับความปลื้มปีติใจ ในอานิสงส์ ..การได้เข้ามามีส่วนช่วยกันรื้อถอน อานิสงส์ แห่งการรื้อถอน มีอานิสงส์ เท่ากันกับการสร้าง

ผลแห่งการสร้างภูมิแห่งอานิสงส์นี้ ยิ่งใหญ่ เพราะจะช่วยให้ ข้าได้สร้างองค์ท่านได้ไว และสำเร็จขึ้นมาได้ ก่อนที่ข้า จะละสังขารไป

หากข้าละสังขารไป องค์พระพุทธะ จะไม่ได้เกิดขึ้นมาอยู่คู่โลก เพราะขาดผู้ที่มีกำลัง ปาฏิหาริย์ แห่งกำลังใจ มาสานต่อ

การที่องค์ท่านจะเสร็จสำเร็จขึ้นมาได้ ต้องอาศัยเหตุปัจจัย ในองค์ประกอบอันหลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือ ศักยภาพ ของผู้ที่จะสละ แรงกาย ความทุ่มเท ใจ และปัญญาวิสัยทัศน์ ในการดำเนินงาน

ไม่ใช่ง่ายเลย กับการใช้สองมือ สานกำลัง เพื่อเกิดเป็นรูปท่านแห่งองค์ปฏิมา ความพรั่งพร้อมและความลงตัวหลายอย่าง มันต้องมา บรรจบกัน ความพอดีและกำลังทั้งหลาย จึงจะก่อเกิด

ขอให้เราจงภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วม ข้าขอสาธุคุณ ในคุณแห่งเราทั้งหลาย ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ

คืนนี้ ขอความสุขสวัสดีพึงมีแก่พวกเรา พรุ่งนี้มาเจอกัน วันนี้ สวัสดีทุกคน

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง