พระพุทธะรัตนตถาตาโลกธาตุ

พระพุทธะรัตนตถาตาโลกธาตุ

264
0
แบ่งปัน

ว่ากันถึงเรื่องพระพุทธรูปปางเปิดโลก.. มีหลายท่านให้ความหมายและนิยามแห่งพระพุทธะปางเปิดโลกว่า

เป็นปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้เห็นซึ่งกันและกันทั้งสามภูมิ

เป็นการสร้างปาฏิหาริย์ ได้มองเห็นซึ่งกันและกัน มนุษยเห็นผี ผีเห็นเทวดา อะไรอย่างงี้ ในวันออกพรรษา

ความเห็นนี้นี่ มันเป็นความเห็นแห่งลัทธิพราหมณ์เขานู่น เขาว่ามาอย่างนั้น

พระพุทธรูปปางเปิดโลกนี่ ข้าจะขยายให้ฟังตามภาษาป่าๆ ให้ฟัง…

ใครจะเข้าใจยังไงก็ตามสบาย แต่ข้านี่ เข้าใจอย่างนี้

พระพุทธรูปปางนั้นปางนี้นี่ เป็นจินตนาการของช่างปั้น ไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ อย่างที่ เราเข้าใจกันตามๆ เขาว่าๆ กันมา

คำว่าปางเปิดโลกนี่ หมายถึง การเปิดเผยความเป็นจริง ในสรรพสิ่ง ว่ามันเป็นธรรมดาของมันเช่นนี้

ไม่ได้หมายความว่า เปิดฟ้าเปิดพรหม เปิดนรกแบบออกแนวๆ ไสยะ อย่างที่เหล่าพวกร่างทรงเขาว่าๆ กันมา

ปางเปิดโลกนี่ เป็นการสร้างนัยยะเปิดเผยสิ่งที่มันคว่ำอยูเบื้องหน้า ให้มันหงายขึ้นมา เพื่อความประจักษ์ใจ

เพื่อให้เหล่าสัตว์โลกได้เห็นความจริงว่า…

สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ มันมีความเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเอง นี่..เป็นความหมายแห่งปาง ตถาตา ที่เรียกว่า เปิดความจริงอันมืดมิดของโลก

ผู้ที่นำความเป็นจริงมาเปิดเผยด้วยปัญญาที่เห็นตรงท่านแรก เรียกว่า ตถาคต อันเป็นพระนามเรียก พระพุทธองค์เจ้า

สรรพสิ่ง ล้วนโดนปกปิดจากความเป็นจริงด้วยเหตุแห่งอัตตา

สรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตา อัตตาในสรรพสิ่งมันเป็นแค่สื่อสมมุติ

สมมุตินั้นออกจากใจดวงนี้ ที่โดนครอบงำด้วยเหตุแห่ง อวิชชา

อวิชชาคือโลกทั้งใบ ที่เกิดจากใจดวงนี้เข้าไปให้ความเห็นแห่งนิยาม

เรา..โดนปกปิดความเป็นจริงด้วยสมมุติที่เป็นอัตตา เราไม่ทราบว่า อัตตาทั้งหลายที่เรายึดมั่นไว้ว่ามีจริงๆ นั้น มันเป็นสมมุติ

ที่เป็นสมมุติ มันเนื่องด้วยเหตุและปัจจัยที่มาเกื้อหนุน

เมื่อเหตุและปัจจัยมี สมมุติทั้งหลาย มันจึงต้องมี ทั้งๆ ที่ความจริง มันไม่มี

ความจริงที่ไม่มีนี่แหละ เรียกว่า อนัตตา แต่เราไม่รู้ว่า อะไรคือ อนัตตา..??

เธอเห็นไก่นั่นไหม..??

ทุกคนตอบว่าเห็น..!!

ไหนละไก่ ที่เธอต่างเห็นกัน

ทุกคนก็ตอบว่า นั่นไงๆๆๆ ที่เดินอยู่นั่น เรียกว่าไก่

…ไหนละไก่..??

ขนหรือ..??

ไม่ใช่..!!

เล็บหรือ..??

ไม่ใช่..!!

ลิ้นหรือ..??

ไม่ใช่..!!

ปากหรือ..??

หนังหรือ..??

ขี้หรือ..หงอน..ลำไส้..หรืออะไรที่เราเรียกว่าไก่..??

นี่..ไก่มันอยู่ตรงไหน เราต้องหาและบอกมาให้เจอ

ทุกคนก็จะตอบว่า…

ทั้งหมดนั่นแหละ เรียกว่าไก่..!!

เช่นนี้ เธอเข้าใจไหม ว่าไก่นั้น มันเป็นอัตตาที่สมมุติขึ้นมาด้วยเหตุแห่งปัจจัยอย่างหนึ่ง จริงๆ แล้ว ไก่มันไม่มี

ไอ้ที่ไม่มีนี่ ท่านเรียกว่าอนัตตา

ที่มีเกิดจากเหตุปัจจัยที่เราต่างให้ความหมาย มารวมๆ กันเรียกทั้งก้อนที่เป็นขนๆ นั้น ว่าไก่

นี่..ความเป็นอนัตตามันซ่อนอยู่ในอัตตา ที่เราสมมุติขึ้นมา

นี่..พุทธศาสนา ได้เปิดเผยความจริงว่า สรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ที่เราเห็นเรารู้ เราจับต้องได้นี่ ล้วนแล้วแต่เป็นอัตตา

อัตตาคือ สิ่งที่ใจดวงนี้สมมุติมันขึ้นมา ว่ามันเป็น นี้ๆๆๆ และสัตว์โลก ก็หลงในสรรพสิ่งเหล่านี้ ที่ผัสสะ ว่ามันคือความจริง มีจริง จับได้ ต้องได้ สำผัสได้

เราอยู่ในกระแสเหล่านี้ โดยไม่รู้ว่า เรามันจมหายอยู่ในกระแส กระแสแห่งสมมุติที่เราจมหายไปนี่แหละ มันบดบังความเป็นจริง

เรียกว่าหลงงมงายไปในกระแสแห่งอัตตาที่จมหาย

มันจมหายไปอย่างไม่โงหัว แต่เจ้าตัวมันไม่เคยรู้ มันรู้แต่ว่า โลกนี้ มันเป็นของมันเช่นนี้ และความเป็นจริงทั้งหลาย กูก็เห็นๆ กันอยู่อย่างนี้

นี่..ปุถุชนคนธรรมดาทั้งหลาย เขาหลงกันไปอย่างนี้ โดยไม่รู้ว่า ตนเองนั้นหลงวนอยู่ในอัตตาแห่งกระแส

พระพุทธองค์เจ้าจึงได้เปิดเผยโลกแห่งความเป็นจริง ให้โลกได้ประจักษ์ต่อความเป็นจริง

ว่าความจริงทั้งหลาย มันเป็นของมันเช่นนี้ ไม่ใช่อย่างที่เราต่างพากันเมามันหลงทยานไกลไปในกระแส

นี่..พระปางเปิดโลกนี่ เป็นพระปางตถาตา อันเป็นตัวแทนแห่งพระพุทธองค์เจ้า ที่ทรงได้เปิดเผยความจริง

ว่าสรรพสิ่งใดๆ บนโลกใบนี้ มันก็เป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเอง ทุกอย่างต่าง ล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยมาประกอบกันทั้งสิ้น

ไม่ใช่ผลที่เราประจักษ์แจ้ง ทาง ตา หู ลิ้น ฯ ว่ามันเป็นจริงอย่างที่เรามั่นหมาย และดับสนิทตายอยู่เช่นนั้น

มันยังมีความจริงที่เรายังคาดไม่ถึง ซ่อนเร้นอยู่

ข้านี่..สร้างรูปเคารพตัวแทนแห่งพระพุทธองค์ ด้วยปฏิมากรรม ตัวแทนการเปิดเผยความเป็นจริงต่อโลกธาตุชื่อว่า

พระพุทธะรัตนตถาตาโลกธาตุ

พระอันเป็นตัวแทน แห่งองค์ตถาตาผู้เปิดเผยความเป็นจริงในสรรพสิ่ง จะตั้งเป็นอนุเสาวรีย์ชัย ที่มีชัยเหนือหมู่มาร ที่มาปิดบังความเป็นจริง


พุทธอุทยานบุญญพลัง สร้างพระพุทธะรัตนตถาตาโลกธาตุ 100 องค์ (สุดท้าย) งานหล่อทองเหลืองขนาดความสูง 18 นิ้วรวมฐาน มี 2 สี คือ สีเขียวและสีทองขัดเงา อย่างละ 50 องค์

เรียนเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างองค์พระพุทธะบุญญพลังหน้าตัก 40 เมตร เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ กองละ 25,000 บาท ถวายครบรับพระพุทธะรัตนตถาตาโลกธาตุ 1 องค์

หรือเปิดให้บูชาส่วนตัวองค์ละ 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 200 บาทต่อองค์

พิธีพุทธาภิเษก วันวิสาขบูชา – 10 พฤษภาคม 2560 รับองค์พระได้หลังจากพิธีพุทธาภิเษก

สีทองขัดเงา
สีเขียว