แจ้งด้วยอัตตากับแจ้งด้วยปัญญาแตกต่างกัน

แจ้งด้วยอัตตากับแจ้งด้วยปัญญาแตกต่างกัน

200
0
แบ่งปัน

*** “แจ้งด้วยอัตตากับแจ้งด้วยปัญญาแตกต่างกัน” ***

พุทธวิถีนั้น เราเรียนรู้ได้ที่จะก้าวเข้าไปสู่ความหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดต่างๆ

การหลุดพ้นนั้นก็หมายความว่า เราเกิดปัญญารู้แจ้งแทงใจ ว่าอะไรเป็นอะไร ในสิ่งที่เราหลงยึดมานานแสนนาน

เรายึดเพราะความไม่รู้ ด้วยเหตุแห่งอัตตาและรู้มากนี่เรียกว่าโมหะ

โมหะก็คือ อาการหลงยึดในสิ่งที่เข้าใจว่าใช่และไม่ใช่ด้วยอัตตาตน

เราไม่รู้ว่า สิ่งที่เราหลงยึดนั้น มันเป็นแค่สมมุติ และต่อให้รู้ว่ามันเป็นสมมุติ เราก็ยึดสมมุตินั้นอีกอยู่ดี นี่..ธรรมชาติแห่งจิต

เราไม่เข้าใจกันเอง ว่าอะไรคือความหลุดพ้น แต่เราแสวงหาความหลุดพ้น

เราไม่รู้ปลายทางแห่งความหลุดพ้นนั้น ว่าคืออะไร เป็นแบบไหน เมื่อไหร่และอย่างไร

มันเลยกลายเป็นแค่คำพูด และนำมากล่าวอ้างเพื่อหาความชอบธรรมและชักชวนให้ผู้อื่นเห็นด้วย

นี่เป็นภาวะหลงอย่างหนึ่งของผู้พูด ที่ยังหาเหตุหาผลยังไม่เจอ ดีแต่พูดๆๆเพื่ออวดตน

การออกจากอาการหลงได้นั้น อาศัยปัญญารู้แจ้ง แต่ปัญหาของผู้คิดว่ารู้แจ้ง คือเอาอัตตาตนเข้าไปเป็น

อัตตาคืออะไรนั้น..ต้องอธิบาย การคลายอัตตาเป็นเช่นไร ค่อยมาฟังกัน เช้านี้ขอสาธุคุณ.

พระธรรมเทศนา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง