พุทธในไทยกำลังโดนย่ำยี

พุทธในไทยกำลังโดนย่ำยี

160
0
แบ่งปัน

*** “พุทธในไทยกำลังโดนย่ำยี” ***

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธมาอย่างช้านาน ความเป็นพุทธนั้น เกิดสันติสุข เห็นอกเห็นใจร่วมกันในสังคม

พุทธนั้นอยู่ร่วมกันได้กับทุกศาสนา ชีสอนให้ผู้คนเป็นคนดี อารีย์ต่อกัน

เดี๋ยวความเป็นพุทธนั้นโยกคลอน การทำร้ายทำลายเกิดขึ้น หลักๆเกิดมาจากชาวพุทธด้วยกันนี่แหละ

อุบาสกอุบาสิกา ไม่ช่วยกัน ขาดความร่วมมือ ในการรักษาและศรัทธา

หน่วยงานรัฐรังแกและขาดความเป็นธรรม ไร้เหตุไร้ผลในการปกครองที่จะอยู่ร่วมกัน

พระสงฆ์ผู้บวชในพุทธศาสนา ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นนักบวช

การสอดแทรกและทำลายความน่าเชื่อถือของศาสนาอื่น

สิ่งเหล่านี้ ทำให้พุทธศาสนาเริ่มโยกคลอน เสื่อมสลายลงไปในทุกๆวัน

ยามนี้ พุทธศาสนาในไทย เป็นดุจนาฬิกาทรายภายในขวด

ความเต็มเปี่ยมล้นด้วยศรัทธา กำลังไหลลงไปสู่ต่ำทุกๆวัน

ไม่นานๆ ทรายแห่งศรัทธา ก็จะเหลือแค่ความว่างเปล่า ไร้ความเป็นพุทธแห่งทรายในนาฬิกา

ความสันติสุขหายไปไหนหนอ

ความถูกต้องหายไปไหนหนอ

ความศรัทธาสามัคคีหายไปไหนหนอ

วันหนึ่ง เราจะคร่ำครวญด้วยท่วงท่าแห่งเสียงดนตรีที่เงียบงันแห่งความศรัทธา

วันนี้ยังพอมีเวลา

โปรดช่วยกันร่วมมือ อย่าให้อีกา โฉบความเป็นพุทธของเมืองไทยเรา ออกไปกัดกิน

พื้นที่ ที่เราอยู่กำลังเดือดร้อน เพราะการลุแก่อำนาจ ของหน่วยงานข้าราชการ ที่ไม่ยอมรับความเป็นจริง

คิดว่าตนเองถูก วางมาตรการเหมือนกับว่า หน้าที่ตนนี้มีแต่ความถูกต้อง

ไม่คำนึงถึงความเป็นศาสนา

ไม่คำนึงถึงใครจะเดือดร้อน

ไม่คำนึงถึงเหตุที่ถูกต้องถูกผิด

อ้างหน้าที่

อ้างหลักการ

อ้างการทำงาน

อ้างนั่นอ้างนี่

อ้างแต่ความถูกต้องชอบธรรมของตัวเอง

ความเป็นศาสนาในไทยชักว้าเว่แล้วพี่น้อง

ขอกำลังใจจากเพื่อนพ้อง เราคงต่อสู้กันต่อไป ในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวพุทธบนผืนแผ่นดินไทย

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

ณ พุทธอุทยานบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี