เช้าวันลอยกระทง

เช้าวันลอยกระทง

94
0
แบ่งปัน

*** “เช้าวันลอยกระทง” ***

บางชีวิตตื่นมา เต็มไปด้วยความลำบากไร้เพื่อน มองซ้ายมองขวา หาคนชิดใกล้และช่วยเหลือไม่ได้

บางชีวิตตื่นมา เต็มไปด้วยความสุขสบาย มองทางไหน ก็มีแต่ความสุข ทุกคนต่างรุมล้อมช่วยเหลือ

สองชีวิต แตกต่างกัน แต่ก็เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน

ชีวิตหนึ่ง แสนลำบาก

ชีวิตหนึ่ง แสนสบาย

ทั้งสองชีวิตนี้ กรรมเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตทั้งสิ้น

พุทธศาสนา ชี้ให้เห็นเรื่องกรรม กรรมคือการกระทำ อันเกิดมาจาก กาย วาจา ใจ

หากเราเข้าใจเหตุเช่นนี้ เรามีชีวิตอยู่นี้ เราพึงกระทำกรรมทาง กาย วาจา ใจ ให้ดี ให้สมบรูณ์

กรรมทางใจ…เราอย่าไปเพ่งโทษใครเขา เพราะเหตุแห่งตรรกะเราที่ไม่รู้จริง

กรรมทางวาจา…เราอย่าไปแสดงออกด้วยการสื่อออกมา ให้โทษในความผิดของผู้อื่น ที่เราไม่รู้จริง

กรรมทางกาย…เราอย่าไปกระทำการใดๆ ที่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดของผู้อื่น ด้วยตรรกะแห่งตน ว่าเขาผิด

สิ่งเหล่านี้เป็นกรรม หากเรากระทำขึ้นมา เพราะเหตุแห่งเราก่อขึ้นมา ด้วยอีกฝ่ายเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยกับเรา

วันนี้เป็นวันลอยกระทง เราพึงลอยความรู้สึกเช่นนี้ออกไปจากใจซะ

โดยเฉพาะ ความรักระหว่างบุคคล ที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิด ด้วยฤทธิแห่งตัณหาคือความหึงหวง

ความหึงหวงนี่ คือความมัวเมาแห่งตัณหา ที่เกิดมาจากความรู้สึก อันเกิดจากผัสสะ

ความรักหลายคนพังเพราะความหึงหวง

วันนี้หลายคู่คงได้ไปลอยกระทงร่วมกัน ถือเป็นประเพณี ที่ทำให้ความหมายระหว่างกัน ดีต่อกัน

เราอธิฐานในการลอยกระทง จริงไม่จริง ได้ไม่ได้ เราก็อธิฐานตามความเชื่อ

วันนี้ขออธิฐานให้ทุกคน มีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญ

ร่ำรวยเงินทอง โภคทรัพย์และความรักที่สมบรูณ์

มีชีวิตที่คล่องตัว มีแต่คนรักคนชอบ ปรารถนาสิ่งใดก็มีแต่ความสมหวัง

ส่วนความเลวร้ายทั้งหลาย ก็ขอใส่กระทงลอยออกไป ให้มะลายหายไป

ต่อไป..ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ ขอสาธุคุณในวันลอยกระทง

พระธรรมเทศนาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

โดยพระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง