อานิสงส์ การถวาย…เรือ

อานิสงส์ การถวาย…เรือ

549
0
แบ่งปัน

อานิสงส์ การถวาย…เรือ

>> ลูกศิษย์ : ไหนๆ หลวงพี่ ขอ ฟัง อานิสงค์ ที่ได้ร่วมถวายเรือ น้อยลอยลำ ให้พระได้ใช้ หน่อยได้มั๊ย คะ 

<< พระอาจารย์ : อานิสงส์ในการถวายเรือ เป็นมหาบุญ ในวิหารทาน วิหารทาน เป็นทานสูงสุดแห่งวัตถุทาน

ท่านกล่าวว่า ให้อาหารสัตว์ 100 ครั้ง บุญไม่เท่า ให้อาหารคนแม้เป็นคนเลว 1 ครั้ง

ให้อาหารคนเลว 100 ครั้งไม่เท่าให้ อาหารคนดี 1 ครั้ง

ให้อาหารคนดี 100 ครั้ง บุญไม่เท่าให้อาหาร ผู้มีศีล 1 ครั้ง

ให้อาหารผู้มีศีล 100 ครั้ง บุญไม่เท่า ให้อาหารแก่ พระโสดาบัน 1 ครั้ง

ให้อาหารพระโสดาบัน 100 ครั้ง บุญไม่เท่าให้ พระสกิทาคามี 1 ครั้ง

ให้อาหารพระสกิทาคามี 100 ครั้ง บุญไม่เท่าให้อาหารแก่ พระอนาคามี 1 ครั้ง

ให้อาหารพระอนาคามี 1 ครั้ง บุญไม่เท่าให้อาหารแก่ พระอรหันต์ 1 ครั้ง

ให้อาหารพระอรหันต์ 1 ครั้ง บุญไม่เท่าให้อาหารแก่ พระปัจเจกพระพุทธเจ้า 1 ครั้ง

ให้อาหารแก่พระพุทธเจ้า 100 ครั้งบุญไม่เท่า ถวายสังฆทาน 1 ครั้ง

ถวายสังฆทาน 100 ครั้ง บุญไม่เท่า สร้างวิหารทาน 1 ครั้ง

และ เรื่อนี้ เป็นวิหารทาน โอมั๊ย..!!

อานิสงส์แห่งวิบากก็คือ ทำอะไร ก็จะมีคนช่วยเกื้อช่วยหนุน ให้ข้ามผ่านไปได้ ในทุกๆ เรื่อง เป็นผู้นำ ผู้ปกครอง ให้เหล่าบริวาร ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น

สิ่งใดที่เป็นอุปสรรค ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เป็นวิบากสัญญาในการข้ามห้วงโอฆะได้ง่ายขึ้น คือบรรลุมรรคผลไว เป็นที่เคารพ และเทิดทูลต่อคนทั้งหลาย

หากได้ร่วมหรือลงมือทำสิ่งใด ในกลุ่มหรือชนทั้งหลาย ทุกอย่างจักสำเร็จด้วยดี เป็นผู้มีอานิสงส์ในการเดินทางปลอดภัย ใครๆ ต่างก็นับถือ เป็นที่พึ่งพิงใจให้แก่ชนทั้งหลาย

รูปงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจ ของเหล่าผู้คน และอานิสงส์อีกร้อยแปดพันประการ ไปเอาหมอนมาหนุนนอนฟังข้าสาธยายได้เลย ห้าปีก็ไม่จบ นี่..อานิสงส์แห่งการสร้าง วิหารทาน โกเอ๋ แกได้ไปเต็มๆ

ส้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา ธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

วันที่ 29 มิถุนายน 2557 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง