เทียนชีวิตกับความมืดมิดที่เดินคู่กัน

เทียนชีวิตกับความมืดมิดที่เดินคู่กัน

203
0
แบ่งปัน

*** “เทียนชีวิตกับความมืดมิดที่เดินคู่กัน” ***

พรรษาปีนี้ มีพระเข้าการอบรมจิตสิบกว่ารูป

พวกเขาอยู่อย่างง่ายๆ
ไม่มีกุฎิอะไรที่จะถาวรในการปักหลัก

นอนกันง่ายๆ ใต้องค์พระบ้าง
ใต้กระโจมหลบแดดบ้าง
มุงๆเอาอย่างง่ายๆบ้าง

นอนกันเพื่อเอนกาย
ไม่ได้นอนกันเพื่อความสุขสำราญกาย
ท่านอยู่อย่างง่ายๆและพอเพียง

ทุกท่านกินวันละมื้อเพื่อเลี้ยงดูธาตุขันธ์

บางท่านก็ตั้งสัจจะงดอาหาร
บางท่านก็ตั้งสัจจะไม่เอนกาย
บางท่านก็ตั้งสัจจะ ทั้งไม่กิน ไม่นอน
บางท่านก็ ตั้งสัจจะสามวันกินครั้ง

#การกระทำเหล่านี้คือธุดงค์

ธุดงค์ก็คือ การปฏิบัติเพื่อให้เจ้าของได้เห็นกิเลสที่เกิดกับตัวเจ้าของ

เราไม่เคยมองเห็นกิเลส ที่เกิดจากตัณหาอะไรของเราเลย

พระท่านมาปฏิบัติกัน
เพื่อมองเห็นกิเลส ในใจตน

ผู้คนที่ไม่เคยอบรบใจตน
ย่อมมองไม่เห็นกิเลสในใจตน

มีแต่จะจมลงไปในกิเลสที่ผุดขึ้นมาไม่รู้จบไปตลอดกาล

ผู้ปฏิบัติ เมื่อได้ลงมือปฏิบัติ
มีผู้ชี้หนทางและแนวทางที่ตนกำลังปฏิบัติ

มันก็เหมือนเห็นความมืดมิดทั้งหลาย
ที่เรานั้นตกลงไปในกระแส

ความมืดที่เราอยู่ในกระแส
เรามองอะไร
แม้ไกล้กายไกล้ตาแค่ไหน
มันก็ไม่เคยเห็น

การปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์ชี้
มันเหมือนเรามีเทียนเล่มน้อย
ที่ท่านจุดส่งแสงสว่างมาให้

ท่านยื่นเทียนเล่มน้อยให้
ไม่ได้ให้ เพื่อทำให้ความมืดมันหายไป

แต่ท่านให้แสงสว่างแห่งเทียน
เพื่อให้ท่านทั้งหลาย
เดินไปตามทางของท่านได้
ในท่ามกลางแห่งความมืดมิดนั้น

ภิกษุ..เธอพึงปฏิบัติไปตามกระแสแห่งความตั้งมั่น ด้วยศรัทธาและปัญญาเถิด

เรือลำน้อยที่อุดรอยรั่วดีแล้ว
ย่อมสัญจรไปในหนทางแห่งทะลกว้าง อย่างอิสระ

เราสร้างเรือขึ้นมาเพื่อที่จะเดินออกไปได้
ในท่ามกลางความลึก
และกว้างใหญ่แห่งท้องทะเล

เรือไม่ได้มีหน้าที่ ทำให้ท้องทะเล
หายไปจากความกว้างใหญ่
และสุดลึกล้ำแห่งแผ่นน้ำนั้น

แต่เราสร้างเรือขึ้นมา

เพื่อที่เราจะได้ล่องไปบนผืนแผ่นน้ำได้อย่างไม่โดนทะเลกลืนกินเรา

เกิดมามีชีวิตไม่ได้ยาวนาน..

ทะเลกว้างเป็นเหมือนความมืด
ความสว่างแห่งแสงเทียน
เป็นเหมือนเรือน้อย

เรือที่ล่องลอยไปในทะเลกว้าง
หากไร้แสงแห่งเทียนนำทาง
ย่อมเดินไปหาฝั่งไม่เจอ

เรา..พึงหันมามองตัวเราและฝึกอบรมใจเรา
ให้ก้าวไปในท่ามกลางความมืดมิด

ก่อนที่แสงเทียนแห่งชีวิตจะดับลง
มองไม่เห็นตัวเรา
และหนทางที่เดินก้าวต่อไป

โลกย่อมต้องการความสว่างแห่งแสงเทียน
ที่ท่านจุดขึ้นมาเดิน

แสงเทียนหลายล้านดวง
แม้ไม่สว่างเท่าดวงอาทิตย์

แต่มองเห็นโลกที่มืดมิด
ว่ามันเต็มไปด้วยหนทาง
ที่พวกเรา พอที่จะก้าวเดิน

เดินออกไปหาความเป็นจริง
ก่อนแสงเทียนแห่งชีวิต
จะดับกลืนไปสู่ความมืดมิดเหมือนเดิม..

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง