ชีวิตย่อมเกิดและจากไปอย่างเดียวดาย

ชีวิตย่อมเกิดและจากไปอย่างเดียวดาย

341
0
แบ่งปัน

**** “ชีวิตย่อมเกิดและจากไปอย่างเดียวดาย” ****

จิตใจคนนั้น

มันหยั่งรากลึกเกินกว่าเราจะเข้าใจ

แต่จริงๆแล้ว

เราไม่จำเป็นต้องไปหยั่งลึกอะไรมากมายก็ได้

บางครั้ง

เราอาจไม่เข้าใจหัวใจใครหรอก

แต่ขอให้เราเข้าใจใจเรา ระวังใจเรา

ว่าอย่าไปสร้างความชั่วร้ายให้แก่ใจใครก็พอ

ธรรมชาติมนุษย์นั้น

มักมองไม่เห็นใจตนเอง

เราชอบที่จะมองใจคนอื่น

แล้วยัดเยียดให้ได้ดังใจตน

บางครั้ง

เราอาจจะไม่มีใครช่วยเหลือเราอะไรได้เลย

ในสิ่งที่เราคาดหวัง

แต่นั่นแหละ

เราพึงช่วยตัวเราเอง

อย่าไปหวังพึงพาใครเลย

การมุ่งหวังที่จะให้ใครมาช่วยเรา

ชีวิต เราจะจมอยู่แต่กับความผิดหวังและรอคอย

เราพึงเดินไปข้างหน้าแต่เพียงลำพังเราเถิด

ที่สุด

เราจะรู้ว่า

ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราจริงๆ

เราต้องเดินทางผู้เดียว

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทาง

มันเป็นทางเฉพาะของใครของมัน

เรา..พึงหัดที่จะยืนด้วยกำลังลำพังแห่งเราคนเดียว

วันที่เราต้องจากโลกนี้ไป

เราเองเท่านั้น

ที่จะต้องเดินทางไปคนเดียว

เรา..มีกำลังพอรึยัง

ถ้ายัง

หมั่นรักษากำลังใจ

ให้เพียงพอที่จะต้องอยู่แต่เพียงลำพังผู้เดียว

ข้านี่หนับหนุนผู้ทำคุณให้แก่แผ่นดิน

ชีวิต..

ขอให้เรารักษาใจเราให้ดี

เราอยู่พบเจอกันไม่นาน

ไม่นานเราก็ต้องพรากจากสลายไปต่อกัน

เมล็ดพันธุ์พืชนั้น

เมื่อเราหว่านลงไปในดิน

เราอาจใช้เวลาไม่นาน

ในการเห็นมันเจริญเติบโต

และคงใช้เวลาผ่านไปเป็นสิบๆปี กว่ามันจะเติบใหญ่เป็นร่มเงาให้แก่แผ่นดิน

ขุนเขา

กว่ามันจะมีไม้งามปกคลุมผืนดิน

มันอาจใช้เวลาเป็นร้อยๆปี

กว่าจะกลายเป็นขุนเขาที่เป็นที่อยู่ของไม้งาม

หัวใจคน

กว่าจะหล่อหลอมมาเจอกัน

มาพบกัน

มามีความดีสัมพันธ์ต่อกัน

มันใช้เวลาหลายชาติหลายภพนับเป็นอัตกัปป์เลยทีเดียว

เราจึงไม่ควรทิ้งขว้างกัน

ด้วยอารมณ์และความเห็นจากใจเราฝ่ายเดียว

เรา

จึงควรรักษาความดีต่อกัน

มีไมตรีต่อกัน

การได้เกิดมาพบกัน

นับว่ามีวาสนาต่อกัน

การจะได้เจอผู้ทรงคุณทางปัญญา

เราต้องสร้างบุญสร้างกุศลมานานนับอสงไขยเลยทีเดียว

เรา..พึงรักษาวาสนานั้น ด้วยหัวใจและสติของเรา

เรา..ก็จะยืนอยู่บนโลกนี้ด้วยอำนาจฝ่ายกุศล ตราบจน เราต้องเดินทางแต่เพียงลำพังผู้เดียว

แต่ขอให้มั่นใจ

ข้าแอบช่วยอยู่ข้างๆทุกคนเสมอ

นี่เป็นคำสัญญา

ขอเพียงแค่ มั่นใจ

อย่าไหลหลงลงไปในอารมณ์ตนมากนักก็พอ

ขอสาธุคุณ
***When a life is born, at the end it shall die alone***

The mind of a person is too deep for anyone to
understand,

but in reality you don’t need to understand everything about the mind,

sometimes you don’t understand the heart of another person , however,

all you need to do, is actually understand and becareful of your own mind.

Becareful not to let evil consume your heart,
human by nature do not look at their own mind and thoughts,

instead they look at the mind and thoughts of other people,

and you force things to go by the way we want.

Sometimes you don’t have anyone to help you in anything,

however you should help yourself and not depend on other people.

If you keep wanting other people to help you,
your life will be trapped with disappointment and anticipation of wanting help.

You shall walk forward by yourself,

eventually you will know that no one is beside you forever,

it is the reality that you must walk alone.
When it is time for you to walk alone,

it is a path that is unique only to you.

We should pratice and train to walk the path strongly on your own.

The day that you leave this world, only you will walk alone on that path.

Do you have enough strength?
If not, you should train more your willpower and courage to be able to walk on your journey

*Phra Ajarn*: “I fully support anyone who works to help their country and its people”

In this life of yours, please protect and take care of your mind.

We meet each other not for long, eventually we will die apart.

The seeds of a tree, when you plant it, it may not take long to see it start growing,

and it may take decades to grow all over the land and the mountains.

For the mountain to grow biger, it may even take several hundreds of years.

Before a heart of a man meets the heart of another person and do good things together, and have relationships together,

it takes a very long time for this process, several reincarnations and lifetimes; spanning many eons.

And that is why we should not fight or destroy friendship with each other just because of your own evil emotions and thoughts,

Therefore, we should be kind to each other and protect your friendship with each other.

Being born and meeting another person,
It means you and that person, had made merits and had friendships together since your past lives.

Now being able to meet a high intellectual person in ‘Dharma’,

it means you have made a lot of good merits for many reincarnations and past lives for a very very unimaginably long time.

Therefore you should continue to keep this goodness of yours with your heart and mind,

Then you will be able to stand alone on this world, filled with power of the good things you have done and protect
until the time you will eventually walk alone.
But rest assured,

I will secretly help all of you by your side,
this is a promise,

so be confident and just don’t let your emotions take over you.
Bless all of you.

——————————————-
พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง
วันที่ 8 ตุลาคม 2560