มนุษย์นั้นเกิดมาจะอยู่ได้ซักกี่วันกี่ปีเล่า

มนุษย์นั้นเกิดมาจะอยู่ได้ซักกี่วันกี่ปีเล่า

445
0
แบ่งปัน

*** “มนุษย์นั้นเกิดมาจะอยู่ได้ซักกี่วันกี่ปีเล่า” ***

มองหนทางเดินที่ผ่านมา
และหนทางที่มุ่งหน้าจะเดินต่อไปซิ

ที่สุดของเส้นทาง คือความว่างเปล่าจากทุกสิ่ง
เดินไปสู่ความแก่ เฒ่าชรา และความสลายหายไป

วัตถุบุคคลที่อยู่รอบกาย มองเขาไว้เถิด
สุดท้าย ต้องจากหายหมด

ฝนหยาดหยดพรั่งพรูลงมาจากฟากฟ้า
ไก่มันยืนตากฝน มันไม่รู้หลบฝนอย่างไร
มันยืนสั่นงกๆอยู่อย่างนั้น

เราว่ามันโง่ที่ไม่รู้จักหาที่กำบัง
แต่จริงๆ อาการเช่นนั้นแหละ
เป็นที่กำบังของไก่มัน

เรามันเอาตรรกะเราไปครอบงำไก่น่ะ

ไก่ขึ้นไปขี้ใส่พระพุทธ
มีแต่ขี้ไม่เห็นตัวต้นเหตุ
เราก็เช็ดๆกันไป ปากบ่นไอ้เวรไก่.

ใครเอาขี้มาปาใส่พระพุทธ
พระพุทธยิ้มนิ่งๆ แต่ผู้คนทุรนทุรายปางตาย

ศรัทธาอย่างขาดปัญญา มันก็ใจแคบ

ปัญญาขาดศรัทธา มันก็ใจแคบเช่นกัน

อยู่กันอีกไม่นาน อภัยได้พึงอภัย

ใจที่อภัย มันจะจดจำการกระทำของใจตนเองไปสู่สุคติภูมิ..

พระธรรมเทศนา วันที่ 11 กันยายน 2562

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง