อย่าเริ่มเป็นสัตว์ตั้งแต่ยังเป็นคน

อย่าเริ่มเป็นสัตว์ตั้งแต่ยังเป็นคน

393
0
แบ่งปัน

*** “อย่าเริ่มเป็นสัตว์ตั้งแต่ยังเป็นคน” ***

สาธุคุณยามเช้า ให้มีแต่ความเจริญ

ในโลกโซเชียลนั้น เราจะเห็นแต่คนส่วนใหญ่ เอาแต่ความเห็นแห่งตน

เข้ารุกรานกับข้อความ ที่ตนไม่เห็นด้วย

ไม่ว่า ทางธรรม ทางโลก เป็นเหมือนกันหมด

นั้นเกิดเหตุมาจาก ยึดในความเห็นในความถูกต้องแห่งตนเป็นหลัก

คนเรา มักด่าและติเตียนไว้ก่อน ในข้อมูลที่เราไม่เห็นด้วย

อะไรที่ผิดไปจากความเห็นเรา เราก็กระโดดเข้าร่วมทำสงครามทางความเห็น ด้วยถ้อยคำอันเป็นอาวุธทันที

พฤติกรรมเช่นนี้ จัดอยู่ในจำพวก ขาดเหตุขาดผล เรียกว่า ฟังความข้างเดียว

จริงไม่จริง ใช่ไม่ใช่ ถูกไม่ถูก แต่กุขอด่าด้วยตรรกะแห่งตนไว้ก่อน

ลักษณะจิตเช่นนี้ มีหนทางแห่งเดรัจฉานเป็นที่ไป เมื่อกายนี้จากโลกไปแล้ว

มนุษย์นั้น มีเครื่องมือที่เยี่ยมยอด ในการเลือกหนทางเดินแห่งชีวิต

แต่มนุษย์ มักตกเป็นเครื่องมือของอารมณ์ตนทีสะสมด้วยความหลงผิด

เราคิดว่าเราถูกเสมอ เพราะเชื่อในความเห็นตน

เราทำร้ายผู้อื่น ด้วยความเห็นเรา ที่เราเข้าใจว่าตนถูกนี่แหละ

โดยลืมมองความเป็นจริงไป ว่าใครเขา ต่างก็มีมุมมองที่เขาถูกของเขาไม่ต่างจากเรา ที่คิดว่าถูกเช่นเดียวกัน

ศาสนาแยกแตกออกมาหลายนิกาย ก็เพราะคิดว่า สิ่งที่ตนคิดตนเห็นนั้นมันถูก

เมื่อถูก ก็หาพรรคพวกให้คล้อยตามความเห็น

ความแตกแยกจากความเห็นต่าง มันก็เลยเกิด

เมื่อเกิด มันก็ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างเดินกันไป

ที่สำคัญ..เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มันก็กลับกลายเป็น อคติ!!

คนที่มีอคติเกิดขึ้นในหัวใจ ต่อให้ท่านถูกแค่ไหน อะไรมันก็ผิดน่ะ

คนที่ฟังความมาด้วยต้นตอแห่งอคติ เขาก็รับข้อความที่เป็นอคติสืบๆ ต่อๆ กันไป

อคตินี้ ใช้ไม่ได้และไม่เป็นภัย กับหัวใจของคนที่มีความเป็นกลาง

คนที่มีความเป็นกลางก็คือ คนที่ฟังความเป็นจริงด้วยกันทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุและผลของแต่ละฝ่ายที่มีความเห็นต่าง

ความจริงทั้งหลายมันก็จะไปปรากฏกับคนที่มีความเป็นกลาง ไม่ฟังความข้างเดียวแล้วตัดสินเอาด้วยคติแห่งตน

บุรุษผู้ฟังความทั้งสองข้าง เป็นผู้มีเหตุมีผล เป็นหัวใจของสาธุชนเบื้องต้น ที่มีที่ไปสู่ภูมิมนุษย์และเทวโลก เมื่อกายแตก

เราทั้งหลาย จึงไม่ควรย้อมใจเรา ด้วยอัตตาตน ที่ฟังความข้างเดียว แล้วตัดสินด้วยความเห็นเรา

เราตัดสินด้วยความเห็นเรา เพราะเหตุแห่งการฟัง การเห็น ทาง ตา หู ลิ้นฯ

เราจะถูกต้องแค่ส่วนของเรา แต่อาจผิดในส่วนที่คนอื่นเขาเป็น

เช่นนี้หากเรายึดความถูกต้องแห่งเรา

เราก็เป็นมนุษย์ ที่หนาแน่นไปด้วยอัตตา

อัตตานี้เป็นที่มาแห่งตัวตน ที่ไม่ยอมรับฟังใครผู้ใด

นี่..หัวใจที่จะไปเกิดกำเนิดแห่งสัตว์ ที่หวงแหนแต่ตัวตน

พระธรรมเทศนาวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

โดยพระอาจารย์ ธรรมกะ บุญญพลัง