ขอเป็นกำลังใจ สาธุคุณกับทุกๆคน

ขอเป็นกำลังใจ สาธุคุณกับทุกๆคน

790
0
แบ่งปัน

ขอเป็นกำลังใจ สาธุคุณกับทุกๆคน

หน้าเพจธรรมกะนี้ เป็นผู้มีศักยภาพทางธรรมสูง เป็นพวกปัญญาธิกะ ที่ตามๆ กันมา

บางท่านก็แอบอ่าน บางท่านก็ชื่นชอบ บางท่านก็จ้องจับผิด บางท่านก็ค้านแต่ไม่รู้จะค้านยังไงดี เป็นธรรมชาติของคนที่หนักมาทางตัวตน

อะไรที่ถูกใจก็ชอบใจ อะไรที่ไม่ถูกใจ ก็ไม่ชอบใจ เรื่องอย่างนี้เป็นธรรมดาเราห้ามกันไม่ได้

นี่..พรรคพวกกันมาทั้งนั้น วิบากมันดึงมาให้พบเจอกัน

ไม่มีสัญญาต่อกัน ไม่ได้มาพบมาอ่านมาเจอกันหรอก

เพียงแต่จริตคนมันไม่เท่ากันเท่านั้น

ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง เป็นธรรมดา

แต่หากใช้ปัญญาไม่ใช้ทิฏฐิตน ก็จะเห็นว่า

ธรรมทั้งหลายที่แสดงออกไปนี้ เป็นธรรมแห่งการถอดถอนทั้งสิ้น

ทุกธรรมบท มีเหตุมีผลแสดงและชี้แนวทางให้เราพอเห็นได้

ขอสาธุคุณกับท่านทั้งหลาย ที่เป็นหน่อเนื้อแห่งธรรมแห่งองค์พระพุทธชินสีห์

ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันนี้ทุกท่าน ขอสาธุคุณ

ขอให้ท่านทั้งหลายภูมิใจ ที่ได้เกิดมาได้พบเจอพระธรรมคำชี้แห่งองค์พระสัมมา

นิพพานชาตินี้ให้ได้ท่านทั้งหลายเอ๋ย อย่าไปมัวรอผลในชาติอนาคต

ชาติที่แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใคร

ชาติต่อไปเราจะรู้หรือ ว่าเป็นเราคนนี้

เราต้องสร้างความภูมิใจให้กับตัวเราซิ

เราจะไปรอให้ใจใครอื่นที่ไม่ใช่เรามันสร้างเล่า

เกิดใหม่ก็ใจใหม่ หากเกิดไปเป็นสัตว์เล่า ท่านจะภูมิใจหรือ

แล้วไปรอเกิดเป็นคนอีก เพื่อแสวงหานิพพาน นี่..มันโง่แล้วท่านเห็นไหม

ก็ชาตินี้มันเป็นคนแล้วนี่ ธรรมก็มี ครูบาอาจารย์ก็มี ยังจะรออะไรอีก

ชาตินี้ทำบุญมาก ชาติหน้าไม่ได้เป็นใบประกันว่า ไม่ไปเกิดเป็นควายนะ

มันไม่แน่เอาน่า… หากทำบุญมาก แต่ไม่ได้อบรมจิต มันอาจตกร่องไปเกิดเป็นควาย

ผลของบุญก็เป็นควายที่มีหญ้ากินสมบูรณ์ มีคอกกว้างขวาง มีเจ้านายรัก

และที่สำคัญ ควายมันก็ไม่คิดนิพพานเหมือนตอนได้เกิดเป็นคน อย่างชาตินี้

เรา…หมั่นมีสติและพิจารณายอมรับ กฏหลักของโลกที่ได้กำเนิดเกิดมาเถิดว่า

โลกนี้ ไม่มีอะไรแน่นอน

โลกนี้ ไม่มีอะไรได้ดั่งใจ

โลกนี้ มันเป็นของมันเช่นนี้

โลกนี้ กูจะยอมรับมัน

นี่..แค่นี้แหละ หัดยอมรับความจริงของมันซะ แล้วฝึกสติอบรมใจให้ละอายต่อบาป แต่การยอมรับมันต้องยอมรับด้วยปัญญาที่แก้ถึงที่สุดแล้วน่า

ไม่ใช่พวกเอาเมียไปปี้เล่น ก็ยอมรับไปไม่เป็นไร ยอมรับอย่างนี้มันโง่หลาย มันต้องแก้ไขให้ถึงที่สุดก่อน หากไม่ได้ไม่ไหวแล้ว เราจึงจะยอมรับมัน

ใช้ปัญญาระลึกไว้เนืองว่า เกิดอีก แก่อีก เจ็บอีก จากอีก พรากอีก ไม่ได้ดั่งใจอีก ผิดหวังอีก โศกอีก เศร้าอีก

แล้วยังเสือกอยากเกิดอีกทำไม

ยอมรับผลที่ตัดสินใจเสือกอยากเกิดมาแต่ก่อนเก่า

ตั้งใจและเขียนใบสมัครลาออกจากวัฏฏะไว้ เพื่อมุ่งไปโลกใหม่ปลายทางจุดหมาย นิพพาน..!!!

**************************************
พระธรรมเทศนา จากบทธรรม เรื่อง เอาอริยทรัพย์ มานิพพานชาตินี้ซิ
ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557
โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง