พระดีๆก็เลวได้เพราะแสวงหาเงิน

พระดีๆก็เลวได้เพราะแสวงหาเงิน

177
0
แบ่งปัน

**** “พระดีๆก็เลวได้เพราะแสวงหาเงิน” ****

ขอสาธุคุณให้มีแต่ความสุขความเจริญ

<<< : สงสัยค่ะ พระจับเงินไม่ได้ แล้วพระจะอยู่กันอย่างไร ในยุคที่ทุกคนต้องใช้จ่าย

เช่นค่าน้ำค่าไฟ สิ่งของเครื่องใช้ พระเยอะแยะไม่มียศไม่มีตำแหน่ง ไม่มีคนจัดการให้ ท่านจะอยู่กันอย่างไร

>>> : คงว่ากันถึงการสะสมเกินพอดีน่ะ ถ้าอยู่ป่านี่ ไม่ต้องใช้ แต่อยู่เมืองนี่ มันเป็นไปตามสังคม

บวชแล้วสะสมเงินทอง แสวงหาเงินทองนี่ มันอาบัติ แต่ถ้ามีพอดีๆตามอัตภาพ

เพื่อวัดเพื่อศรัทธาเพื่อสาธารณะเพื่อแผ่นดินนี่ ก็ไม่เป็นไร

ที่ท่านกล่าว ท่านกล่าวถึงการแสวงหาและสะสม มันไม่สมควร

การบวชเป็นพระภิกษุนั้น อาศัยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพอยู่แล้ว

หากเป็นพระป่า อยู่ป่า มีที่สัญจรบิณฑบาต ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะจำเป็นต้องใช้เงิน

พระเหล่านี้ บวชเข้ามาเพื่อหามรรคผล เพื่อการศึกษาเล่าเรียนชีวิตโดยตน

แม้ปัญญาทางธรรมจะมีไม่มาก ไร้สมณะศักดิ์ ท่านเหล่านี้เป็นพระภิกษุน่ากราบ น่าเลื่อมใสและทำบุญ

พระบางรูป บวชมาเป็นจุดศูนย์รวมใจผู้คน ผู้คนต่างอยากร่วมบุญ ทำบุญ

ท่านสร้างสาธารณะประโยชน์ เพื่อแผ่นดิน เพื่อศาสนา มีการใช้จ่ายเงินทอง

แต่ไม่ได้นำมาสะสมเป็นของตน ไม่มีบัญชีธนาคารส่วนตัว

มีธรรม กล่าวธรรม ไม่พาผู้คนหลงงมงาย

บริหารเงินจากศรัทธาอย่างเปิดเผย ยังธรรมให้เกิดเพื่อมวลชน

พระเช่นนี้ น่ากราบน่าไหว้ เป็นผู้บวชมาดำเนินไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

เป็นเนื้อนาบุญที่ร่วมบุญแล้ว เกิดผลดกดำในมหากุศล เป็นประโยชน์ต่อศาสนา

แต่ก็มีหลายท่าน ที่เป็นพระดีๆ ปฏิบัติดี ตรงต่อพุทธวิถี น่าเคารพ น่าเลื่อมใส

เมื่อลาภสักการะเกิด สรรเสริญเกิด ยศเกิด ความสุขเกิด ใจเริ่มต้านสิ่งเหล่านี้ไม่ได้

เริ่มคลอนแคลน ถือตัว เอาแต่อารมณ์ นิยมแต่คนรวย เลือกที่รักมักที่ชัง อ้างฟ้า อ้างเทวดา อ้างบุญ อ้างบาป มีบัญชีเงิน สะสมตัวเลข

ขายวัตถุมงคล ทำศาสนพิธีเป็นไปเพื่อหาเงินเป็นของส่วนตัว เอาใจผู้คน ความตั้งมั่นในธรรมเลือนลางจางหายไป

นี่ก็เป็นพระแย่ๆในศาสนาพุทธเช่นกัน ไม่สมควรไปทำบุญและเข้าใกล้

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560