อยู่กับความจริงซิมึง

อยู่กับความจริงซิมึง

245
0
แบ่งปัน

*** “อยู่กับความจริงซิมึง” ***

ไม่สำคัญหรอก ว่าชีวิตเราจะมีเพื่อนมากมายแค่ไหน

สำคัญตรงที่เหลือเพื่อนแค่ไหน
ที่มองเห็นเราเป็นเพื่อน
ที่พร้อมจะร่วมออกเดินไปด้วยกัน

คนที่จมดิ่งกับความคิด
และมีแต่ความหดหูในสิ่งที่ตนมี
คนพวกนี้…
เป็นคนยึดแต่อากาศที่เป็นอดีต
ที่ไม่มีจริง แต่ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา
จนตนเองทุรนทุรายและเหี่ยวเฉา

คนที่กังวลกับความคิด
และทุรนทุรายในสิ่งที่กำลังเผชิญ

พวกนี้ เป็นคนยึดอากาศที่เป็นอนาคต
ที่ไม่มีจริง แต่ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา
จนตนเองทุรนทุรายและเดือดร้อน
กับสิ่งที่ยังไม่มีและยังไม่เกิด

มนุษย์ที่จมลงไปในกระแสแห่งอดีตและอนาคตที่เป็นอากาศ

โลกย่อมห่อของขวัญแห่งความทุกข์ส่งมาให้ทางไปรษณีทุกเช้า

มนุษย์เราแกะห่อของขวัญทุกเช้า
เอาสิ่งที่ส่งมาในห่อ
นำไปคลุกเคล้ากับทุกเรื่อง
ของชีวิตมึงทั้งวัน

หวัดดียามเช้า…

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง