คนใจบุญที่หายาก

คนใจบุญที่หายาก

297
0
แบ่งปัน

**** “คนใจบุญที่หายาก” ****

หวัดดียามเช้า

ข้าว่าจะกล่าวถึงผู้มีบุญและใจอันเป็นกุศลซะหน่อย

มีคนหลายคน ที่เข้ามาหาข้า พร้อมทั้งยื่นเงินที่เขาหามา ด้วยความยากลำบาก ส่งมาถวายต่อข้า หลายคน

ข้าบอกว่า เก็บไว้เถอะ เงินทองมันหายาก

แค่ใจที่ท่านยื่นถวายมานี่ มันเป็นกุศลมหาศาลแล้ว

บุญนั้นเกิดจากใจ ใจที่อยากทำบุญ ทำด้วยความศรัทธา

หลายท่านบอกว่า

อย่ามาทำลายน้ำใจและความตั้งใจของเขาเลย ขอให้ข้ารับไว้เถิด

ขอให้ความตั้งใจของเขาสำเร็จผล ด้วยการถวายเงินในมืออันหามาด้วยความยากลำบากนี้

ข้านี่ ต้องลุกขึ้นรับอย่างขนลุกขนพองแทบทุกครั้ง

ท่านเหล่านี้ ต่างหาเงินมาด้วยความยากลำบาก

เงินเป็นพันนั้น มันมีค่ามาก เงินร้อยเงินสิบ มันก็มีค่า

แต่ท่านเหล่านี้ ตัดใจถวายให้มา แทนที่เขาจะนำเงินไปใช้จ่าย จุนเจือครอบครัว ซื้อหาของดีๆ ใส่ตัว เลี้ยงดูลูกหลาน พ่อแม่

เขาบริหารเงินจำนวนนั้นได้เยอะแยะ

แต่เขาก็งดและอดออมสิ่งเหล่านั้น เพื่อมาทำบุญ

นี่เป็นใจที่แสนสูงส่ง

เงินเหล่านี้ ที่ถวายต่อภิกษุที่เขาศรัทธา มันเป็นเงินตรา ที่เป็นพิษร้ายต่อผู้ทุศีล

พระหลายรูป ชอบรับเงินจากชาวบ้าน แสวงหาลาภจากชาวบ้าน

นำเงินตราของเขามาเลี้ยงชีพ นำมาบรรเทิงใจตน

พระเหล่านั้นกำลังโดนพิษร้ายทำลายตน อย่างไม่รู้ตัว

พระพุทธะของเรานี่ เกิดมาจากเงินทำบุญเช่นนี้ เกิดจากเงินที่พวกเขาอยากทำบุญ อยากร่วมสร้าง

ใครนำเงินเหล่านี้ ไปเป็นเจ้าของส่วนตัว

นำไปสนองกิเลสเพื่อตนเอง

นำไปใช้จ่ายโดยเอาตัวตนเข้าไปเป็นเจ้าของ

เงินอันเกิดจากศรัทธาเช่นนี้ ที่ถวายกันมาเพื่อสร้างองค์พระ

มันผู้นั้น จักจมหายไปในแผ่นดิน

นี่..เงินศรัทธามันน่ากลัว

บางท่าน ไม่เคยได้มา ไม่เคยพูดคุย ไม่เคยเห็นหน้า แต่ก็มีศรัทธา ถวายเงินกันมา เพื่อทำบุญกุศล ด้วยความศรัทธา

ท่านเหล่านี้ เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น หายาก ในสังคมชาวโลก

องค์พระพุทธะที่เรากำลังสร้างทำ จึงเกิดจากศรัทธาชนของผู้คนจำนวนมาก

ใครมาทำลายศรัทธาเช่นนี้ มันผู้นั้น จะมีแต่อุปสรรค ล่มจม ชีวิตมีแต่ความตกต่ำ

เพราะไปทำลายศรัทธาต่อมหาชน

มันเป็นบาปที่ต้องชดใช้ในอัตถาพนี่แหละ

ขอให้พวกเราพึงภูมิใจ ที่ชีวิตนี้ ได้เกิดมาเป็นคน เป็นผู้ให้ เป็นผู้มีศรัทธา

เป็นผู้ที่มีดินดกดำ เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ผืนแผ่นดิน

เรา..ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา แต่เราอย่าชะล่าใจในบุญอันยิ่งใหญ่นี้

สิ่งที่เราต้องมี คือการให้อภัยต่อใครๆ ที่เขาทำอะไร ไม่ถูกใจเรา

เรานั้น .. หากไม่หมั่นอบรมใจ ในการให้อภัยต่อผู้คนทั้งหลาย แม้เราจะทำบุญมากมาย

เรานั้น..ยังมีคติหนทางไปยังไม่แน่นอน

เราพึงรักษาใจเรา ด้วยสติและปัญญา

ขอให้เรา หมั่นให้อภัยในสิ่งที่เราไม่ได้ดั่งใจ จากใครๆเขาบ้าง

ขอสาธุคุณยามเช้า หวัดดี

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พุทธอุทยานบุญญพลัง
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี