คำพยากรณ์ว่าเขื่อนแตก ท่อนที่ 4

คำพยากรณ์ว่าเขื่อนแตก ท่อนที่ 4

395
0
แบ่งปัน

****** “คำพยากรณ์ว่าเขื่อนแตก ท่อนที่ 4” ******

เราได้คุยกันถึงสาเหตุ และปัจจัยในการทำให้เกิดเหตุแห่งแผ่นดินไหวกันไปแล้ว

เมื่อราวปี 33 ได้มีคณะศิษย์ถามเหตุการณ์เรื่องแผ่นดินไหวและเขื่อนศรีนครินทร์แตก ต่อหลวงพ่อ ฤษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุงอุทัยธานี

ท่านได้ตอบว่าต่อคณะศิษย์ว่า…!!

#ในกาลข้างหน้าจะมีผู้มีอภิญญาและบารมีนำคณะผู้ติดตามมาสร้างพระใหญ่ที่เหนือเขื่อน….

ท่านได้พยากรณ์ว่า เพราะพลังอำนาจแห่งองค์พระพุทธะ ที่เกิดจากแรงศรัทธาและบารมีของผู้สร้างและบริวาร

อันเป็นลูกหลานที่ตามๆกันมาของท่านนี่แหละ จะไปทำการสร้างพระองค์ใหญ่ที่เหนือเขื่อน

ด้วยเหตุนี้…

เหล่ามวลพรหมเทวา พระอินทร์ ท้าวมหาราช ท่านอินทกะ

อันมีท้าวธตรัฏฐะ อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นผู้ปกครองคันธัพพ เทวดาทั้งหมด

ท้าววิรุฬหกะ อยู่ทางทิศใต้ เป็นผู้ปกครองกุมภัณฑเทวดา ทั้งหมด

ท้าววิรูปักขะ อยู่ทางทิศตะวันตก เป็นผู้ปกครองนาคะ เทวดาทั้งหมด

ท้าวกุเวระ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ อยู่ทางทิศเหนือ เป็นผู้ปกครองยักขะเทวดาทั้งหมด

จะมาเป็นผู้คุ้มครองและดูแลองค์พระใหญ่ที่จะมีขึ้น ณ .เขื่อนศรีนครินทร์

ด้วยอำนาจและบารมีของเหล่าเทพพรหม ที่ปกปักรักษาองค์พระ

การเกิดแผ่นดินไหวและเขื่อนแตก จะหยุดชงักไปจนกว่าตราบเท่าองค์พระสลาย..!!

นี่เป็นคำพยากรณ์ของพระอาจารย์หลวงพ่อ ฤษีลิงดำ ที่ได้พยากรณ์ไว้ให้เหล่าหมู่ศิษย์ฟัง

ย้อนไปเมื่อปี สามสิบกว่าๆเช่นกัน …

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ได้มีคำพยากรณ์เพทภัยของแผ่นดินความว่า

ในกาลข้างหน้า จะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง อันเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก

แนวรอยเลื่อน ที่พาดผ่าน ชวา เกาะสุมาตรา อันดามัน และเคลื่อนผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทางกาญจนบุรี

ขึ้นไปอุทัย ทะลุไปทางเหนือเข้าเขียงราย ออกไปพม่า..

อำนาจแห่งแผ่นดินไหวครั้งนี้ จะทำให้เขื่อนใหญ่ยักษ์อย่างเขื่อนศรีนครินทร์แตก

น้ำอันมากมายมหาศาลทะลักท่วมท้นเมืองกรุงและเกิดซึนามี กวาดล้างเมืองชายทะเลและใกล้เคียงจนหมดสิ้น

ด้วยอำนาจของแผ่นดินไหวที่มากกว่า 8.9 ริกเตอร์ …!!

แต่ในกาลข้างหน้าก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ จะมีองค์พระใหญ่เกิดขึ้นที่เหนือเขื่อน

ด้วยพุทธานุภาพแห่ง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ขององค์พระใหญ่

การเกิดแผ่นดินไหวจนเขื่อนศรีนครินทร์แตก ก็จะระงับไป ไม่ก่อเกิดขึ้นมา…!!

และย้อนไปเมื่อปี 24 หลวงพ่อฤษีได้ตอบคำถามคณะศิษย์ที่ถามถึงกรณี เขื่อนศรีนครินทร์ ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาว่า

ตรงตำแหน่งสร้างเขื่อน มีรอยเลื่อนพาดผ่าน เขื่อนจะมีโอกาศแตกไหมเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หลวงพ่อได้ถามองค์พระปฐมและได้ตอบมาว่า

กาลข้างหน้า จะมีลูกหลานขององค์ท่าน ไปสร้างพระใหญ่ที่ตรงบริเวณนั้น

อำนาจแห่งองค์ท่าน จะทำให้เขื่อนไม่แตก แม้จะเกิดแผ่นดินไหว พระพุทธองค์ทรงตรัสมาว่าอย่างนั้น…!!

และย้อนลึกลงไปในมหาสงครามเก้าทัพแห่งกรุงรัตนโกสินทร์..

สมัยนั้น เมื่อกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งราชธานีได้ราวสามปี

พระเจ้าปดุงทรงหมายจะทำลายกรุงรัตนโกสินทร์และพิชิตชนชาติไทย ที่เพิ่งก่อสร้างราชธานีไว้ในพระราชอำนาจ

เฉกเช่นดังพระเจ้าช้างเผือกสิบทิศบุเรงนองในอดีต และพระเจ้ามังระผู้เป็นพระเชษฐาของพระองค์

ได้จัดทัพมีกำลังพลแสนสี่หมื่นสี่พันกว่าคน แบ่งออกเป็นเก้าทัพ บุกเข้าโจมตีกรุงราชธานีแห่งรัตนโกสินทร์ ห้าเส้นทางพร้อมๆกัน

กำลังหลักปักจุดรวมพลที่เมาะตะมะ ตัดผ่านเข้าทางด่านเจดีย์สามองค์ถึงห้าทัพ

โดยมีผู้นำทัพในแต่ละทัพคือ

ทัพที่สี่ ให้เมียนหวุ่นแมงยีมหาทิมข่อง เป็นแม่ทัพ ถือพลหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ม้าศึกหนึ่งพันหนึ่งร้อย เป็นทัพหน้าเข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์

ทัพที่ห้า ให้เมียนเมหวุ่นเป็นแม่ทัพ ถือพลรบห้าพันม้าศึกห้าร้อยเข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์ คอยหนุนทัพที่สี่

ทัพที่หก ให้ศิริธรรมราชา ราชบุตรองค์ที่สอง เป็นแม่ทัพ ถือพลรบหนึ่งหมื่นสองพัน ม้าศึกหนึ่งพันสองร้อย เป็นทัพหน้าที่หนึ่งของทัพหลวง ยกเข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์

ทัพที่เจ็ด ให้สะโตทันซอ ราชบุตรองค์ที่สาม เป็นแม่ทัพถือพลรบหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ม้าศึกหนึ่งพันหนึ่งร้อย เป็นทัพหน้าที่สองของทัพหลวง ยกเข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์

ทัพที่แปด ทัพหลวง มีพระเจ้าปดุงทรงเป็นจอมทัพ ถือพลห้าหมื่น ม้าศึกห้าพัน ช้างรบห้าร้อย ยกเข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์

ทั้งห้าทัพนี่ เป็นตัวแปรชี้ชะตาความหายนะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ไทยเรามีกำลังราวเจ็ดหมื่น ก็ได้แบ่งกำลังกันออกไปสกัดและปกป้อง

เรื่องสงครามเก้าทัพนี่ ว่างแล้วเราค่อยมาคุยกัน..!!

หลังจากกรุงราชธานีปกป้องผืนแผ่นดินจากพระเจ้าปดุงไว้ได้

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงเข้ากราบทูลองค์พระเจ้าตาก ที่ทรงสละราชธานีไว้ให้สานต่อ

องค์พระเจ้าตากได้ทรงตรัสขึ้นมาประโยคหนึ่งว่า..

แผ่นดินนี้ เราสละหยาดเหงื่อแรงกายพลีชีพกันมาอย่างยาวนาน

เพราะการรุกรานและตัณหาที่เกิดมาจากจิตใจคนที่ไม่รู้จักพอ

ในกาลข้างหน้า บุตรหลานแห่งเรา จะนำสันติมาสู่ผืนแผ่นดินไทยเราทางด้านด่านเจดีย์สามองค์นี้

ด้วยการสร้างองค์พระใหญ่เหนือขุนเขา สยบกิเลสตัณหาของเหล่ามารข้าศึกที่จะมีขึ้นในกาลต่อไป

เราภาวนา..ขอให้ถึงวันนั้น วันที่จะมีพระใหญ่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแถบนี้..!!

นี่…เล่าให้ฟังหนุกๆถึงคำพยากรณ์ต่างๆ ที่มีมาก่อนที่เราจะมาร่วมกันสร้างองค์พระพุทธะ

พวกเราเหล่าชาวบุญญพลัง ไม่ได้สร้างพระกันตามคำพยากรณ์อะไรหรอก

เราสร้างเพื่อถวายตอบแทนคุณแผ่นดินเท่านั้น

องค์พระที่เหล่าท่านทั้งหลายได้พยากรณ์ อาจเป็นองค์อื่นที่จะมีขึ้นในกาลข้างหน้า

แต่วันนี้ เราลูกหลานชาวบุญญพลัง ได้ร่วมใจกันตอบแทนผืนแผ่นดินด้วยความปลื้มปืติใจในความเหนื่อยยากและลำบากในการร่วมสร้างกันทุกคน

เรา…สร้างพระกันเสร็จทุกวัน

เรา…เกิดมาเป็นชาวพุทธที่ไม่สูญเปล่าไปกับกาลเวลา

เรา…เกิดมาแสนภูมิใจที่ได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

ท่านล่ะ….คิดจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเช่นเราไหม…!!!

พระธรรมเทศนา วันที่ 11 มิถุนายน 2559 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง