ไตรลักษณ์

ไตรลักษณ์

1443
0
แบ่งปัน

มีแขกนับถือพราหมณ์ เป็นชาวฮินดู ได้ปรารภธรรมกันหลังกลับจากอินเดีย เขาถามพระอาจารย์ว่า ท่านแน่ใจหรือว่า “ไตรลักษณ์” เป็นของที่เกิดกำเนิดมาจาก ศาสนาพุทธ.

พระอาจารย์ตอบว่า.. ท่านแน่ใจหรือว่า ไตรลักษณ์ ไม่ได้เกิดกำเนิดมาจาก พุทธศาสนา.

เขาหัวเราะและบอกว่า เขานั้นต้อนรับคณะสงฆ์จากไทยมาเป็นจำนวนมาก พระทุกองค์ตอบว่าใช่ เขาก็เลยไม่ถามต่อ. เขาถือว่า นั่นเป็นการปิดประตูรับฟัง แต่นี่ คำถามของเขา กลับกลายเป็นเขาต้องตอบ. เขาตอบว่า แน่ใจ….ไตรลักษณ์ไม่ได้กำเนิดเกิดมาจากพุทธศาสนา….… แขกบอกว่า สรรพสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ฮินดู มีประวัติยาวนานมากว่า 6,000 ปี เขาก็รู้สิ่งนี้กันมาก่อนแล้ว. และหลายๆศาสนาในอินเดียแต่โบราณ เขาก็ชี้กันมาอย่างนี้. พุทธศาสนานอกอินเดีย ทำไมถึงมากล่าวตู่กัน ว่าไตรลักษณ์ เป็นของพุทธศาสนา เขาเองแม้เป็นชาวฮินดู เขาก็ถือว่า พระพุทธเจ้าเป็นบรรพบุรุษของเขา ที่เขาภูมิใจคนหนึ่ง เพราะพระพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดีย แม้พระพุทธองค์จะทรงประสูติที่เนปาล แต่เนปาลอินเดียแบ่งพื้นที่ออกไปให้ เนปาลก็คือชนเผ่าอินเดีย แค่อยากจะบอกว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นของชาวฮินดู เป็นของชาวพราหมณ์ เขานับถือและรู้กันมายาวนานกว่า 6,000 ปี ไม่ใช่เกิดจากชาวพุทธ นี่….อยากบอกแค่นี้แหละ.!!!
พอจ.: อะไรคือไตรลักษณ์..
ฮินดู: ก็….อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา..
พอจ.: ไตรลักษณ์ แปลว่าอะไร ล่ะท่าน..
ฮินดู: สรรพสิ่ง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป นี่คือไตรลักษณ์..
พอจ.: นั่นไม่ใช่ไตรลักษณ์.
ฮินดู: อะไร……ตำราไหน บอกว่านี่ไม่ใช่ไตรลักษณ์ ท่านร่ำเรียนธรรมะมารึเปล่า..
พอจ.: ไม่ได้เรียน
ฮินดู: นั่นซิ ถึงไม่รู้จักว่าอะไรคือไตรลักษณ์.
พอจ.: ที่บอกว่าไม่ใช่ ไตรลักษณ์ ก็ฟังจากที่ท่านพูด ไตรลักษณ์ไม่ใช่อย่างที่ท่านเข้าใจ
ฮินดู: นี่แหละ…ไตรลักษณ์ สรรสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พุทธเองก็นำไปสอนว่าเป็นไตรลักษณ์.
พอจ.: นั่นมันเป็นอาการทางธรรมชาติที่ใครๆต่างก็มองเห็น สรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แล้ว อาบังรู้ไม๊ ว่าใครทำให้ธรรมชาติเหล่านี้มันเกิด
ฮินดู: นี่แหละ ผมรอคำถามนี้อยู่……พระผู้เป็นเจ้าไง พระองค์สามารถบันดาลให้สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น หรือดับสลายไปได้ พระพรหมเจ้า เป็นผู้สร้างโลก และทุกๆศาสนาเขาก็เชื่อกันเช่นนี้ ไม่ว่าคริส อิสลาม ฮินดู หรือลัทธิไหน ทั้งโลกเขาก็เชื่อกันมาเช่นนี้ พุทธเพียงแค่หยิบมือเดียว จะมาบอกว่าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้าง มันก็ออกจะเขื่องๆอยู่…
พอจ.: ตรงนี้แหละ…ที่ผมรอคำตอบอยู่….!! ถ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลก และสรรพสิ่งในโลก แล้วอนัตตามันอยู่ตรงไหน. 
ฮินดู: อ้าว….ก็ไม่มีใครไปบังคับบัญชาได้ไง นอกจากพระผู้เป็นเจ้า
พอจ.: แสดงว่าพระผู้เป็นเจ้า ก็ย่อมมีตัวตน เพราะสร้างขึ้นมาก็ทำลายได้เฉพาะ พระผู้เป็นเจ้า.
ฮินดู: ใช่….ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ นอกจากพระผู้เป็นเจ้า..
พอจ.: ในเมื่อ อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แล้วทำไมจึงยังมีตัวตนของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อมีมันก็คือ อัตตา มันเป็นอนัตตาตรงไหน ท่านเองก็ยอมรับอยู่ ว่าพระผู้เป็นเจ้ามี แล้วนั่นไม่ใช่อัตตาหรือ ท่านเอาอัตตา ไปเป็นอนัตตา ท่านไม่เรียนธรรมมาบ้างหรือ..
ฮินดู: เอ่อ…….!!!!!!!!
พอจ.: สิ่งที่ท่านรู้กัน มันเป็นเรื่องของอัตตา คือสรรพสิ่งนั้น มีตัวตน คือที่เห็นๆกันนั่นแหละ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป มันเป็น อนิจจังกับทุกขัง ทุกขังคือ เสื่อมไป สลายไป ดับไป มันมีแค่สองตัว เป็นไตรลักษณ์ไม่ได้ พระพุทธองค์เจ้าทรงเห็นชัดว่า ในอัตตานั้นมันมี อนัตตาซ่อนอยู่ อัตตาคือสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อนัตตาก็คือ สรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้น มันอาศัยเหตุและปัจจัย ไม่มีใครไปบังคับบัญชามันได้ มันไม่ได้เกิดจากการดลบันดาลจากใคร ไม่มีเทวดา ไม่มีพรหม ไม่มีสิ่งศักดิ์สทธิ์ไหนๆอะไร มาคอยบันดาล มันอาศัยเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นจากนิยามทั้ง 5 คืออุตุนิยาม หรือฟิสิกส์ พิชนิยาม หรือชีวะการก่อเกิดของสิ่งมีชีวิต จิตนิยาม ว่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึก กรรมนิยาม หรือว่าด้วยอำนาจผลแห่งการกระทำ อันเป็นวิบาก และธรรมนิยาม ว่าด้วยความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่ง. นี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิด ไม่มีใครไปดลบันดาล และนี่คือ อนัตตา ที่เข้าไปต่อท้าย อนิจจังและทุกขัง เมื่อรวมกับอนัตตาเราจึงเรียกว่า ไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์ มันต่อยอดมาจากฮินดู โคนต้นมันเป็นของฮินดู ส่วนปลายแค่นิดเดียว เป็นของพุทธ แต่เพราะมีปลายนี่แหละ เราจึงเรียกว่าไตรลักษณ์ แต่ของชาวฮินดู ไม่ได้เรียก… บังเข้าใจผิดเอง บังไม่เข้าใจ อนัตตา….
ฮินดู: โอววววว…….ชัด.!!! สาธุ..นมัสเต.