ญาญที่ทำเอาหลายคนเปลี่ยนวิถีชีวิต

ญาญที่ทำเอาหลายคนเปลี่ยนวิถีชีวิต

208
0
แบ่งปัน

*** “ญาญที่ทำเอาหลายคนเปลี่ยนวิถีชีวิต” ***

หวัดดีขอสาธุคุณยามเช้า

มนุษย์นั้น ต่างมีญาณพิเศษต่างๆกัน ด้วยกันทั้งสิ้น

เป็นแค่ว่า แต่ละคนสร้างสมมามากน้อยเช่นไรแค่ไหน

บางคนระลึกถึงสิ่งต่างๆได้ รู้สึกได้ เช่น ญาณแห่งบุพเพนิวาสา

ระลึกได้ว่าตนเอง และใครคนนั้น เคยมีความสนิทชิดใกล้กัน ติดตามกัน จู่ๆญาณเช่นนี้มันก็เกิด

ญาณแห่งบุพเพนิวาสา ต้องระวังให้ดี เพราะเป็นญาณที่ควบคุมใจยากลำบาก หากเกิดขึ้นมาในใจ

แต่ส่วนใหญ่ เกิดจากการปรุงภายใน เพราะเหตุปัจจัยต่างๆเป็นเหตุ เช่น ความถูกใจในรูป ความเป็นฮีโร่ ความเป็นคนพิเศษ ความเป็นคนเก่ง

สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวปรุงแต่งให้มนุษย์เราไหลลงไปในความคิด ด้วยเข้าใจว่าเป็นญาณรู้ที่เกิดขึ้นมา

บางคนเห็นภาพในมโนขึ้นมาเป็นเรื่องๆ เป็นฉากๆ

สิ่งเหล่านี้นี่ เรียกว่าญาณ

ญาณคือความรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมา เป็นความรู้เป็นปัจจัตตังของใครของมัน ไม่สาธารณะต่อคนทั้งหลายและเกิดร่วมกัน ต่างคนก็ต่างมีกันไป

แต่ญาณเหล่านี้สำหรับคนทั้งหลาย เราจะไปเชื่อไม่ได้

แต่มันเกิดขึ้นกับตัวเราได้

เราพึงใช้ปัญญาและแสวงหาผู้รู้ แก้ไขธรรมชาติเช่นนี้

เพราะญาณเหล่านี้สำหรับคนทั้งหลาย มันมีมูลเพียงเล็กน้อย ที่เหลือเป็นอาการปรุงแต่งทางมโนเราเอง แทบทั้งสิ้น

ญาณที่คมชัด และเป็นหนึ่งในวิชาสามนั้น ที่เรียกว่าบุพเพนิวาสาญาณ คือระลึกสิ่งต่างๆขึ้นมาได้

ประกอบด้วยผลของสมาธิที่เป็นฌานสมาบัติอันเกิดจาก สมาธิในขั้นฌานสี่

ความคมแห่งการระลึกได้ จะส่งผลให้รู้ในอดีตต่างๆที่ฝังอยู่ในภวังค์จิต มากน้อยก็เป็นไปตามวาสนาภูมิแห่งเจ้าของ

ฌานเช่นนั้น จะทำให้เกิดญาณความรู้ต่างๆขึ้นมาที่เด่นชัด

ส่วนความรู้สึกที่มนุษย์ระลึกรู้ขึ้นมา โดยขาดกำลังจากสมาธิขั้นอุเบกขาญาณ

ส่วนใหญ่ล้วนเกิดขึ้นมาจากมูลอันน้อยนิดและปรุงแต่งลงไปด้วยความพอใจชอบใจทั้งสิ้น

เราจึงควรนำปัญญาเข้าไปพิจารณาในสิ่งที่เกิดที่ปรากฏ อย่างเพิ่งหลงใหลไปกับกระแสมัน

กระแสเหล่านี้ ล้วนโดนปรุงมาจากความถูกใจ ชอบใจ และทะยานอยากแห่งใจเราทั้งสิ้น เราจึงพึงระวังในอารมณ์ที่มันเกิด

ญาณต่างๆมีได้กันทุกคน ไม่ใช่เรื่องแปลก

แต่ที่แปลกคือเรามักไม่รู้จักมันและไหลไปตามกระแสมัน จนเจ้าของเจ็บปวดหัวใจ เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ที่ตนต้องการ

เช้านี้ขอสาธุคุณสวัสดี..

——————————————

คำถาม >>> ญาณกับฌาน จะประสานกันตอนไหนได้มั่งครับ หรือมีประสานกันเป็นระยะๆๆ

<<< พระอาจารย์ตอบ มันก็เกิดของมันตามเหตุปัจจัย เช่นการฝึกฝนปฏิบัติ หรือนั่งๆอาจโพล๊ะขึ้นมาแบบเปลือกๆ

คำถาม >>> ผมนั่งสมาธิแล้วเหมือนโดนดูดลงไปนั่งในท้องแล้วเห็นตัวเองนั่งเป็นหุ่นไม่ได้ยินเสียงภายนอกได้ยินแต่เสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบตั้บๆอยุ่นี่เรียกว่าอะไรครับ

<<< พระอาจารย์ตอบ เป็นปิติทางมโนจิต

พระธรรมเทศนา วันที่ 4 ธันวาคม 2562

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง