ใจเขาใจเรา ต่างก็ต้องการให้ได้ดังใจเหมือนกัน

ใจเขาใจเรา ต่างก็ต้องการให้ได้ดังใจเหมือนกัน

1121
0
แบ่งปัน

ขอสาธุคุณให้มีแต่ความสุขความเจริญ

คนเรามีชีวิตกำเนิดขึ้นมา เรามองเห็นธรรมชาติไหมว่า

ความเป็นจริงบนโลกใบนี้ มันมีความสมดุลย์ของมันอย่างธรรมชาติ

ธรรมชาติมันอาศัยสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเสมอ

มันเป็นหลักเหตุหลักผล ที่เป็นธรรมดา

เพียงแต่ความเป็นมนุษย์นี่ มันคิดเป็น

ในธรรมชาติ มีสัตว์กินเนื้อและกินพืช หากมีแต่สัตว์กินพืช โลกนี้ก็คงล้นไปด้วยเหล่าฝูงสัตว์

หากมีแต่สัตว์กินเนื้อ โลกนี้ก็คงไร้เหล่าสัตว์ เพราะต่างก็กินซึ่งกันและกันจนหมดโลก

บางชนิด กินทั้งเนื้อและพืช นี่..เป็นธรรมดาของธรรมชาติ

มนุษย์บางพวก กินเนื้อมนุษย์ด้วยกัน จะไปบอกว่าเขาเลวก็ไม่ได้

เพราะบางเผ่ามันมีความ “เชื่อว่า” ตกทอดสืบๆ กันมา ว่าการกินเนื้อมนุษย์ จะทำให้จิตวิญญาณแข็งแกร่ง

ที่สำคัญ… เขากินคนต่างเผ่า มันเป็นจิตวิทยาเพื่อสร้างกลไกแห่งความอยู่รอดของเผ่า ในท่ามกลางความโหดร้ายที่แทบจะไม่มีที่ยืน บนโลกใบนี้

มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีปัญญา เราสร้างจริยธรรมการกินขึ้นมาได้

เราปราถนากินพืช เพราะเห็นว่า การกินเนื้อเป็นการทำลายชีวิต นี่..ก็กินพืชไป

ใครจะกินเนื้อ เพราะถือว่าตนเองไม่ได้ฆ่า ไม่สั่งฆ่า ไม่ยินดีในการฆ่า นี่..ก็ซื้อหาที่เขาฆ่ามาวางขายกันไป

ใครจะฆ่าเพื่อมากิน มาเลี้ยงชีพ มาค้าขาย นี่..ก็ทำกันไป

ทุกคนย่อมมีหนทางและแนวคิด ที่ต่างเป็นปัจเจกบุคคล

เราผู้มีปัญญา จึงไม่ควรเพ่งโทษใครด้วยความรู้สึกแห่งใจตน ต่อชนที่เขาดำเนินชีวิต ด้วยความคิดและตัวของเขาเอง

คนเราจะดี …ไม่ใช่ดีด้วยการกินพืชไม่กินเนื้อ

คนที่มันจะดีได้ ….มันดีเพราะความเข้าใจธรรมชาติด้วยปัญญา

ว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย มันก็เป็นของมันตามธรรมชาติของมันเช่นนี้เอง

คนเรานั้น เมื่อเกิดการผัสสะ มันก็มีอารมณ์ ชอบใจบ้าง ไม่ชอบใจบ้าง นี่…เป็นธรรมดา

เราจะเลือกแต่ความชอบใจมาเป็นของเรา โลกนี้ไม่มีพื้นที่ให้

ความชอบใจและไม่ชอบใจ เกิดจากเราเป็น หรือใครทำให้มันเกิด

นี่..เราต้องหัดหันมามองและคิดตามความเป็นจริงกันซะบ้าง

เราไม่ชอบใจเขา มันเกิดจากเราหรือเขาทำให้เรา ..ไม่ชอบใจ

ยามชอบใจเขา มันเกิดจากเรา หรือเขาเป็นผู้กระทำ

หากเราลองถอยออกมาดูใจเรา เราจะมองเห็นตรงตามความเป็นจริง

ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดความชอบใจและไม่ชอบใจ มันเกิดจากใจเรา ไม่ใช่เขาเป็น หรือเขาทำให้เราเป็น

คนเรามักจะ กล่าวโทษเขา ว่าไอ้เหี้ยไอ้ส้นตีนอย่างมึงนั้นแหละ ทำให้กูเป็น

ที่กูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็เพราะไอ้สัตว์อย่างมึงนั่นแหละ เป็นต้นเหตุ..!!

นี่..เป็นธรรมดาของคนที่ไม่เคยถอยออกมาดูใจตนเอง

ธรรมดาของสัตว์ประเภทนี้ มันเป็นสัตว์ที่แสนดี คนอื่นอัปปรีย์จัญไรเป็นเหี้ยไปหมด

เพราะมันทำให้ใจเจ้าของต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ เพราะคนทั้งหลาย มันเสือกทำให้เขาเป็น

ไม่ได้เกิดจากเขาเหี้ยขึ้นมา เพราะเขาเป็นด้วยความไม่พอใจในเหตุแห่งคนทั้งหลาย

นี่..เจ้าพวกคนดีใส่ตัว ชั่วเกิดจากคนอื่น เพราะมันๆๆๆๆ ทำให้กูเป็น ถ้าไม่มีมันก่อขึ้นมา กูก็จะไม่เป็น

นี่..สัตว์ประเภทนี้ กูเป็นเพราะคนอื่นมันทำกับกู

นี่..เขาเข้าใจกันเช่นนี้ และนี่..เป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่เรียกว่า มนุษย์ผู้มีปัญญา…!!!

อริยชนผู้มีปัญญาสูงกว่าความเป็นธรรมดา ของสัตว์โลกด้วยกันย่อมเกิดการพิจารณาว่า

ความชอบใจและไม่ชอบใจ มันเกิดจากเราเป็น หรือเกิดจากเขาทำให้เราเป็น

หากความไม่ชอบใจของเราเกิดจากเขาทำ คนทั้งโลกก็ย่อมไม่ชอบใจเขาด้วยเช่นกัน

เราลองถามคนข้างๆ เราดูซิ

ว่าที่มันทำอัปปรีย์ๆ จนเราไม่ชอบใจนั้น คนข้างๆ เขาเป็นเหมือนกับเราด้วยรึเปล่า..!!

ถ้าเปล่า ก็แสดงว่าเกิดจากใจเรา ที่ไม่ชอบใจในสิ่งที่เขาทำ

เราก็ควร..เฝ้าระวัง..ใจเรา ไม่ใช่เอาความรู้สึกออกไปโทษเขา

ดับ..ควรดับที่ใจเรา อยากดับที่ใจเขา เรามันก็โง่กันเท่านั้น

เขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้น เพียงแต่ตัวเรามันชอบไปเสือกกับความเป็นธรรมชาติของเขา

ธรรมชาติที่เราไม่ชอบใจ ในการแสดงออกของเขา มันเกิดจากใจเราที่ชอบเข้าไปเสือกกับธรรมชาติของเขา

ทำไมเราจึงไม่ชอบใจ ใจของเราที่ชอบออกไปเสือกกับธรรมชาติของเขาบ้าง ลองถามใจเราดูซิ ว่าทำไม..!!

มนุษย์เราหากถอยออกมาดูใจเจ้าของกันซะบ้าง มันก็พอจะเห็นการแสดงที่เจ้าของไม่เคยเห็น

เรามักเห็นแต่คนอื่นมันแสดง …แต่เราไม่เคยเห็นการแสดงของเรา ที่มักแสดงเหมือนดูคนอื่นเขา

หากเราหันมาดูมาเฝ้าการแสดงของเรา เราก็จะเห็นความเหี้ยของเรา ที่ไม่ต่างอะไรกับคนอื่นที่เขาแสดง จนเราเกิดความไม่พอใจ

เราควรจะไม่พอใจ ใจที่เราแสดงความไม่ชอบใจต่อใครอื่นเขากันซะบ้าง

เราก็คงพอเห็นทาง แก้ไขล้อมคอกใจดวงนี้ ให้มันเป็นใจที่ดี ไม่ออกไปแสดงความดุร้าย รุกรานฟาดฟันและขบกัดใคร…

พระธรรมเทศนา จากบทธรรม เรื่อง ” ซื้อเนื้อกินเป็นการส่งเสริมการฆ่าและบาปไหม ” ณ วันที่ 8 เมษายน 2558 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง