เสาร์วิสาขะนี้ ร่วมกันบอกกล่าวทั่วโลกธาตุ

เสาร์วิสาขะนี้ ร่วมกันบอกกล่าวทั่วโลกธาตุ

286
0
แบ่งปัน

******* “เสาร์วิสาขะนี้…ร่วมกันบอกกล่าวทั่วโลกธาตุ” *******

เช้าวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม เสาร์ที่จะถึงนี้ เราจะมาน้อมระลึก มุทิตาจิตต่อองค์พระพุทธชินสีห์เจ้า

เราจะขอบอกกล่าวไปทั่วทั้งโลกธาตุว่า

พวกเราเหล่าทายาทธรรม ผู้เจริญรอยตามรอยพระบาทแห่งพระพุทธองค์

ผู้ทรงภูมิปัญญาของมวลมนุษย์ชาติ

ขอน้อมกราบประกาศ ณ.พุทธอุทยาน บุญญพลัง ว่า…

พวกเราเหล่าทายาทลูกหลานชาวพุทธ ได้ร่วมศรัทธา สร้างองค์พระพุทธะบุญญพลังขึ้นมา

เพื่อระลึกถึงคุณที่พระพุทธองค์ ได้ทรงตรัสรู้ธรรมอันเป็นของโดนปกปิดไม่มีมนุษย์ผู้ใด เปิดเผยธรรมแห่ง ตถาตาขึ้นมาได้

และเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่พวกเราได้ร่วมกันสร้าง พุทธปฏิมากรรม อันเป็นตัวแทนสมมุติของพระพุทธองค์ สถิตย์ไว้ในแผ่นดิน

ขออาราธนาและโมทนาประกาศแผ่ไปทั้งสามโลก เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขอเพื่อนพ้องพี่น้อง ที่ได้ติดตามกันมา ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในมหกรรมกรีฑาแห่งศรัทธา

เรา…มันผลไม้ฤดูเดียวกัน และเป็นต้นเดียวกัน

เมื่อมีผลหนึ่งเกิดการสุกงอม…

ผลที่เหลือ..ก็ย่อมทยอยสุกงอมเจริญตามๆกันไป ในความเป็นผลไม้ต้นเดียวกัน ที่มันได้ออกผล

ผลแห่งธรรมอันหอมหวานและสุกงอม บางผลมันแสดงความหอมหวานและสุกงอมอยู่

เรา…มาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญเปล่งวาทะธรรม เพื่อประกาศธรรม ฟังธรรม โมทนาธรรม เจริญธรรม ในวันวิสาขะบูชานี้

มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างองค์พระ และประกาศนอบน้อมต่อทั้งสามโลก ด้วยวาทะแห่งเรา

คืนวันศุกร์ฟังธรรม เวียนเทียน เทคานสร้างองค์พระ

เช้าตรู่วันเสาร์ ทำพิธีบวงสรวง ต่อพรหมเทวามหากษัตรย์ไทยทั้งผอง

เรา…มาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกาศใจ แห่งความเป็นไทยใจบุญญพลัง..!!

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง