พระอรหันต์ฝันไหม

พระอรหันต์ฝันไหม

336
0
แบ่งปัน

***** “พระอรหันต์ฝันไหม” *****

>> คำถาม : กราบนมัสการสาธุธรรม..พระอรหันต์นี่ท่านฝันหรือเปล่า..

อยู่ดีๆ มันเเว๊ปขึ้นมาให้ถาม.มันมีความคิดเห็นเเบ่งเเยก..

บางพวกว่า พระอรหันต์ก็ฝัน บางพวกบอกว่า ไม่ฝัน..

เเละความฝันนี่มันเกี่ยวกับนิวรณ์หรือเปล่า.ครับ..

อยากให้พระอาจารย์เมตตาขยายครับ

<< พระอาจารย์ : ฝันครับเป็นอาการธรรมดาของจิต ที่ปรุงแต่งเมื่อเข้าสู่ภวังค์

ท่านที่ไม่ฝัน คือพระที่ไม่พักผ่อนกายถือเนสัชชิกตลอดชวิต

ธรรมชาติแห่งจิต มันทำงานปรุงแต่งตลอดเวลา

เมื่ออยู่ในวิถีจิต มันก็ปรุงแต่งตามผัสสะที่กระทบทางอายตนะ

แต่เมื่อเข้าสู่ภวังค์จิต คือดับจากผัสสะทางอายตนะ คือ ตา หู ลิ้น จมูก กาย ใจ

มันก็เอาบันทึกแห่งภวังค์ที่บันทึกอาศัยจากวิถีจิต มาปรุงแต่งต่อ

นี่..ที่เราเรียกว่าฝัน และฝันนี้ มันเป็นธรรมดาของอาการแห่งจิต

คนไม่ฝันนี่ไม่มี

ที่ไม่รู้ตัวว่าฝันหรือคิดว่าตนไม่ฝัน

เกิดจากสติมันระลึกความฝันไม่ได้ กายมันสลบไสลหลับลึกเกิน

เมื่อฟื้นคืนสู่วิถีจิต สติมันจึงขาดการระลึกนึกถึงฝันที่มันก้าวเข้าไปไม่ถึง

แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ หรือนักกรรมฐาน หากสงบจิตทำการระลึก

ก็จะพอจับประเด็นเรื่องราวในฝัน ที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาได้ ตามกำลังของฌาน ที่เรียกกันว่า ความชำนาญ

คนไม่ฝันก็คือคนที่ตายไปแล้ว ไม่ฟื้น หากยังฟื้น ก่อนฟื้นก็ย่อมรู้ว่ายังฝันเป็นธรรมดา

การฝันเป็นอาการธรรมชาติของจิต ที่ดำเนินการปรุงแต่งในภวังค์เป็นธรรมดา

ไม่ใช่นิวรณ์ ที่อาศัยตัณหาผุดขึ้นมาไม่รู้จบ

>> ลูกศิษย์ : ขออนุญาติถามเจ้าคะ พระนอกใจเราสร้างเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แล้วพระในใจเราควรจะรักษาอย่างไรดีเจ้าคะ

<< พระอาจารย์ : อภัยและเข้าใจ ว่าธรรมชาติทั้งหลาย มันเป็นธรรมดา รุ้ง

นี่แหละพระใน

ใครมีพระใน ใจก็สวยงาม

ผู้มีพระใน ใจก็จะมีความละอายชั่วกลัวบาป

มีใจที่เป็นทาน และให้อภัย

เรียกว่าผู้มีศีล

ผู้มีพระในนี่ท่านเป็นใจที่เรียกว่า พระโสดาบัน

>>> ถาม คนเรามักจะมีอารมณ์เมื่อถูกซัก และตอบออกมาว่า ได้ หรือไม่ได้

หนูอยากทราบว่า ได้ หรือไม่ได้นี่ มันเป็นกิเลสใช่ไหม

<<< ตอบ มันเป็นปฏิเสธกับยอมรับน่ะหนู เราก็ว่ากันไปตามเหตุปัจจัย

คำว่า ไม่..นี่คือ โทสะ

คำว่า ได้…นี่คือ โลภะ

คำว่า ไม่ได้…นี่คือ โมหะ

คำว่า ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ได้…นี่คือ ราคะ

ทำยังไงกับใจมันดี

ฉะนั้น จงอภัย และเข้าใจ ว่าธรรมชาติทั้งหลาย มันเป็นธรรมดา

อย่าไปเสือกเป็นเจ้าของและอาการอันเป็น ธรรมดา ของใจมันนัก

เป็นเจ้าของเมื่อไหร่ ใจเดือดร้อน

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง วันที่ 26 พฤษภาคม 2560