ย้อมใจให้มีปัญญาอยู่เนืองๆ ก็จะมีดวงตาเห็นธรรม

ย้อมใจให้มีปัญญาอยู่เนืองๆ ก็จะมีดวงตาเห็นธรรม

259
0
แบ่งปัน

***** ย้อมใจให้มีปัญญาอยู่เนืองๆ ก็จะมีดวงตาเห็นธรรม ****

ขอสาธุคุณยามค่ำ

ข้านี่ ไม่นำคนเข้าไปสู่กระแสโง่หรอก จะเชื่อไม่เชื่อก็ตาม

เราต้องมาช่วยขัดเกลาให้มองเห็นความเป็นจริง

การสวดมนต์นี่ สำหรับผู้เข้าใจภาษาสวด นี่เป็นสิ่งดี

นี่ข้าขอย้อนไปสู่เริ่มแรกเลย

สมัยแรกๆ ที่ท่านพูดคุยภาษาบาลีอะไรเช่นนี้

ท่านนำบทมนต์เรียกว่า คาถา มาเป็นที่ตั้งแห่งใจ

ท่านจำธรรมบท ใช้วิธีท่อง และท่านก็ท่องด้วยความเข้าใจในภาษา

นี่…เช่นนี้ ท่องบทมนต์แบบไม่โง่ อย่างเช่น บทอนัตตลักขณสูตร อะไรนี่…

เมื่อได้ทวนบทสวด เจ้าของผู้เป็นเจ้าของภาษา ท่านย่อมเข้าใจว่า กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่านชี้มาอย่างไร

ผู้จำบทมนต์ที่ได้ท่องจำไว้ ท่านจะได้นำออกมา

พิจารณาตามได้ และตรงตามความเป็นจริงในอารมณ์

แห่งวิปัสสนาได้

ใจที่พิจารณาอย่างแยบคาย มันจะก่อให้เกิดปัญญา

นี่…อย่างนี้ บทมนต์อันเป็นเจ้าของภาษาสวดเอง เข้าใจเอง

แปลและรู้ความตรงตามภาษาบทมนต์ที่นำมาสวด มาสาธยาย

เช่นนี้ บทมนต์นั้น เป็นการสวดอย่างมีปัญญาไม่ใช่

สวดอย่างโง่ๆแบบบ้านเรา ที่หลับหูหลับตาสวด

ของเรานี่ แปลก็ไม่ออก รู้ก็ไม่รู้ อ่านก็ไม่ค่อยจะถูก ยังมีการถกเถียงภาษาและถ้อยคำความหมายกันอีกเยอะ ในพระไตรปิฏกนี่ ยังถกเถียงกันไม่จบ

ข้านี่…นั่งฟังพวกสวดปาฏิโมกข์ บอกตามตรง กูฟังไม่รู้เรื่อง รัวกันเป็นข้าวตอกแตก

บวชพรรษาแรกๆ ได้แต่นั่งส่ายหน้า บ้าแท้ นี่บวชมา มานั่งตั้งท่าฟังอะไรกันก็ไม่รู้

มานั่งสยบด้วยความเรียบร้อยและนอบน้อมต่อปาฏิโมกข์ ที่ฟังไม่รู้เรื่อง

ถามพระหลวงพ่อ สวดช้าๆ ยังแปลไม่ออกยังฟังไม่รู้เรื่อง นี่รัวยังกะปืนกล นี่..เรามาทำอะไรกันครับ

หลวงพ่อบอกว่า เรามาฟังการสวดปาฏิโมกข์ สงฆ์ทุกคนต้องมารวมตัวกันฟังปฏิโมกข์ มันเป็นระเบียบ ขาดปาฏิโมกข์ ก็จะบาป ศีลไม่บริสุทธิ์

นี่..ข้าฟังแล้วความสงสัยพุ่งขึ้นปรี๊ดดดเลย มันจะฉลาดได้ไง ในเมื่อมาทนนั่งฟังในสิ่งที่เราฟังกันไม่รู้เรื่อง

ใครสวดเร็ว จบเร็ว นี่…เขายกยอว่าเก่ง

ใครสวดช้า มัวสะกดอย่างข้าละก็ แม่งมันด่ากันฉิบหาย พวกกระโดดถีบตาย

บางองค์จำเก่งสวดเร็ว ไปร่ำเรียนมาจากวัดถ้ำผาพิรุณโน่น ไปฝึกท่องกันกลางป่าโน่น กว่าจะผ่านเส้าหลินมาได้

ผ่านมาแล้ว เอาปาฏิโมกข์ เดินสายหากิน เสร็จจากวัดนี้ ก็รี่ไปสวดต่อวัดโน้น รับจ้างสวด เพราะเป็นที่นิยม สวดเร็ว คล่อง พระไม่ต้องทนนั่งจำคุกอนู่นานๆ

30 นาที่จบ แม่งเก่งโคตร ข้านี่ ท่องที 2 ชั่วโมง พวกคงได้ด่าไอ้เหี้ยย นั่งบิดแล้วบิดอีก

นี่…ข้ารู้สึกว่าการกระทำที่ไม่ตรงความหมายแห่งการสวดนี่ มันโง่ และโง่อย่างโลกเขานิยม โอยย..พุทธที่งมงาย สอนให้ไม่ยึด แต่พวกยึดแม่งทุกอย่างแม้พิธีการ

ข้านี่ ไม่อยากจะบวชมา แล้วต้องมานั่งอยู่กับเรื่อง

การกระทำโง่ๆเช่นนี้เลย ขอบอกตามตรง

มันไม่ได้สร้างสรรค์ ไม่ได้มรรคผลอะไร ที่ทำและยึดมั่นกันขึ้นมาเลย เสียสละชีวิตเวลามาบวช แต่ต้องจมอยู่กับสิ่งโง่ๆ ที่โลกเขานิยมกัน

เมื่อจะหาความเป็นจริงต่อ ก็ต้องบวชต่อ บวชต่อแล้วต้องย่ำอยู่กับเรื่องโง่ๆ กูเข้าป่าไปอยู่อย่างสัตว์เถื่อนๆดีกว่า

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์เจ้า ท่านก็เข้าป่า โน่น..ข้าไปอยู่ซะบนยอดเขา ไปแสวงหาธรรมบนยอดเขาโน่น ไม่แสวงหาจากคนโง่ๆแล้วละ

ถ้าตาย ก็ให้มันตายรู้แล้วรู้รอดไปเลย ไหนๆก็สละเรือนมาบวชแล้ว ทิ้งทุกอย่างมาโกนหัวแล้ว อย่าตายเพราะความโง่มันจูงลงเหวเลย

ความไม่รู้ และขาดผู้ที่กล้าลุกขึ้นมา เพื่อทวนสิ่งเหล่านี้ ที่จะชี้ให้เห็นว่า บางอย่างที่นิยมกัน มันกระทำกันแบบโง่ๆ มันไม่มีใครกล้า มันผ่าเหล่าผ่ากอโลกนิยมเขา

ทำให้พุทธศาสนา มันกลายเป็นที่อยู่อาศัยของพวกพ่อค้าคนกลาง อาศัยบวชนาน มียศสมณศักดิ์ เรียนสูงทางธรรม เอาความไม่รู้จริง

เอาความโง่ที่ตนเสวยเป็นสันดาน นำออกมาขาย มาหากิน

ไอ้คนทั้งหลายมันกลัวบาปกลัวกรรม พอเจอพวกถากหัวขู่หน่อย มันก็กลัวตกนรกกันลนลาน

ข้าดูว่า มันเป็นการยึดดีที่เจ้าของ เอามาโชว์เอามาอวด อ้างตำราอ้างธรรมวินัย

แต่การดำเนินไปทางธรรม การกระทำไม่ได้ตรงอะไรเลย

นักบวชนี่ ท่านประพฤติแบบเปิดเผย

แต่นักบวชของไทยเรา มันต้องปกปิด

ความเลวร้ายทั้งหลาย พอเรื่องปูดเรื่องแดงขึ้นมา

ต่างก็รับกันไม่ค่อยได้ ที่สงฆ์เรา มันมีพวกจัญไรแอบแฝงไปทั่ว ก็เพราะความกลัวของผู้คน ที่ไม่กล้าลุกขึ้นมาพูด มันเอาบาปเอานรกมาขู่ไว้ ขู่มาตั้งแต่เกิดโน่น

ชาวอินเดียมาที่นี่ เขามาบอกว่า…

พระบ้านเขา ทั้งทางเนปาล บังคลาเทศ ศรีลังกา บวชแล้วรวย มีความอยู่ดีกินดี

ยิ่งพระไทยที่เขารู้จัก ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่ต้องทำงาน

หนักอย่างเขา แต่ความเป็นอยู่ อยู่อย่างราชา

บรรพบุรุษของเขา ออกจากความเป็นพระราชามา

เป็นยาจก เพื่อทำลายวรรณะดั้งเดิม ที่ผู้คนมันยึดถือ

แต่เหล่าสาวก ดันออกจากยาจกมาเป็นพระราชา โห..มันช่างสวนทางกัน

เขาบอกว่า กราบด้วยหัวใจนี่ ไม่ลงเลยจริงๆ นักบวชในพุทธศาสนา รวยกันฉิบหาย…

นี่แหละๆๆ เพราะความโง่เป็นเหตุ พอเห็นคนถากหัว อยู่นาน เรียนสูง มันเป็นที่นิยม มีอะไรก็ประเคนให้หมด

ยิ่งถ้ารู้ว่าเป็นสายนั้นสายนี้ที่โลกเขานิยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มันอ้างครูบาอาจารย์หาแดกเลย แต่ธรรมมันไม่รู้ซักตัว มีแต่ธรรมที่ปล้นและแทะกระดูก ครูบาอาจารย์

เรายอมรับความเป็นจริงกันบ้างเหอะว่า โง่หลายๆ

ทำอะไรลงไป ก็ทำไปด้วยความโง่ๆ

และทึกทักเอาความโง่นั้น เป็นของดี

คนไทยเรา มันชอบคนเรียบร้อยและพิมพ์นิยม

คงลืมไปว่า พวกโจรมันก็สร้างภาพได้

แต่โจรทั้งหลาย มันไม่มีธรรม

ธรรมที่มันมี มันปล้นเขามา มันไม่รู้ค่าแห่งธรรมที่มันมีอันเกิดจากการปล้น

พุทธะนี้ คือ ปัญญา

ขอให้พินิจพิจารณาด้วยปัญญาแห่งเรา และเข้าใจกันตรงๆ

เราทั้งหลาย จะมองเห็นความเป็นจริง

ความเป็นจริงนั้น มันจะเป็นตัวชี้ให้เราเห็นความโง่

แห่งเรา ที่ร่วมทำเรื่องโง่ๆที่โลกเขานิยมกัน

โดยไม่ได้รู้ระแคะระคายอะไรเลยว่า ที่ทำไปบางอย่างมันโง่

ตื่นขึ้นมาเถิดเพื่อนเอ๋ย

ตื่นขึ้นมามองเห็นความเป็นจริง

มองอย่างผู้มีปัญญายิ่ง

เหล่าความจริง ที่เราต่างหลง มันจะชัดแจ้งให้เราประจักษ์ใจ

เราสวดมนต์ เพราะเขาว่า บทนั้นดี บทนี้ดี

มันดียังไง ในเมื่อเราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยซักตัว

เขาบอกว่า สวดโพชฌงค์ จะทำให้หายป่วย

นี่…ข้าสวดจนเสียงเหือดแห้งเกือบตาย ก็ไม่เห็นหาย

เขาบอกว่า สวดบทนกยูงแล้วจะบอกกันภัย

ไปอ่านคำแปลมา ก็ยิ่งสงสัย มันกันภัยอะไรตรงไหน กับคำพูดของนกยูง

บทนั้นดี บทนี้ดี อย่างกำแพงแก้วเจ็ดชั้น อะไรนั่น

ข้านี่แหกปากร้องทุกคืน แม่งผีก็ยังเอานมมาแปะหัว มันจะเอาทำผัวให้ได้

นี่…มันเป็นเรื่องโง่ๆที่พิสูจน์อะไรไม่ได้ แต่ข้าก็เชื่อ และทำด้วยความเชื่อนี้มาอย่างยาวนาน

ความเชื่อนี้ มันโดนทำลายด้วยปัญญา

ขอให้ท่านมีปัญญา และรู้ตรง ความงมงายทั้งหลายจากความเชื่อ

มันจะเป็นผุยผงลงไปเอง แล้วท่านจะเชื่อ..โดยไม่งมงาย

คืนนี้พักก่อนดีกว่า อากาศที่นี่เริ่มหนาว หมอกลงจัด

อีกสองสามวันจะไปถวายพระที่วัดป่าภูผาสูง

ใครจะร่วมเดินทางไปก็ขอเชิญ หากได้พบเจอกันก็ย่อม

ได้ฟังธรรมกันสดๆ

เราจะได้รู้กันว่าธรรมสดๆนั้น มันไม่ได้อาศัยความ

ทรงจำ ธรรมบทอะไรให้รกสมองเลย

มีโอกาสก็มาไถ่ถาม มาฟังกัน…คืนนี้ขอสาธุคุณ

วันที่ 20 ตุลาคม 2558