เก็บตกมาจากข้อความ

เก็บตกมาจากข้อความ

260
0
แบ่งปัน
***** “เก็บตกมาจากข้อความ” *****

“ถ้าเราพูดดีๆ กะใครไม่เป็น

เราก็อย่าเอาคำพูดร้ายๆ ของเรา

ไปทำลายผู้คน ที่เขาพูดกันดีๆ”

หวัดดียามเช้า….

“ท้องฟ้ามองดูสวยงาม

เอาตาคว้าความสวยงามซิ

อย่าเอามือเข้าไปไขว่คว้า”

“มือที่กำหินแล้วบีบแรงๆ มือย่อมเจ็บปวด

ใจที่แกร่งดังหิน ใครขืนมาบีบเข้า เขาย่อมเจ็บปวดใจ ใช่เราทุรนทุราย”

“การให้อภัย เหมือนดั่งสายใยแห่งฝนที่กระจาย ชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งฟ้า

การเครียดแค้นอาฆาต เหมือนน้ำป่าขุ่นคลักถาโถม ไม่มีประโยชน์ต่อตนและสิ่งใดๆ”

“รู้ตัวว่าตนนั้นแก่ ย่อมดีกว่าแก่ แต่ไม่รู้ตัว”

“กิเลส..ดับไม่ได้ แต่เราเข้าใจมันได้”

“ทุกข์…ไม่ได้มีไว้แก้ เราแค่สาวผลไปหาเหตุ และเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติปัจจัยของมันเช่นนี้”

“สมุทัย ไม่ใช่ตัวทุกข์ แต่เป็นหนทางที่จะทำให้เกิดทุกข์”

“ตัณหาที่ผุดขึ้นมาไม่รู้จบ เป็นเหตุแห่งมรรคและสมุทัย”

“โรงเรียนชั้นดี คือการได้เผชิญทุกข์ และใช้กำลังปัญญา หาทางออกไปจากมัน

การออกไปจากมันระดับเกียรตินิยมคือ ยอมรับไปกับมัน ว่าเรา..ออกจากทุกข์ไม่ได้ ตราบใดที่ยังมีตัณหา

ตัณหาก็ออกไปจากมันไม่ได้ ตราบใดที่ยังมีเวทนา

เวทนาก็ออกไปจากมันไม่ได้ ตราบใดที่ยังมีผัสสะ

ผัสสะก็ออกไปจากมันไม่ได้ ตราบใดที่ยังมี ตา หู ลิ้น จมูก กาย ใจ

เรา..หัดเรียนรู้และยอมรับมันก่อน ว่ามันมีเหตุปัจจัย

อย่าเที่ยวไปตะโกนตัดสินใจ สอนใครว่าตนนั้นพ้นทุกข์”

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง