มองศาสนาให้เป็น

มองศาสนาให้เป็น

187
0
แบ่งปัน

*** “มองศาสนาให้เป็น” ***

ขอสาธุคุณให้มีแต่ความสุขความเจริญ

ศาสนานี่เป็นเรื่องของความเชื่อ

หากเราเชื่ออย่างงมงาย

ไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหน

มันก็จมลงไปในกระแสแห่งความหลง

แม้ศาสนาพุทธเอง จะได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญา

แต่คนของศาสนาพุทธ มากมายกลับชื่นชอบ
ที่จะขอและอ้อนวอน

การขอและอ้อนวอนนี่เป็นธรรมดา

ของผู้คนที่ยังคงอ่อนแอ

พุทธนั้นชี้ให้เห็นว่า

อ้อนวอนได้ ไม่ผิดหรอก แต่ต้องทำเอง


ขอสาธุคุณ

พุทธศานานั้น เป็นศาสนาแห่งปัญญาประกอบด้วยศรัทธา

ไม่ได้เป็นศาสนาแบบ เทววิทยา

หรือศาสนาแห่งความเชื่อแต่เพียงส่วนเดียว

หรือศาสนาปัญญาที่สุดโต่ง จนไม่เชื่ออะไรเลย

มนุษย์เราควรตื่นมามองเห็นความเป็นจริง

ในชีวิตอัตภาพที่กำลังดำเนิน

ความคาดหวัง ความล้มเหลว

สุข ทุกข์ ถูกใจ ไม่ถูกใจ ต่อสิ่งใดๆ

ธรรมชาตินี้ เกิดจากการปรุงแต่งที่ส่งออกไปจากตัวเรา

ความเป็นจริงทั้งหลาย ค้นหาได้จากตัวเรา

ธรรมชาติทั้งหลาย เป็นโจทย์ให้เราได้พิจารณาขบคิด หาคำตอบ

เรามองไม่เห็นความเป็นจริง

เพราะเราไม่รู้ว่า

ความเป็นจริง มันเป็นเพียงสมมุติ

และสมมุติเหล่านี้ ที่เรายิ่งไม่รู้เข้าไปอีกว่า

มันเป็นความจริง ที่เรากำลังหลงมันอยู่

แม้จะรู้ว่า มันเป็นสมมุติอยู่ก็ตาม

พระธรรมเทศนา วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2561

โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง