ตัวรู้ กับ กูรู้ มันคนละตัวกัน

ตัวรู้ กับ กูรู้ มันคนละตัวกัน

1343
0
แบ่งปัน

คำว่า ไอ้ตัวรู้นี่ คนเรามันเอาคำว่า รู้ ของคำภาษามาเป็นสัจธรรม

และเวียนวนกับคำกล่าวว่า ตัวรู้

คำว่าตัวรู้นี่ มันเป็นภาษาเรียก มันเป็นสติระลึกได้ สตินี่มันเป็นผัสสะ

ส่วนตัวรู้นี่ มันเป็นสัมปชัญญะ เรียกได้ว่า เป็นเวทนา

ไอ้รู้ทั้งหลายนี่ มันกูรู้ ไม่ใช่ตัวรู้

ตัวรู้น่ะมันไม่มีกูอยู่ในรู้นั้น

คำว่าตัวรู้นี่ มันเป็นอวิชา ที่ปรุงแต่งมาเป็นวิญญาน

อาศัยธาติรู้ที่เป็นธรรมธาติ ผัสสะธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ จึงเกิดอวิชา

อวิชาไม่ใช่ไม่รู้ อวิชายังไม่มีอะไรรู้

มันรู้ไม่ได้ เพราะมันต้องอาศัยการปรุงแต่ง นี่เรียกว่าจิตสังขาร มันจึงจะเกิด
วิญญานรู้

และรู้นี้มันเป็นตัวสมมุติ สมมุตินี้ ไม่ใช่ของจริง

สมมุติเป็นแค่สิ่งที่สร้างขึ้นมา เพื่อใช้รู้ในสิ่งที่ผัสสะ ปรุงขึ้นมาเพื่อเป็น เวทนา

มันเป็นอัตตาสมมุติ เกิดจากอนัตตาที่ไร้สมมุติ ที่กระบวนการสมมุติขึ้นมา

เพราะการปรุงแต่งอันยาวนานแห่งวัฏฏะ

สมมุติทั้งหลาย ที่ปรุงแต่งและสะสมกันมา

เมื่อมาก่อตัวเป็นรูป วิบากแห่งสมมุติ จึงมาให้ผล ยึดเอาสมมุติที่สร้างขึ้น เป็นความจริง

ตรงนี้เรียกว่า หลง

หลงนี้ เกิดจากตัณหาที่ผัสสะแล้วปรุงมาเป็น เวทนา

ความยึดมั่นถือมั่นในตัณหา ที่ปรุงออกมาเป็นเวทนา

นี่เรียกว่า เป็นอุปาทาน

ไอ้ตัวรู้นี้ ที่เราเข้าใจกัน มันเป็นไอ้กูรู้

เรามันเอา ไอ้กูรู้ มาเป็นตัวรู้และตีความหมายกัน เพราะความรู้มากเป็นเหตุ

คำว่าตัวรู้นี้ มันไม่มีเจ้าของ ตัวรู้นี้ มันเป็นชื่อเรียกของกระบวนการ
แห่งอวิชา ที่อาศัยเหตุแห่งผัสสะ

มันทำงานตามกระบวนการของมัน เป็นธรรมดาของมัน

มันคนละตัวกับไอ้ตัวรู้ ที่ไอ้กูรู้มันเข้าใจเอา

ไอ้พวกรู้มากก็เลยบอกให้ปล่อยรู้ซะ

ไอ้รู้นี้มันเป็นสัญญา มันไม่มีใครมาเป็นเจ้าของของมันอยู่แล้ว

เอาไอ้ตัวกูออกไป อย่าไปเสือกกับกลไกกระบวนการปรุงแต่งของ อวิชาซิ

อวิชาไม่ใช่แปลว่าไม่รู้ อวิชาหมายถึง ผัสสะที่ยังไม่มีการปรุงแต่งแห่งสมมุติเข้าไปใส่ นี่..เรียกว่าอวิชา

เมื่อปรุงแต่งและใส่สมมุติลงไป นี่เรียกว่า เวทนา

และไอ้เวทนานี้นี่แหละ ที่เสือกมีกูรู้เข้าไปเป็นเจ้าของ

เมื่อมีเจ้าของ มันก็เลยเข้าใจว่าไอ้กูรู้นี่ มันคือ ตัวรู้

คราวนี้พวกพ่อคุณแม่คุณ พอฝึกกรรมฐานเข้าหน่อย

พวกก็มาคุยโม้เลยเทียว ว่าเห็นตัวรู้ เห็นผู้ดู เห็นเวทนา

จำเขามาพูดกันทั้งนั้นแหละ จำเขามาอวดกัน

เอามาโม้กัน โดยไม่รู้ว่า ไอ้ตัวรูนี้ มันก็คือ เวทนาที่กูมันเสือกเป็นเจ้าของรู้

รู้นั่นรู้นี่ มันเป็นสมมุติแห่งบัญญัติที่เกิดจาก เวทนาทั้งนั้น

มันเป็นแค่เครื่องชี้ มันไม่ใช่ตัวสัจธรรม ไอ้เพื่อนเอ๋ย อย่าอวดโง่เลย