ไปเที่ยวเขมรกับธรรมกะ

ไปเที่ยวเขมรกับธรรมกะ

301
0
แบ่งปัน

***** “ไปเที่ยวเขมรกับธรรมกะ” *****

ต้นเดือนหน้านี่ เราจะไปที่เขมรกัน ข้าจะไปซึมซับเรื่องราวและอารยธรรมแห่งศิลปซะหน่อย

ใครจะไปก็ลงชื่อตามกันมา วันที่ 1-5 ธันวานี้ คงไปกันเป็นร้อยคน

ถ้าย้อนลึกลงไป เขมรกับขอมนี่ มันมีความหมายคนละอย่างกะที่เราเข้าใจกัน

ขอมนี่ เป็นชนที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก พวกเรานี่ ก็เรียกว่าพวกขอม

อาณาจักรขอมนี่ กว้างกินลามมาถึงทางกาญจน์ ทางพม่านี่ พวกมอญ พวกอะไรนี่ก็เป็นเขตชาวขอม

กินลามไปถึงแผ่นดินล้านช้างล้านนาไปนู่น ส่วนเขมรนี่ เป็นชนอีกชั้น เรียกว่าโดนกดขี่จากพวกขอม

ขอมใช้แรงงานเขมรในการทำงานหนัก แต่เรื่องศิลปะวัฒนะธรรมต่างๆ นี่ เป็นงานของขอม

อาศัยการสืบต่อทางสายเลือด ถ่ายถอดงานกันมาเป็นรุ่นๆ

อยุธยา ลพบุรี พิมาย อะไรนี่ เป็นศิลปะขอมแทบทั้งสิ้น

เจดีย์ต่างๆ นี่เป็นศิลปะขอม แต่เป็นขอมประยุกต์ไปตามยุคสมัยแห่งอารยะธรรมที่ปนกันหลากหลาย

ชนเขมรนี่ โดนขอมต้อนออกมาเป็นทาส เรียกว่า เป็นเขมรสูงและต่ำ

พวกเขมรสูงนี่อยู่ตามเทือกเขา เขมรต่ำอยู่ทางที่ราบ

พวกนี้โดนต้อนมาโดยชาวขอม เพื่อมาใช้แรงงาน

ไม่ได้มาสร้างงานยิ่งใหญ่ และศิลปะระดับมาสเตอร์พีชของอารยะธรรมโลกเช่นนี้ได้

พวกเขมรยุคนี้ ก็เข้าใจว่า ไทยเราตอนนี้ก็คือพวกเขมรสูง พวกเขาเป็นพวกเขมรต่ำ

เขมรต่ำเป็นพวกมีอารยะสูง เขมรสูงนี่เป็นพวกอาศัยตามภูเขาที่ราบสูง เป็นพวกไร้อารยะเป็นคนป่าคนดอย

นี่..ชาวเขมรเพื่อนข้า เขาเล่าให้ข้าฟังด้วยความภูมิใจ

หลังจากขอมล่มสลาย ชาวเขมรก็เข้ามาปกครองแทน

แต่เขมร เป็นพวกไร้ฝีมือ บ้านเมืองที่ปกครอง จึงมักตกเป็นทาสเมืองอื่นเขาอยู่ร่ำไป

และเขมร ก็ใช้มูลแห่งศิลปะของขอม สถานที่ ในยุคขอมโบราณ เป็นเครื่องอยู่ ว่าเป็นงานของบรรพบุรุษเขา

ขอมที่มีสายเลือดรากเหง้าแต่โบราณที่ยังอาศัยอยู่ในเขมร ก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก

แต่เป็นขอมระดับชาวบ้านทั่วไป ส่วนขอมที่มีอารยะธรรมและความศิวิไลย์

ได้นำทรัพย์สินและผู้มีวิทยาการ เดินทางออกจากภูมิลำเนา เมื่อยุคสมัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองได้ล่มสลาย

เมืองแห่งขอมที่เป็นศูนย์กลางนั้น ใหญ่กว่ากรุงเทพเรา

แต่อารยะธรรมนั้น ล่มสลายลง นี่เพราะตัณหาแห่งความยิ่งใหญ่ และอยู่อย่างสะดวกสบายเป็นเหตุ

ความสุขความสบาย เป็นที่มาแห่งการล่มสลาย

เมื่อถึงจุดหนึ่ง เรายุคนี้ก็เหมือนกัน..

หากมีพร้อมและคิดว่าตนสบายแล้วเมื่อไหร่ ใจมันก็จะไม่ฟังใคร

เสพอยู่บนความสบายด้วยความประมาทเมื่อไหร่

พึงจำไว้….

การล่มสลายแห่งอารยะชนที่กำลังผุพัง มันกำลังจะมาเยือน

ชนขาวขอมเป็นตัวอย่างที่ดี แห่งการล่มสลายให้เราเห็น

เรา..จะไปดูซากแห่งการล่มสลายแห่งอารยะธรรมขั้นสูงด้วยกัน

และที่นั้น…มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เวียนวนเสี้ยวหนึ่งแห่งวัฏฏะในความเป็นเรา

เช้านี้..หวัดดี

พระธรรมเทศนา วันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง