ดีเลวช่างหัวใคร หมั่นตรวจดูหัวใจตน

ดีเลวช่างหัวใคร หมั่นตรวจดูหัวใจตน

208
0
แบ่งปัน

*** “ดีเลวช่างหัวใคร หมั่นตรวจดูหัวใจตน” ***

ขอสาธุคุณยามเช้า

เพราะความที่เราถูกเป็นเหตุ เราจึงมองคนอื่นผิด

เมื่อมองคนอื่นผิด เราจึงมองไม่เห็นอัตตาตนก้อนเบ้อเร่อที่มันทุบหัวเราอยู่

เพราะความที่เราดีเป็นเหตุ เราจึงมองคนอื่นเลว

เมื่อมองคนอื่นเลว เราจึงมองไม่เห็นความเลวตนที่มันคอยยุยงด้วยดาบแห่งอัตตาอันแหลมคมที่คอยทิ่มแทง

คนทั้งหลายทั้งโลก เขาก็เป็นกันแบบนี้ เรามองเห็นคนทั้งโลกที่เขาเป็นกันแบบนี้

แต่เราไม่เห็นตัวเราเองที่เป็นแบบนี้เช่นคนทั้งโลกเช่นเดียวกัน

มึง..เห็นตัวมึงเองบ้างไหมไอ้น้อง..ว่าใจตนมันเป็นเช่นไร

ทุกคนมีสมมุติที่แตกต่างกัน แต่ในความแตกต่าง เรารู้ไหมว่า

สิ่งที่เราให้ค่า มันก็คือสมมุติที่ออกไปจากตัวเราเช่นกันเหมือนๆกัน

เราอาจเกิดความชอบใจ ไม่ชอบใจ ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับผู้อื่น ที่เขาชอบใจและไม่ชอบใจได้เช่นกัน

ฉะนั้น เราพึงมองตามความเป็นจริง

อย่าเพิ่งมองด้วยความเห็นเราแต่เพียงส่วนเดียว

ความเห็นแต่เพียงส่วนเดียวของเรา มันเป็นอัตตาที่เกิดจากตรรกะความคิดเห็นว่าเราถูกผิดเท่านั้น

เมื่อเราตกอยู่ในนิยามแห่งความถูกผิด

เราก็จะคิดแต่เข้าข้างตัวเอง มักโยงใยเอาสิ่งต่างๆเพื่อมาหาความชอบธรรมให้แก่ตนเอง

เพื่อให้ตนเองและใครๆเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นเราทำเราคิดนั้น…มันถูก

โลกนี้เต็มไปด้วย นักวางแผน นักคิด นักวิจารณ์

นักวิเคราะ นักตะบักตะบวยหัวฆวยอะไรเยอะแยะ

แต่จะมีซักกี่คนที่พาตัวเองไปลงมือทำ ให้มันเป็นผล

เพราะเหตุแห่งไม่ลงมือทำนี่แหละ ผลที่ปรากฏแก่ใจจึงไม่เกิด

เมื่อไม่เกิด มันก็เลยเกิดหน่อแห่งตรรกะ เอาความคิดเห็นตนครอบงำผู้อื่นว่า มึงผิดมึงถูก

ทั้งๆที่ตนเองถูกด้วยคติแค่ความรู้สึกนึกคิดแค่นั้น

นี่..โลกมันห่วยแตกด้วยผู้คนเช่นนี้ แม้สงฆ์ก็ไม่เว้น แต่ไม่ว่าโลกจะเป็นเช่นไร

มึงพึงดูตัวมึงเองที่อาจห่วยแตกยิ่งกว่าคนที่มึงเพ่งโทษ.

นี่..เกิดมาดีที่สุด ด้วยการเฝ้ามองใจตนเองก่อนออกไปแปลงกายเป็นอสูรกายขี่คอใคร..

คนที่มันเหี้ย รู้ตัวว่าเหี้ย…ไม่ค่อยเหี้ยนัก

คนที่มันเหี้ย ไม่รู้ตัวว่าเหี้ย…ไอ้เหี้ยนี่เหี้ย.. ห่างๆไว้

คนที่ไม่เหี้ย แต่ไม่รู้ตัวว่าไม่เหี้ย..ไอ้นี่มันเหี้ยนะ..ระวังๆ

คนที่ไม่เหี้ย และรู้ตัวว่าไม่เหี้ย…นี่ผู้ประเสริฐ

เพื่อน..อยู่ประเภทไหน ลองเลือกแก๊งค์ดูละกัน…

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2562