มองในหลวงท่านผ่านฝรั่ง

มองในหลวงท่านผ่านฝรั่ง

352
0
แบ่งปัน

***** “มองในหลวงท่านผ่านฝรั่ง” ****

” ผมนับถือพระองค์มาก พระองค์เป็นพระราชาผู้ให้จริงๆ ”

หนึ่งในหลายๆประโยคที่แครี่ ฝรั่งผู้เข้ามาอยู่เมืองไทยและรักเมืองไทยมากว่า 52 ปี

” สมัยนั้น ผมเป็นนักบิน ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเหล่าผู้คนที่แตกสงครามและผู้โดนกดขี่ทางด้าน สิทธิมนุษยชน

อย่างในเขมรที่ฆ่ากันเอง สงครามเวียตนาม ความแตกแยกในพม่า ประเทศเหล่านี้ อยู่กันด้วยความทุกข์ยาก อดอยาก ขัดแย้ง ข่มขี่ผู้คนและประชาชน

ลูกเล็กเด็กแดง นักศึกษา คนบริสุทธิ์โดนฆ่า ตายกันเป็นเบือ..

แต่เมืองไทย ไม่โดน..

ผมจึงพักในเมืองไทย แต่ออกไปปฏิบัติการณ์ทางการทหารนอกประเทศ เมืองไทยร่มเย็นและปลอดภัยที่สุดแล้ว

รอบๆเมืองไทยอันเป็นแผ่นดินสยามนี้ แผ่นดินเขาเดือดร้อน โดนฆ่า โดนย่ำยี ขัดแย้ง ไล่ล่า ฆ่าและไร้แผ่นดิน แต่เมืองไทยสงบปลอดภัยไม่โดน

ที่ไม่โดน เพราะคนไทยมีพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวที่อยู่เหนือเศียรเกล้าชนชาวไทย

บ้านเมืองสยามสงบสุขได้ ด้วยพระบารมี ผมอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มานานผมเห็นเช่นนั้นนะ..!! “”

” ผมเคยเฝ้าในหลวงท่านหลายครั้ง เคยถวายสิ่งต่างๆที่คู่ควรแผ่นดินต่อพระองค์ท่านหลายครั้ง ผมนับถือท่านมาก..

สมัยก่อนทางภาคเหนือนี่ คนภูเขา เขาจะปลูกฝิ่น ปลูกกันไปทั่ว เสพเอง และขายเอาไปสกัดเป็นเฮโลอิน

ในหลวงท่านมาช่วยชาวภูเขาไว้ พระองค์ทรงเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ จะเป็นภัยมาเยือนชาวหมู่บ้านในภูเขา

ท่านเดินทางไปทุกหมู่บ้านชาวเขาเลยทีเดียว เพื่อนำเมล็ดพันธุ์พืช ข้าว และสิ่งต่างๆ ไปให้เขาปลูกแทนฝิ่น

ท่านสอนชาวเขาทำฝายกักน้ำ เลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรที่ได้เงินมากกว่าการปลูกฝิ่น

ผมเอง ได้เคยอยู่รับใช้ท่านหลายครั้ง เห็นชัดเลยว่าพระองค์ท่านเหนื่อยมาก คนไทยจะรู้กันบ้างไหม

พระองค์ท่านจะไม่ถือพระองค์เลย พระองค์ท่านนั่งคิดงาน วางแผน บนพื้นข้างๆรถที่ประทับมานั่นแหละ

ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นพระราชา เป็นเจ้าเหนือหัวกับชาวเขา ที่บางคนไม่รู้ว่าเป็นพระราชาแห่งแผ่นดินสยาม

ชาวภูเขา หากไม่ได้ในหลวงเรา วันนี้ทางเหนือของไทยเรา จะไม่เป็นเช่นนี้ ทุกคนจะอยู่ด้วยความอดอยาก และตกเป็นขี้ข้าของชนต่างๆ ที่แผ่เข้ามาแทรกซึม

ผมเห็นคนไทยบางคน ไปตำหนิพระองค์ คนเหล่านี้มันเป็นสัตว์มาเกิดจริงๆ ผมอยากยิงมันทิ้ง

มันไม่เคยรู้ว่าพระองค์ทรงลำบากอย่างไร ผมเคยรับใช้ใกล้ชิด เห็นชัดเลยว่า เมืองไทยโชคดีจริงๆ ที่มีพระราชาอย่างเช่นในหลวงพระองค์ท่าน

ท่านเหนื่อยมาก ท่านทำเงียบๆ แอบมาเงียบๆไม่มีใครรู้เลยก็มี ท่านมาสั่งการเอง ท่านทำจริงๆผมเองทนทำอย่างท่านไม่ได้

ท่านบอกว่า หากท่านมา งานทั้งหลายจะลุล่วงและสำเร็จด้วยดี ด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน และข้าราชการที่มาช่วย

พระองค์ได้เจรจาผ่านผมในสมัยหนึ่งว่า

” เราไม่อยากให้เมืองไทยและลูกหลานชาวไทย ตกเป็นขี้ข้าของชนกลุ่มใด เราจะช่วยเขาทุกวิถีทางให้สมกับที่พวกเขา เรียกเราว่า เจ้าเหนือหัว ”

คำๆนี้ ผมยังจำได้ดี ชาวไทยนี่แสนโชคดี ที่มีพระราชาผู้มากบารมี และเป็นเจ้าเหนือหัวที่รักแผ่นดินและประชาชน อย่างที่ไม่มีแผ่นดินใดเสมอเหมือน

ผมได้รับใช้องค์ในหลวง หลวงปู่แหวน และพระสังฆราชญานสังวร ด้วยความภูมิใจ

ผม..เป็นคนไทยมากว่า 52 ปี ผมรักในหลวงและแผ่นดินไทยมากกว่า อเมริกาบ้านผม..!!

นี่..ฝรั่งแครี่ เพื่อนข้าได้พูดถึงองค์ในหลวงท่าน เมื่อครั้งที่เราได้คุยกันถึงภัยแผ่นดิน ที่เขา แครี่..ได้เข้าไปปฏิบัติการณ์..!!

พระธรรมเทศนา วันที่ 15 ตุลาคม 2559 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง