ความเชื่อมากไป ทำให้เกิดความสุดโต่ง

ความเชื่อมากไป ทำให้เกิดความสุดโต่ง

115
0
แบ่งปัน

*** “ความเชื่อมากไป ทำให้เกิดความสุดโต่ง” ***

ขอสาธุคุณให้มีแต่ความสุขความเจริญ

หวัดดีๆ

เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าความเห็นของเราถูก

ความเห็นของผู้อื่นผิด

เช่นนี้ เราก็สุดโต่งโลกแคบที่เอาแต่ตรรกะเรา

คำภีร์ต่างๆนั้น ที่เราเคารพ

เราเคารพเพราะความเป็นกระดาษ ที่รวมเป็นคัมภีร์

หรือเราเคารพคุณแห่งคำสอน ที่ผ่านอักษรในแผ่นกระดาษเล่า

ข้านี่มีศิษย์ที่เป็นต่างศาสนาเยอะแยะ

ก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีความคิดโต่ง

มนุษย์นั้นควรเป็นผู้ที่มีปัญญา

จะเป็นผู้นับถือศาสนาไหนๆ เราก็เป็นคนไทยในผืนแผ่นดิน

ทุกศาสนาจึงควรมีที่ยืนอย่างมีสันติบนผืนแผ่นดินนี้

อิสลามนั้น มีหลายนิกาย

อย่างน้อยก็ 73 นิกาย

แต่ในคำภีร์ท่านบอกว่า

72 นิกาย เป็นไปเพื่อก้าวลงสู่ที่มืด

นิกายซุนนี่ เป็นนิกายที่น่านอบน้อมเคารพ และเข้าใจโลกตามความเป็นจริง ไม่ต่างอะไรกับพุทธ

เราจึงไม่ควรเหมารวม และตำหนิว่าศาสนาเขานั้นดุร้าย ทำลายชีวิตผู้คน

เรายืนอยู่ในผืนแผ่นดินไทย

เราต่างเป็นคนไทย ไม่ควรเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือในการแตกแยก

สิ่งที่เราขาดนั้นก็คือ การอยู่กับความเป็นจริง

เรามักจะเอาตรรกะแห่งตนอันเป็นความคิด มาตัดสินในสิ่งที่ตนมอง

หากมองด้วยอคติ ผลมันก็คืออคติ

หากมองด้วยทัศนคติ ผลมันก็คือทัศนคติ

หวัดดียามเย็น


คำถาม >>> อิสลามเขาก็กราบหินดำด้วยหนาออเจ้า แล้วทำไมเขาถึงมาว่าเรากราบพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าหนอ คุณโตคงคิดว่าเขาโง่นิดหน่อยกะละมัง

พระอาจารย์ตอบ <<< ทุกศาสนามีสัญลักษณ์นอบน้อมด้วยกันทั้งนั้น

คำถาม >>> แล้วตรรกะที่ว่า เขาเป็นผู้ใหญ่ อย่างไรก็ถูก ตัวเองเป็นเด็กอย่างไรก็ผิด เมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่มันควรเป็นอย่างไร ผิดหรือถูก โดนประจำเลย

พระอาจารย์ตอบ <<< เพราะผู้ใหญ่ถือเอาอัตตาตนเป็นเหตุน่ะหนู

คำถาม >>> ซุญูด คือกราบแบบไม่พนมมือ กระทำเพื่อพระเจ้าเท่านั้น
ซุญูดในมัสยิด ไม่ใช่กราบรูปโดม โครงสร้างของมัสยิด

เช่นเดียวกับหินกะอฺบะฮฺในมัสยิดฮะรอมที่นครมะกะฮฺ
หินกะอฺบะฮฺคือ กลิบลัต หรือทิศทางการผินหน้าเพื่อละหมาด

ไม่ใช่ซุญูตหินกะอฺบะฮฺ

โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยครับ

พระอาจารย์ตอบ <<< จะกราบแบบพนมมือหรือไม่พนมมือมันเป็นแค่อาการ

การกราบนี่ มันถือใจเป็นสำคัญ

ใจที่มันไม่กราบ จะแสดงท่าทางกราบอย่างไรมันก็หลอกลวงด้วยท่าทาง

การถือเอาท่าทางมาเป็นตัวตัดสิน

เช่นนี้ โจรก็หลอกล่อด้วยท่าทางได้ว่าตนกราบ

พุทธศาสนานั้น แม้ความสงบนิ่ง ก็ถือเป็นการให้เกียรติ หรือความนอบน้อมต่อสถานที่แล้ว

ท่านจะนอบน้อมด้วยวิธีการใด

ทุกวิธีการ ออกจากใจที่เป็นการกราบคือนอบน้อมทั้งสิ้น

มันแค่แตกต่างในการแสดงกริยาท่าทางเท่านั้น

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

วันที่ 7 กันยายน 2561

ณ พุทธอุทยานบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี