ทำเต็มที่….แต่ไม่เอา

ทำเต็มที่….แต่ไม่เอา

1105
0
แบ่งปัน

บุญญพลัง จะร่วมสร้างพระอัญญมณี เพื่อมอบเก็บไว้ให้กับแผ่นดิน เป็นมรดกตกไปยังเหล่าลูกหลาน 
พุทธศาสนาจะยิ่งเจริญและยืนยาวนาน หากเราทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้าง มรดก ตกทอดไว้เป็นสัญลักษณ์ แห่งพุทธศาสนาแก่แผ่นดิน ขอประกาศก้องส่งไปทั้งสามโลกให้รับรู้และ มาร่วมโมทนา…

พระทุกองค์ที่แกะแล้ว ทุกคนจะได้เห็น ว่าทุกองค์ที่สวยๆ และงดงามแบบนี้แหละ เป็นพระของแผ่นดิน ที่พวกเรา ร่วมกันสร้าง

อานิสงส์แห่งการสร้างพระ เมื่อเราได้ร่วมแล้ว ขอให้แผ่เมตตาจิต ไปยังพ่อแม่เรา ญาติเรา เจ้ากรรมนายเวรเรา

หรือจะเจาะจงชื่อ ร่วมสร้างเพื่อถวายให้ใคร แค่ครั้งเดียว ถึงเลย เพราะองค์พระ มีพลังแห่งกำลังใจและผลกุศลแห่งบุญ มหาศาล ผู้ที่ได้รับ แค่ระลึกถึง จิตสว่างพ้นและสู่สุคติทันท

ข้านี่ แสนจะมีความสุขหลายๆ เมื่อเห็นความงามแห่งปฏิมาแห่งอัญญมณี ที่ได้สร้างเป็นองค์พระ แล้วถวายส่งมอบคืนกลับไปให้แก่แผ่นดิน

ความงามแห่งอัญญมณีใครๆ ก็ย่อมหวงอยากเป็นเจ้าของ แต่เจ้าของที่ทำใจสละได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อมอบสิ่งเลิศเลอค่านี้ กลับสู่แผ่นดิน

กุศลนี้ มีกำลังและสูงค่ามหาศาล สร้างองค์พระอัญญมณีองค์เดียว หากไปอยู่ภูมิเทวดา วิมานก็เลอค่า เป็นเพชรมณีสุกสกายแวววาว ห้อมล้อมไปด้วยเหล่านางฟ้า 10 โกฏิ คือร้อยล้านนาง..

แต่เราถวาย ไม่ได้หวังไปเป็นเทวดา การเป็นเทวดา เป็นบุญขั้นอนุบาล

เรา..หวังนิพพาน ด้วยการสละทาน สร้างองค์พระแห่งแก้วอัญญมณี นี่..เป้าหมาย

นิพพาน เริ่มจากทานที่ยิ่งใหญ่ สละได้ แม้แต่สิ่งของที่เลอค่า โดยไม่หวังผลตอบแทน แม้แต่บุญกุศลที่จะได้รับ

ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ ทำให้เต็มที่ แล้วประกาศออกไปทั้งชั้นฟ้าว่า

แม้แต่บุญทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่และเลอค่า ที่ผู้คนต่างแสวงหา ตัวข้า..จะไม่ขอเอา

นี่..ประกาศออกไป ทำให้มันยิ่งใหญ่ ทำให้ต่อใครๆ โดยใจไม่หวังแม้การเอาบุญ

ทำได้ไหม มีกำลังใจไหม หากทำได้ หมดชาตินี้ มีสิทธิ์เป็นผู้ที่ไม่หวนกลับมาเกิด ให้ทุกข์กายทุกข์ใจอีก ทำได้ไหม เป็นผู้ให้..โดยไม่คิดเอาแม้แต่บุญ หากสละได้

ไป..ไปสู่ทางสว่างแห่งนิพพานด้วยกัน …

พระธรรมเทศนา จากบทธรรม เรื่อง สวยใหมเอ่ย….ที่ร่วมกันสร้าง ณ วันที่ 5 กันยายน 2557 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง