เหตุแห่งอวิชชา…..ถามตอบ ท่อน 3

เหตุแห่งอวิชชา…..ถามตอบ ท่อน 3

740
0
แบ่งปัน

>> ลูกศิษย์ 1 : กราบนมัสการครับ….ที่ไม่ลงดาบแรง…ฮ่าๆๆ..ยังเอ็นดูเด็กน้อยอยู่…..แล้วตกลง...เหตุของอวิชชาคือไรครับ….เพราะผมมีปัญญาคิดได้แค่นี้ครับ…เพราะจะย้อนไปภพไหนๆ มันก็ต้องเกิดอวิชชาตรงจุดเดียวกันครับ….

เหตุแห่งอวิชชา.....ถามตอบ ท่อน 3ยกตัวอย่างเป็นมนุษย์ทำบุญสร้างกุศล….บนอวิชชา..(ยังไม่บรรลุธรรม)..เมื่อตายไปเกิดเป็นเทวดา..ก็ถูกอวิชชาของเทวดาครอบงำอีกทำไห้ยึดในความเป็นเทวดา….

ซึ่งมันก็เป็นจุดเดียวกันกับภพอื่นครับ…คือการมีสติรู้ครั้งแรกนะครับ…..ฮ่าๆๆ..พระอาจารย์เอาปัญญามาแบ่งผมมั่งครับ…..หรือไม่อย่างนั้นก็……เลิกคิด…..เพราะเป็นแค่ปัญญารู้เอง….ไม่เกี่ยวกับมรรคผลเลย…..กราบนมัสการ………..

<< พระอาจารย์ : มีซิ เหตุแห่งการเกิดกำเนิดอวิชชา และมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วย เพราะการเกิดวิชชา มันอาศัย เหตุแห่งการเกิด อวิชชา อวิชชาดับไม่ได้ ต้องไปดับที่เหตุ ว่างแล้วจะมาโม้ให้ฟัง เพียงแต่ว่า รับฟังกันไหวรึเปล่า

>> ลูกศิษย์ 2 : ไหวค่ะ^^

<< พระอาจารย์ : ภาชนะมีแค่ไหน ที่ว่าไหว นังปอบ โม้ให้ฟังมาเป็นปี ยังไม่เคยถาม ซอกซอนให้ยิ่งๆ ขึ้นไปเลย ได้แค่เท่าที่โม้ แล้วเงียบหายทุกที

>> ลูกศิษย์ 2 : โหว…มีแต่มันอยู่ลึก ฟังๆๆๆๆคร้าๆ งั้นหนูถาม เหตุของอวิชชาคือไรค่ะ ในเมื่อ อวิชชา ก็เป็นผล อิๆๆ

<< พระอาจารย์ : แกก็ตอบมาซิ อะไรคือเหตุแห่งอวิชชา ถ้าตอบว่า เหตุแห่งอวิชชาคือความไม่รู้ แกก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวตายซะ เพราะความไม่รู้มันแปลว่า อวิชชาอยู่แล้ว

มีคนตอบมาทางข้าว่า อวิชชา เกิดจาก จิตสังขาร ที่มันปรุงแต่ง

นี่ขอบอกว่า จิตสังขาร มันเป็นผลของอวิชชา และมันเป็นวงล้อแห่งกาลของปฏิจจสมุปบาท

นี่..ประจักษ์แจ้งแทงใจไหม ว่าการรู้การท่อง วงจรปฏิจจสมุปบาท มันใช่ว่า จะเป็นผู้รู้ธรรม มันได้แค่ท่องๆ ตามๆ เขาว่า

จึงได้เอาอวิชชา มาเป็นผลของจิตสังขารอีก นี่เรียกว่า จนแต้มเท่าที่จำเท่าที่ท่องมา ไม่ได้เกิดวิปัสสนาญาณแห่งความพ้นทุกข์ตรงไหน

ผู้มีความชำนาญในวิปัสสนาญาณ ถามปุ๊บ ตอบได้ปั๊บ น่าน..มันต้องอย่างนั้น นี่..ถึงจะมีธรรมที่เข้าถึงธรรม ไม่ต้องรอเปิดตำรา แต่ความหมายไม่บิดเพี้ยนไปจากตำรา

อย่างแกเป็นนักเคมี เจ้าปอบ ใครถามซอกไหนของเคมี เก่งมาจากไหน แกตอบเคลียร์ได้หมด น่าน..มันต้องอย่างนั้น เข้าใจ
ไหม

มัวอึ้งๆ อ้ำๆ อยู่ มันก็แสดงผลแล้ว ว่าไม่รู้จริง รึแกจะเถียง นังปอ..!!

>> ลูกศิษย์ 2 : เหตุของอวิชชา คือ ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ก่อตัวรวมกันมาจึงเป็นเหตุให้มี พอมีธาตุทั้งสี่รวมตัวกัน
ผลของธาตุทั้งสี่รวมตัวกัน เกิดผัสสะ ทำให้ขบวนการปฏิจสมุปบาททำงานทันที หนูขอสรุปแบบจำมาอิๆๆๆ เหตุของอวิชชา คือธาตุทั้งสี่ อิๆๆๆๆ

<< พระอาจารย์ : พ่อมึงซินังปอ จำมายังจำไม่ถูก ดิน น้ำ ลม ไฟ ตรงไหน จึงเป็นอวิชชา มั่วหลายๆ นังนี่..

>> ลูกศิษย์ 3 : เหตุแห่งอวิชชา คือจิตหลงผัสสะ มันลึกครับ

<< พระอาจารย์ : รัตนตรัย ตอบมาเข้าท่า เหตุแห่งอวิชชา คือผัสสะ นี่..ถูกต้องเลย เพียงแต่การถูกนั้น ยังขาดญาณแห่งปัญญา

อวิชชามีได้ เหตุมันคือผัสสะ ว่างแล้วจะขยายให้ฟัง เมื่อมีผู้ผัสสะ ก็ต้องย่อมมีคู่กรณี ตรงนี้ เราเข้าลึกไปไม่พอ ปัญญาไม่ถึง ว่างแล้วจะมาขยายให้ ท่านนักปฏิบัติหลายท่าน ติดตรงนี้ ตีตรงนี้ไม่แตก จึงเป็นทาสแห่ง อวิชชา..มันเป็นความรู้ ยังถูกอย่างไม่จริง

>> ลูกศิษย์ 1 : กราบนมัสการ…ถ้าเหตุแห่งอวิชชาเกิดที่ภพนี้..และอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วย….และเป็นผัสสะ…ฮ่าๆๆๆ…อาจจะมีมวยผลิกครับ……..ผัสสะนี้เกิดตอนอายุเท่าไหร่….และอะไรเป็นเหตุของผัสสะครับ.……เพราะการที่เรารู้ว่านี้คือผัสสะ….แสดงว่าเราได้เกิดขึ้นแล้ว….แล้วความเป็นเราเกิดขึ้นตอนไหนครับ.…เพราะในขณะที่รู้ผัสสะเรายังไม่เข้าใจธรรมเลย…..เพราะทุกคนต้องตกอยู่ในอวิชชาหมดครับ….นี้เป็นมุมจากหัวข้อธรรมของพระอาจารย์ที่ต่อไห้ผม 3 ฝ่ามือ….แต่พระอาจารย์ยังไม่เฉลย..ผมอาจโดนโป้งเดียวนอนได้อีกครับ….เพราะพระอาจารย์ยังไม่ออกหมัดเด็ด….กราบนมัสการ

<< พระอาจารย์ : ฮ่าๆๆๆ เล่นเจ้า สุเทพ..ก่อน มวยพลิกไม่มีไอ้น้อง มีแต่มวยแบเบอร์ ..

ผัสสะนี้ ยังไม่เกิดมามีอายุ มันก็มีผัสสะแล้ว ผัสสะมันมีมาแต่อสุจิโน่นเลย เอากันแค่นั้นก่อน

เหตุที่เกิดผัสสะ คือโปรแกรมที่มีสัญญาจิตเป็นมูลเหตุ ผัสสะปั๊บขับเคลื่อนทันที

ไอ้ความเป็นเรานี่ มันมีหลายเรา มันมีเราที่ยังไม่ใส่สมมุติในผัสสะปัจจุบันก็มี เราที่เป็นอดีต ที่มีเหตุจากอวิชชาสืบเนื่อง มาเป็นรูป แล้วตั้งโปรแกรมสมมุติ เมื่อเกิดสัญญาสะสมที่เป็นรูปแล้ว ก็มี

ในขณะที่รู้ผัสสะ จะรู้ธรรมหรือไม่รู้ธรรม มันก็มีผัสสะ ตราบใดที่มีรูป ต่างมีช่องทางการรู้ผัสสะทั้งนั้น

เพราะมันสืบเนื่องมาจาก อวิชชาที่ปรุงแต่งเหตุ มาแต่ก่อนเก่า

ที่สุเทพ แสดงมานั้น สุเทพมั่วกาล ไปเข้าใจว่ามีเรารู้สมมุติแล้ว จึงรู้ผัสสะ

เด็กอยู่ในท้องแท้ๆ ยังมีหูลิ้นตาช่องต่อทางอายตนะยังไม่สมบูรณ์ไม่ครบเลย

แค่เอาเหล็กขูดทำแท้งแหย่ๆ มันยังหนี มันหนีทำไม ถ้าไม่มีผัสสะ

สุเทพยังไม่เข้าใจ เรื่อง ผัสสะ ไม่เข้าใจเรื่องนามขันธ์ ไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัย ไม่เข้าใจเรื่อง อวิชชา

ที่เข้าใจ เกิดจาก บวกลบคูณหารเข้าใจเอา เอาเหตุเอาผลที่จำและคิดว่าภาวะนั่นใช่ภาวะนี้ใช่

ท่านมหาที่นี่ ฝึกอย่างเอาจริงเอาจัง จนวันหนึ่งรู้แจ้งประจักษ์จิต บรรลุธรรม

จึงประกาศบอกไปยังญาติโยม ท่านรู้หมด ทุกกระบวนการ ที่ไม่รู้เพียงอย่างเดียวคื

ทุกกระบวนการนั่น ท่านมหาเป็นผู้รู้ ต่อเมื่อได้มาพบเจอท่านผู้เฒ่า ท่านมหาจึงได้ประจักษ์แจ้งแทงใจว่า ที่รู้และบรรลุหลายๆ นั่น มันเป็นอาการของจิต ที่มีเจ้าของ เข้าไปเป็น

เอาใจให้มันถึงศีลให้ได้เหอะ ฟ้าดินจะโมทนา

อวิชชา มันมีเหตุปัจจัยมาจาก ผัสสะ แต่เหตุปัจจัยนี้ ผู้เข้าไม่ถึง ย่อมอธิบายไม่ได้ แต่รู้ตามได้

ผลไม้ที่ยังไม่สุกงอม ย่อมหล่นจากขั้วไม่ได้ฉันใด ที่หล่นจากขั้วได้ ทั้งๆ ที่ยังอ่อน เป็นเพราะโดนเขย่าโดยแรงสะเทือนว่ะ สุเทพ..

พระธรรมเทศนา จากบทธรรม เรื่อง จิตไร้การอบรม…ย่อมเป็นโทษ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง