บุญที่เหล่าเทวดาต่างเล่าขานกัน

บุญที่เหล่าเทวดาต่างเล่าขานกัน

354
0
แบ่งปัน

****** “บุญที่เหล่าเทวดาต่างเล่าขานกัน” *******

สถานที่สำคัญๆหลายๆแห่งในโลกนี้ เกิดมาจากแรงศรัทธาของผู้คนทั้งสิ้น

แม้แต่สถานที่นั้นๆ จะเกิดจากการเอาหมู่ทาสมาเป็นกำลังสร้างด้วยชีวิต เลือดเนื้อ เข่นฆ่าและทรมานก็ตาม

เหตุ..เกิดจากศรัทธา

เป็นศรัทธาจากผู้นำก็มี

เป็นศรัทธาจากการร่วมใจที่มีผู้นำก็มี

ทีนี่…ศรัทธาอย่างงงมงายนี่ก็มี ศร้ทธาอย่ามีปัญญานี่ก็มี

ศรัทธาอย่างปัญญานี่ เกิดการทำจากความคิดที่เห็นชัดเห็นตรงว่าดี มีประโยชน์ต่อใจตนเองและผู้อื่น

ศรัทธาอย่างงมงายนี่ เชื่อส่วนเดียวว่าทำแล้วดีไม่มีวัวปน เขาหลอกยังไงก็เชื่อ

มีน้องคนหนึ่ง…อ้างเป็นนักสมาธิ รู้นั่นเห็นนี่ เอาความคิดตนเป็นที่ตั้งในการหลอกลวงผู้อื่น

พูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง ทึกทักเอา เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อตนและคล้อยตาม

ทำตัวเป็นนักบุญ นักธรรม โอ่ตนว่าเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาจุติ มีบารมีเต็มครบ 30 ทัศน์

พยายามสร้างศรัทธาให้แก่ตนขึ้นมา เพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่า ตนนั้นเป็นคนดี

ผู้นำเช่นนี้ เป็นนักบาปในคราบนักบุญ เอาการทำบุญมาอ้างสวรรค์อ้างนรก

ทำบุญเท่านั้นเท่านี้ จะได้สวรรค์ขั้นนั้นขั้นนี้

ทำบุญขนาดนี้ จะได้เป็นพระอริยะเจ้าขั้นนั้นขั้นนี้

เหล่านี้เป็นบุญอย่างงมงาย เป็นศรัทธาชวนเชื่ออย่างงมงาย

งมงายทั้งผู้รับและผู้ให้ เพราะอัปจนปัญญาว่าการทำบุญนั้น เราทำไปเพื่ออะไร

บางกลุ่มบ้าคลั่งการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยควาย

อ้างว่าเป็นการไถ่ชีวิตสัตว์ไม่ให้ถูกฆ่า ตรงนี้..มันก็ดีหากมีปัญญา ทำไปด้วยปัญญา

ซักครั้งสองครั้ง..ในชีวิตนี่ไม่เป็นไร แต่ส่วนใหญ่ซื้อควายมาให้วัดเลี้ยง..นี่จะประสาทแดกเอา

วัดไม่ใช่สถานที่เลี้ยงควาย การเอาควายมาให้วัดเลี้ยงดูนี่ มันเป็นบาปอย่างหนึ่ง

ส่วนใหญ่ไอ้วัดที่มันรับควาย มันแค่ต้องการเงินที่ติดมากับควาย มันไม่ได้อยากเลี้ยงควาย

ทีนี้…ความศรัทธาคนนี่ มันเชื่อว่า ปล่อยวัวปล่อยควายที่มันจะโดนฆ่านี่ดี

ถ้ามันมีทุ่งเสรีให้มันอยู่นี่ซิ มันก็น่าจะดี แต่นี่..เป็นการหาเงินหาศรัทธาจากผู้คน เพื่อแสดงตนเป็นนักบุญผู้ไถ่ชีวิต

วันหนึ่งแค่ในเมืองไทย วัวควายโดนฆ่ามากกว่า 2000 ตัว เราช่วยเหลือได้ไม่กี่ตัว

ช่วยเหลือน่ะดี แต่ใครจะมาเป็นผู้รับภาระในการเลี้ยงดู

มีเจ้าอาวาสท่านหนึ่งมาหาข้า แล้วปรารภเรื่องนี้เกี่ยวกับวัวควายที่นำมาปล่อยให้วัดเขาเลี้ยง

เมื่อมีตัวแรก ตัวต่อไปก็ตามมา ที่วัดท่าน มีแต่ควาย ใครมาขอก็ให้ๆไป เขาก็เอาไปฆ่ากินอยู่ดี ท่านก็รู้สึกบาป

นี่..ข้าไปขอควายเขามาเลี้ยงตัวหนึ่ง มันเป็นควายเผือก ตอนนี้ก็มีคนติดต่อจะไถ่ชีวิตควายเอามาให้ข้าเลี้ยงหลายราย

โอยๆๆๆ…ไม่ใช่อย่างนั้น ที่เลี้ยงเจ้าเผือกนี่ เป็นเพราะมันมีสัญญาต่อที่นี่ ไปขอจากวัดเขามา ไม่ได้ไปไถ่ตัวอะไรมา

ปล่อยปลาก็เหมือนกัน มีคนเอาปลามาปล่อยที่นี่ ส่วนใหญ่ตายเกลี้ยง

แม้จะเป็นเขื่อนกว้างใหญ่ แต่ปลาที่นำมาปล่อย มันเป็นปลาเลี้ยง มันโตมากับอาหารเม็ด โตด้วยการขุนเนื้อ

ปล่อยลงไปนี่ไม่รอดซักตัว โดนไอ้โดแดกหมด มันรักษาตัวรอดไม่เป็น

บางคนเอาปลามาปล่อยในสระวัด สระแน่นด้วยปลา น้ำสกปรกเป็นโรคตายห่าหมด ทั้งปลาเก่าและปลาใหม่

การทำบุญปล่อยสัตว์นี้ ควรปล่อยอย่างผู้มีปัญญา สัตว์ทั้งหลายนี่ เขามีวิบากของเขา ที่จะต้องเสวยอยู่แล้ว

การที่เราได้ทำบุญทำกุศลกับชีวิตเขานี่มันก็เป็นสิ่งดี

แต่ความดีนี้ ควรตรึกตรองดูให้รอบครอบ ว่าผลที่ตามมาต่อจากการทำบุญกุศลนั้น มันเป็นบุญหรือบาป

ปล่อยสัตว์ปล่อยวัวปล่อยควายพอดีๆ สิ่งที่ดีกว่านั้นคือ หัดความปล่อยวางซะบ้าง

การปล่อยวางด้วยกำลังแห่งสติปัญญา มันเหนือกว่า การตามซื้อวัวควายมาปล่อยเพื่อเป็นบุญ

ขอให้ปล่อยชีวิตสัตว์ไปตามเหตุปัจจัย อย่าไปเป็นเครื่องมือของเหล่านักบุญในคราบของนักไถ่ชีวิตสัตว์

เพื่อเอาปัจจัยมาหล่อเลี้ยงวัดและพวกพ้อง ให้ผู้ศรัทธาเห็นว่า นี่เป็นบุญกุศลใหญ่ แต่ตนเองนั้น ไม่มีธรรมห่าอะไร ที่จะจูงใจคนให้พ้นทุกข์ได้เลย

หัดปล่อยวางด้วยอำนาจแห่งปัญญา อย่าไปบ้าคลั่งด้วยการหนักในการทำบุญอย่างงมงาย

ชีวิต..มันมีธรรมชาติของมัน บุญเป็นเสบียงให้แก่ใจที่ได้เกาะเกี่ยว

แต่การเมาบุญนี่..มันเป็นบาปอย่างหนึ่ง ที่ยังผลให้เจ้าของไปเกิดกำเนิดเป็นสัตว์..!!

พระธรรมเทศนาวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง