โศลกแห่งความคิด

โศลกแห่งความคิด

457
0
แบ่งปัน

*** “โศลกแห่งความคิด” ***

ขอสาธุคุณยามเช้า

หากพูดดีๆกับใครไม่เป็น ก็หัดเอาการพูดดีๆกับใครเขาไม่เป็น

มาพูดและกระทำกับตัวเองบ่อยๆ จะได้รู้ว่า..มันไม่ควร

ไม่พอใจที่เขาเป็น จงไม่พอใจ ใจเราที่ไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นด้วย เราจะได้มีความยุติธรรมต่อโลกทั้งใบ

ก่อนด่าแม่ใคร รู้ไหมในใจมันเริ่มจากด่าที่เราก่อนแล้วส่งออกไป ถ้าเขาไม่รับ เราก็ด่าแม่เราตั้งแต่เริ่มแรกก่อนด่าเขา

ความผิดหวังทั้งหลายที่กองพะเนินอยู่ในใจและอดีตที่ผ่านมา มันคือมูลค่าของประสบการณ์

ที่จะนำมาหล่อหลอมไปสู่ความสมหวังแห่งชัยชนะทั้งหลาย

บรูณะซากความผิดพลาดกองเดิมๆที่เราทิ้งขว้าง ให้มันเกิดมีค่าเป็นโบราณสถานแห่งความคิด

ก้าวย่างที่ผิดพลาด มันก็แค่ก้าวหนึ่งที่หล่อหลอมไปสู่ความสมหวัง เราจึงไม่ควรเขี่ยมันออกด้วยความรังเกียจ

ไม่จำเป็นต้องตอบแทน ด้วยการตอบแทนที่ไม่มีใจให้ในการต้องตอบแทน

ทำชีวิตให้มันแข็งแรงอยู่เสมอๆ ด้วยหนทางใหม่ๆแห่งความผิดหวังซ้ำซาก.

กำลังใจที่ขาดหายย่อมต้องการที่จะเติมเต็ม

แต่การเติมเต็มกำลังใจ ต้องเริ่มจากการเป็นผู้ให้ก่อนที่จะรับ..

บ่ายวันนี้กับบ่ายวันวาน หรือเมื่อบ่ายเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อน มันก็คือบ่าย

บ่ายเหมือนกันแต่รอบแห่งบ่ายไม่เหมือนกัน มันแปรผันกันไปตามกาลเวลา

บางครั้ง..เราควรแยกออกมาจากสิ่งเดิมๆด้วยความเป็นจริง แม้ว่ามันดูจะเหมือนเดิมๆแบบเช่นบ่ายวันนี้..

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563

ณ พุทธอุทยานบุญญพลัง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี