คุยธรรมกับผี 4

คุยธรรมกับผี 4

230
0
แบ่งปัน

*** “คุยธรรมกับผี 4” ***

ขอสาธุคุณให้มีแต่ความสุขความเจริญ

การมีชีวิตที่เกิดมาแล้วนั้น มีกรรมเป็นผู้กำหนด

บันทายบอกว่า เขาจะมีเวลาอยู่สภาพเช่นนี้อีกราวหกเจ็ดปี

เขาคงไม่ทันข้า เขาว่างั้น

เขาอยากติดตามฟังธรรมไม่อยากจากไปไหน

เสียดาย ๆ ๆ ที่เขาไม่มีรูป

ข้าจึงบอกเขาไปว่า

บันทายไปอยู่กับข้าไหม

เขาถามว่าไปอย่างไร

ข้าบอกว่า ตอนนี้บันทายเป็นอากาศวิญญาณ

ความเป็นอากาศวิญญาณสามารถสถิตอยู่ในรูปอะไรก็ได้

มาอยู่ในก้อนควอตซ์ของข้าไหม

เขาจ้องมองหน้านิ่ง

ข้าจึงยกงากำจัดที่เจ้าจักร์มอบให้มา บอกว่า นี่อะไรรู้ไหม

เขาบอกว่า งากำจัด แน่ะ..เขารู้จักด้วย

ข้าบอกว่า มาอาศัยอยู่ในงานี้ดีไหม..

เขาเพ่งอยู่ชั่วครู่ บอกข้าว่า

ในงามันมีรูปนามอยู่ มีเจ้าของอยู่

นี่..ผีน่ะสามารถเห็นผีด้วยกันได้ เป็นอันว่า งากำจัดแท่งนั้น มันมีวิญญาณครอง

วัตถุนี่สำคัญเหมือนกัน คนยังเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้

บ้างก็คิดว่า มันเป็นแค่วัตถุ ไม่มีอะไร

แต่ไอ้ที่หลงยึด ก็ยึดอย่างงมงายอีก

เป็นอันว่าโง่ด้วยกันทั้งคู่

ข้าบอกว่า มาอยู่ในพระพุทธองค์นี้ไหม

เขาบอกว่า พระพุทธองค์นี้ เป็นของคนอื่น ข้าไม่ได้เอามาเป็นเจ้าของ

นี่แสดงให้เห็นว่า แม้พระพุทธก็เป็นวัตถุที่วิญญาณเหล่านี้สามารถเข้าไปสิงสถิตได้

ไม่ใช่ว่า เป็นรูปพระพุทธแล้ว ผีจะเข้าไปสิงสถิตไม่ได้

แต่ถ้าอาราธนาอัญเชิญพรหมเทวาลงมาปกปักรักษา

วิญญาณเหล่านี้ก็สถิตไม่ได้ เพราะรูปมีเจ้าของโดยเจตนาของการตั้งจิตอธิษฐาน

ที่จริงในพระเครื่อง ผีก็สถิตอยู่ได้

วัตถุอะไร พลังงานเหล่านี้ก็สถิตอยู่ได้

แต่หากวัตถุมีเจ้าของสถิตอยู่แล้ว

ผู้มาใหม่หากต้องการเข้าไปสถิต

จะต้องเป็นผู้มีกำลังและบารมีมากกว่า พลังงานที่สถิตอยู่แต่ก่อนเก่า เขาจึงจะเข้าไปอาศัยอยู่ได้

หรือไม่เจ้าของวัตถุอนุญาต และมีกำลังพอ พลังงานเขาก็จะเข้าไปแทรกอยู่ร่วมกันได้

เวลาข้าเจอวิญญาณไม่ว่าที่ไหน

ถ้าไม่มีที่อยู่อาศัย ข้าจะบอกให้ไปอยู่ในศาลาร้อยก้อน

เลือกเอาตามสบาย มีหินให้สถิตย์มากมาย

แต่บางวิญญาณเขาบอกว่า เต็มและแน่นไปซะหมดแล้ว

กำลังเขาน้อยแทรกไม่ได้

ยิ่งตามเสาไม้นี่ เขาครองและยึดไว้มาก เป็นวิญญาณเก่าๆที่มาจากไม้ดั้งเดิม

พอมาได้รับการแผ่เมตตา ได้รับกระแสแห่งพระที่ต่างมาภาวนา สวดมนต์ ทำสมาธิ

กำลังของพวกเขาก็ยิ่งกล้าแข็ง

พวกวิญญาณจากที่อื่น ก็เข้าไปแทรกยาก

แม้ข้าจะอนุญาตแล้วก็ตาม

ฉะนั้นแม้จะเป็นเด็กเส้น ก็ใช่ว่าจะเข้าไปเป็นเจ้าของในวัตถุได้

เพราะเจ้าของดั่งเดิม กำลังเขาแรง

ตรัยบันทาย เขาโดนอาคมเรียกมาให้อยู่ในกายของเจ้าน้องคนหนึ่ง

มันเป็นเจตนาอย่างหนึ่งที่กำกับเป็นโซ่ตรวนไม่ให้เขาไปไหนได้

เจ้าพวกที่ชอบไปรับขันธ์ต่างๆก็เช่นกัน

การทำพิธีรับขันธ์ ก็เป็นการอัญเชิญชวนเชิญ ให้ผีเร่ร่อนเหล่านี้ เข้ามาอาศัยอยู่ในรูปขันธ์เรา

เมื่อเจ้าของเต็มใจและอนุญาต ผีเขาก็จะเข้ามาอยู่ร่วมกันได้

การอนุญาตอาศัยความเชื่อและศรัทธา

มันมีหลากหลายวิธี

ง่ายๆแค่วิธีครอบเศียร เอาสมมุติหัวฤษี หัวยักษ์ หัวอะไรก็แล้วแต่

ให้ครูบาอาจารย์ทำพิธีครอบให้

เช่นนี้ ผีที่อยู่ในสายเหล่านั้น ก็จะได้มีรูปเข้าไปอาศัยทันที

ส่วนใหญ่เป็นผีเร่ร่อน เป็นวิญญาณสัตว์ เมื่อถึงเวลา ก็จะแสดงออกมาในรูปของสัตว์ต่างๆ ที่ได้ตั้งเจตนา

แต่บางคนเขาชอบ

เขาดูว่า เวลาปู่ทรงร่าง ผู้คนก็จะนอบน้อมนับถือ โดยจริตพวกนี้ชอบให้คนนับถือ

แต่จริงๆปู่นั้น บางทีเป็นไอ้ขี้เมาที่ตายห่าอยู่แถวๆนั่นแหละ ดวงวิญญาณยังไม่มีที่ไป

เมื่อมีคนมาเรียกไปอยู่ในรูปอาศัย

วิญญาณก็แสดงออกไปตามเจตนาของผู้เรียก

แต่จริงๆแล้ว ผีเร่ร่อนทั้งนั้นแหละ ปู่เป่อบ้าบออะไรจริงๆที่คิดเอานั้น ไม่มี

พวกรับขันธ์ พวกครอบเศียร พวกเอารูปมาเคารพบูชา

สิ่งเหล่านี้เป็นการเชิญพลังงานเหล่าผีให้มาสถิตสิงสู่ทั้งนั้น

เป็นแต่เราเจ้าของนี่แหละมักทึกทักไปเอง ว่าเป็นปู่นั่น ปู่นี่ พญานาคนั้น นั่นนี่

เทพนั้นเทพนี่ กษัตริย์นั้นกษัตริย์นี้

ผีทั้งนั้นแหละท่าน เรียกว่าเป็นผู้งมงายอยู่กับผี

คนเรานี่มันชอบผี แต่ไม่รู้ว่าผีที่นับถือนั้น เป็นผีอะไร

ผู้มีปัญญานั้น ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้

เขาดูว่าสิ่งเหล่านี้นั้นงมงาย

มันสามารถเกิดพ่อค้าคนกลางอ้างสิ่งเหล่านี้ได้สบาย

พูดง่ายๆ ใครทำอะไรพิสดารหน่อย เป็นอันว่า วิเศษวิโส ยอมจำนนให้แก่สิ่งที่ตนไม่รู้และหาคำตอบไม่ได้ซะแล้ว

ลัทธินับถือผีจึงนิยมเฟื่องฟูออกไปทั่วโลก

ที่ไหนๆก็นับถือผีกันทั้งนั้นแหละ

พุทธศาสนาชี้ให้เห็นเหตุเห็นผล ตามความเป็นจริง

ไม่ใช่นับถือแค่ข้ออ้าง ว่าที่รู้ที่เห็นที่ศรัทธา ที่ยึดที่หลงงมงาย

มาจากคำภีร์ ตำรา หนังสือที่กล่าวอ้างแต่เพียงอย่างเดียว

ความเป็นพุทธะ เป็นภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติ

เป็นปัญญาอันลุ่มลึก ละเอียด ลึกซึ้ง ปราณีต ตามรู้เห็นยาก

การที่จะมองเห็นโลกจากแตกฉาน มีเหตุมีผล และตรงตามความเป็นจริง

ต้องเป็นผู้สร้างสมบารมี มาเป็นเวลานานและมากพอ

เรื่องจิตนิยามนี่ลึกซึ้ง มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้น ที่มีวิธีเข้าไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจ

นอกศาสนา ไม่มีวันเข้าใจ ในสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเช่นนี้

และสิ่งเหล่านี้ ไม่ยากเกินกว่าที่จะไปทำความเข้าใจ

ขอให้ท่านทั้งหลาย มีดวงตาเห็นธรรม..

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

ณ พุทธอุทยานบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี