สร้างเปลือกเพื่อรักษาเนื้อเยื่อ

สร้างเปลือกเพื่อรักษาเนื้อเยื่อ

261
0
แบ่งปัน

***** “สร้างเปลือกเพื่อรักษาเนื้อเยื่อ” *****

หวัดดียามเย็นๆ…

วันนี้มีการเทคานสร้างองค์พระ

มีโอกาสก็มาสร้างบุญกุศลร่วมกัน

ใครที่บ้าตำรา ที่เข้าใจว่า การสร้างพระเป็นเรื่องผิดพระธรรมวินัย อะไรของมันน่ะ

ข้าจะเล่าอะไรให้ฟัง ไม่ต้องเชื่อ และมันก็ไม่อ่านกันอยู่แล้ว

ในชีวิตข้านี่ ได้พบเจอเรื่องพลังงานต่างๆหลายครั้ง

ข้าเองก็ได้ศึกษาความเห็นและแนวคิด จากสิ่งที่ได้ประสพ มาพิจารณาหาความจริงเสมอ

สิ่งที่เป็นพลังงานนี่ ข้าเรียกว่าผี ผีมันไม่มีรูป แต่มันเคยครองรูป

พลังงานหล่านี้ เมื่อผ่านรูปด้วยสภาพของพลังงาน ความทรงจำจะถ่ายทอดออกมาได้

อีกวิธีหนึ่ง หากไม่ถ่ายทอดจากการผ่านรูป

การถ่ายทอดทางมโน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เราจะติดต่อกับเหล่าผีได้

แต่ทางมโนนั้น อาจเกิดจากการปรุงแต่งจากจิตเราได้

ทางมโนจิตจึงเชื่อมั่นไม่ค่อยได้ เพราะเกิดจากภายในของเรา ที่อาจสร้างภาพและเสียงขึ้นมารับรู้

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ฝึกกรรมฐานหนักๆ และสงัดในที่สมควร

สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าพลังงาน มักมีการสัมผัสได้ไม่มากก็น้อย

ความทรงจำที่อยู่ในพลังงาน มันมีการบันทึก ที่คลายข้อสงสัยได้ลึก ซับซ้อน มากกว่าพลังงานที่มีรูปอย่างเราๆ

พวกเรามันติดรูป การระลึกถึงเรื่องราวในอดีต ที่เรียกว่าบุพเพนิวาสา หรือการระลึกชาติได้นั้น มันมีกำลังน้อยกว่าผี

พวกผีนี่ระลึกได้มากชาติ ที่ระลึกได้มากชาติ

เป็นเพราะพลังงานเหล่านี้ มันไม่ยึดร่างหรือรูปที่ครอง มาเป็นเจ้าของแห่งเรือนกายมัน

ผีเคยบอกว่า สมัยหนึ่ง เพราะเหตุแห่งอานิสงค์ของการสร้างองค์พระนี่แหละ

ทำให้เขาได้ไปเกิดในตระกูลที่ดี มีโภคทรัพย์ รูปลักษณ์ที่สวยงาม

การได้สร้างคุณให้แก่ศาสนา ทำให้เขาได้รับบุญได้รับกุศลอย่างไม่คาดคิด

หลายชาติต่อมา แม้เขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์มาอีกมากมายหลายชาติ

การได้กลับมาเกิดกำเนิดในภูมิมนุษย์ เกิดจากอานิสงค์แห่งการสร้างองค์พระทั้งสิ้น

การสร้างองค์พระนี่ เป็นทาน เป็นการเสียสละ ในด้านวัตถุทาน

เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานออกไป

การทำลายองค์พระโดยเจตนา แม้องค์พระจะเป็นแค่อิฐแค่ปูน

แต่ความศรัทธาของพุทธศานิกชนที่มีต่อพระพุทธรูป

มันทำให้ดวงจิตเกิดบาปอย่างมหันต์

ดั่งเช่นเพื่อนเขา ที่ได้เผาทองจากองค์พระ เพื่อนำมาเป็นเสบียงในการทำศึกสงคราม

ปรากฏว่า ชิบหายกันทั้งกองทัพ มีอันเป็นไปในทางไม่ดี

ที่สำคัญ ตายแล้วล้วนตกไปสู่ภูมิแห่งอบาย

นี่..เป็นการทำลายศรัทธาของผู้คนที่เขาตั้งมั่น

แม้พระพุทธรูป จะเป็นแค่โลหะ อิฐ หิน ปูนก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็นของลัทธิใด ศาสนาใด สิ่งสมมุติสัญญาลักษณ์ ล้วนมีผลต่อผู้กระทำทั้งสิ้น

เราจึงไม่ควรไปทำลายในสิ่งที่คนทั้งหลาย เขามีความเชื่อ

การสร้างองค์พระนั้นเป็นเปลือกอย่างหนึ่ง ที่ห่อหุ้มเนื้อเยื่ออันเป็นสัจธรรมให้คงอยู่ยืนยาว

บุรุษผู้มีปัญญา ท่านไม่ได้มุ่งหมายที่เปลือกนั่น

บุรุษผู้มีปัญญา ท่านหวังเนื้อเยื่อที่เปลือกนั้นรักษา

คนโง่นั้น ย่อมมองไม่เห็นคุณค่าแห่งความเป็นเปลือก ที่ต้องห่อหุ้มเนื้อเยื่อ

และไม่รู้จักว่าอะไรคือเนื้อเยื่อ อะไรคือเปลือก

ตนย่อมแดกเปลือกและเนื้อเยื่อด้วยความฝาดขม

เพราะเข้าใจว่าเปลือกทั้งหลายที่กัดแทะนั่นคือเนื้อเยื่อ

พุทธศาสนาจะอันตธานเมื่อไร้หมดสิ้น แห่งเจดีย์ที่เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพุทธ

องค์พระก็เป็นเจดีย์อย่างหนึ่งที่เป็นตัวแทนสัญญาลักษณ์แห่งความเป็นพระพุทธศาสนา

คนเรานั้นล้วนตายห่าสิ้นไปไร้คุณค่า

แต่เจดีย์ที่สร้างขึ้นมาลูกหลานต่างมีสัญญาและรู้จักว่า นี่คือแผ่นดินที่มีสัญญาลักษณ์แห่งพุทธ

สมองผู้บรรลุเลศเลอมีปัญญารู้แจ้งธรรมแค่ไหนก็ตาม

เมื่อกายแตกดับสลายไป สิ่งเหล่านั้นย่อมสลายและลืมเลือน ไร้ความทรงจำและระลึกถึงต่อชนรุ่นหลัง

พุทธศาสนาที่ยืนยาวมาได้ ก็เพราะมีเปลือกคือถาวรวัตถุ ที่ชี้มูล สถานที่ ยืนยัน

ว่าสิ่งต่างๆมีความเป็นจริงมีตัวตน ยืนยาวมากว่าสองพันกว่าปี

พวกทำลายด้วยความอัปรีย์ทางความคิด ว่าองค์พระเป็นสิ่งเสนียญไม่ดี เป็นความงมงาย

นี่เป็นพวกทำลายเปลือก ไม่เข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้น

ต่างอาศัยเปลือกเพื่อห่อหุ้มให้เนื้อเยื่อยืนยาวต่อไปด้วยกันทั้งสิ้น

เปลือกนั้นมีคุณอย่างหนึ่ง เนื้อเยื่อก็มีคุณอย่างหนึ่ง
ต่างอาศัยซึ่งกันและกัน

มีแต่ผู้โง่และโต่งเท่านั้น ที่ไม่รู้ทัน ยึดเอาเปลือกไปเป็นเนื้อเยื่อ

ผู้ฉลาดไม่มีใครหรอกที่จะกินเปลือก

ท่านต่างแกะเปลือกเพื่อกินเนื้อเยื่อด้วยกันทั้งนั้น

เปลือกมีไว้ทิ้ง ไม่ได้มีไว้กิน

แต่เนื้อเยื่อจะสิ้น และไร้อายุยืนยาว หากไร้เปลือกมาห่อหุ้มรักษา

คนไม่รู้จักเปลือก ก็ย่อมแดกเปลือกทั้งเนื้อเยื่อด้วยความฝาดขม

ความฝาดขมเพราะความโง่และฝืนทนด้วยความเข้าใจว่าเป็นเนื้อเยื่อที่ต่างแดกเข้าไป

ต่อไปศาสนาจะบรรลัยเพราะไม่มีใครเข้าใจ ว่าอะไรๆมันต่างก็ต้องอาศัยเปลือก

เรา..สร้างเปลือกเพื่อรักษาเนื้อเยื่ออันเป็นสัจธรรมให้ยืนยาวต่อไปยังลูกหลาน

ศาสนายืนยาวมาสู่เราอันเป็นลูกหลานชาวพุทธได้

เพราะอดีตท่านสร้างเปลือกรักษาไว้ เราทั้งหลายถึงได้มีพุทธศาสนากัน

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยพระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง
พุทธอุทยานบุญญพลัง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี